dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ
 
Katedra Meteorologii i Klimatologii
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88 (pokój 232)
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655959
Fax: +42-6655951
Email: apodstaw@uni.lodz.pl; agnieszka.podstawczynska@geo.uni.lodz.pl 
po polskuin English

 
  Konferencje, Warsztaty, inne wyjazdy naukowe:

2019

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii pt. "Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania", 21-23. 11.2019, Poznań.
poster: Zastosowanie radonu (Rn-222) w badaniach koncentracji zanieczyszczeń powietrza na przykładzie aglomeracji łódzkiej – rezultaty wstępne (A.Podstawczyńska, S.D. Chambers, P. Piotrowski)

-
The 3rd International Conference - Radon in Environment, 27-31.05.2019, Kraków.
poster: Urban climate studies using radon-222 – Central Poland case study ( A.Podstawczyńska, S.D. Chambers, W. Pawlak, K. Fortuniak)
referat : Characterising urban pollution variability in Central Poland using Rn-222 (S. D. Chambers, A. Podstawczyńska)

2018

- The 3rd ICOS Science Conference "On Greenhouse Gases and Biogeochemical Cycles", 11-13.09.2018, Praga, Czechy
poster: Investigating the urban climate using Radon-222 – Lodz, Central Poland case study (A. Podstawczyńska, S.D. Chambers, W. Pawlak, K. Fortuniak)

2017

- AMOS/MSNZ Conference & ANZ Climate Forum 2017, 7-10.02.2017, Canberra, Australia
referat: Characterising urban influences on nocturnal mixing and dispersion using Radon-222. (S. Chambers, A. Podstawczyńska, A. Griffiths, A. Williams)
poster: Characterisation of Urban Heat Island Intensity and other urban climate influences using Radon-222. (A. Podstawczyńska, S. Chambers)

- Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „NADZWYCZAJNE ZDARZENIA METEOROLOGICZNE I HYDROLOGICZNE NA ZIEMIACH POLSKICH”, Łódź, 25-26 września 2017 r.
poster: Uwarunkowania synoptyczne występowania trąb powietrznych w Polsce w latach 1998–2013. (L. Wieczorek, A. Podstawczyńska).

2015

- V Ogólnopolska Konferencja nt. „Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23.09.2015.
referat: Wyniki rocznego monitoringu stężenia radonu w powietrzu w budynku mieszkalnym w Łodzi na tle warunków meteorologicznych. (A. Podstawczyńska)

- The 9th International Conference on Urban Climate (ICUC-9), Toulouse, Francja, 20.07.2015 - 24.07.2015.
poster: Interrelationship of indoor radon concentration and meteorological parameters in Łódź (Central Poland) case study – preliminary results. (A. Podstawczyńska)

- 2nd International Conference "Radon in the Environment", 25-29.05.2015, Kraków
poster: Soil heat flux and air temperature as factors of radon (Rn-222) concentration in the near ground air layer. (A. Podstawczyńska, W. Pawlak)

2014


- International Geographical Union Regional Conference “Changes, Challenges, Responsibility”, 18-22.08.2014, Kraków
referat: Radon (Rn-222) in urban atmosphere: Łódź (Central Poland) case study. (A. Podstawczyńska)
referat: Climate of Łódź, Central Poland: Selected results from over 50-years long studies on urban climate in mid-European city (K. Fortuniak, K. Kłysik, W. Pawlak, A. Podstawczyńska, J. Wibig, M. Siedlecki, M. Zieliński).
referat: Net turbulent exchange of methane: preliminary results of measurements on urbanized area and wetlands. (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński, A. Podstawczyńska).

2012

- VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. „Klimat Pola Uprawnego”, Zamość- Łuck, 27-29.09.2012.
 
uczestnictwo w konferencji, bez wystąpienia


- Konferencja Naukowa nt. "Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu", Sosnowiec, 19-21.04.2012".
referat: Najwyższe stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle cyrkulacji atmosferycznej w Polsce Środkowej i Południowej (A. Podstawczyńska, P. Piotrowski).

2011

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Bioklimatologia człowieka” dedykowana prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej – Szczęsnej, Warszawa, 17-18.11.2011.
referat: Aktywność promieniotwórcza radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych. (A. Podstawczyńska).


- III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna nt. „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych połączona z obchodami 60-lecia badań klimatologicznych w UMCS”, Zwierzyniec, 26-28.09.2011.

poster: Pomiary stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu w Łodzi i na terenie podmiejskim na tle wybranych elementów meteorologicznych. (A. Podstawczyńska).


- XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów z udziałem gości zagranicznych nt. „50 lat Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław – Swojec” , Wrocław – Pokrzywna k/Głuchołaz, 7 - 10.09. 2011.
referat: Zmienność stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle wartości strumienia ciepła glebowego (A. Podstawczyńska).

2010

- Konferencja Naukowa nt. „Klimat Polski na tle klimatu Europy”, Poznań, 18–20.11.2010.
poster: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej i lokalnych warunków meteorologicznych na stężenie radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza w Łodzi i Krakowie (A. Podstawczyńska, P. Piotrowski).

- 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego nt. „Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym”, Łódź, 8-12.09.2010.
referat: Pomiary stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu atmosferycznym i glebowym w  Łodzi i na terenie gminy Zgierz w różnych warunkach meteorologicznych (A. Podstawczyńska, K. Kozak, J. Mazur)
.

2009


XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, nt. „Rola Agrometeorologii i Klimatologii w Badaniu i Kształtowania Środowiska”, Mierzęcin, 14-18.09.2009.
poster: Stężenie radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle indywidualności klimatycznej obszarów miejskich i zamiejskich (A. Podstawczyńska, K. Kozak, J. Mazur).


- The 7th International Conference on Urban Climate (ICUC-7), Yokohama, Japan, 29.06.2009 - 3.07.2009.
poster:  Outdoor radon (222Rn) concentration in urban and rural area (Central Poland) in relation to meteorological parameters (A. Podstawczyńska, K. Kozak).

 
- Międzynarodowa Konferencja nt. „Radon in Environment”, Zakopane, 10-14.05.2009.

poster: Seasonal and diurnal variation of outdoor radon (Rn-222) concentrations in urban and rural area with reference to meteorological conditions” (A. Podstawczyńska, K. Kozak, W. Pawlak).

- Seminarium P.E.G.A.N (Protony, Elektrony, Gammy, Alfy, Neutrony) organizowane przez Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych, 11.02.2009, Kraków.
referat: Stężenie radonu w przygruntowej warstwie powietrza na tle indywidualności klimatycznej obszarów miejskich (A. Podstawczyńska).

2008


- Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Metodyka badań klimatu miasta",  Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gaiku-Brzezowej, 18-21.09.2008.
referat : Zmienność stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim (A. Podstawczyńska).


- Wyjazd naukowy w ramach umowy o międzynarodowej współpracy z Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Rosja, 14-26.07.2008.

2007

- IV Ogólnopolska Konferencja nt. Klimat i bioklimat miast”, Łódź, 29.11.2007-01.12.2007.
referat: UV radiation in the city center of Łódź (A. Podstawczyńska).
poster: Preliminary results of measurements of radon (Rn-222) concentration in the air in Łódź
(A. Podstawczyńska).


- Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych”, Kraków, 31.05.2007-01.06.2007
 
poster: Usłonecznienie w Łodzi w drugiej połowie XX w (A. Podstawczyńska).

2006

- Ogólnopolska Konferencja Metodyczna nt. „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin-Nałęczów, 8-10.06.2006.
poster: Pomiary wybranych elementów meteorologicznych w kanionie ulicznym Łodzi (A. Podstawczyńska, W. Pawlak).


- „Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts – European context”, Warszawa, 7-9.12.2006
poster: Heatwaves in Poland - frequency, trends and relation to atmospheric circulation (A. Podstawczyńska, J. Wibig, M. Rzepa, P. Piotrowski).
poster : Coldwaves in Poland – frequency, trends and relation to atmospheric circulation (
A. Podstawczyńska, J. Wibig, M. Rzepa, P. Piotrowski).


2005

- „17th International Congress of Biometeorology – ICB 2005”, Garmisch-Partenkirchen, Niemcy, 5-9.09.2005.
poster : Global ultraviolet radiation in Lodz (Central Poland) (A. Podstawczyńska).
poster: The influence of urban canyon parameters on downward total solar radiation values – measurements and modeling (W. Pawlak, K. Fortuniak, A. Podstawczyńska).


2004

- Konferencja Naukowa nt. "100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi", Łódź, 10.12.2004.
referat: Cechy dobowego i rocznego przebiegu usłonecznienia w Łodzi w latach 1951-2000 (A. Podstawczyńska).
referat: Ultrafioletowe i całkowite promieniowanie słoneczne w Łodzi w latach 1997-2001 (A. Podstawczyńska).

- Warsztaty letnie CESSAR “Physical Mechanisms of Climate Change”, Piaski k/Rucianego Nidy, 21‑24.06.2004.
uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

2003

- Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe „Zastosowanie metod statystycznych w klimatologii”, Kraków - Gaik-Brzezowa, 8-11.05.2003
uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

- 5th International Conference on Urban Climate (ICUC-5), Łódź 1-5.09.2003
poster: Daily course of ultraviolet and total solar radiation in an urban canyon – Łódź case study (A. Podstawczyńska, W. Pawlak).

2002


- Międzynarodowa Konferencja nt. „Man and Climate in the 20th Century”, Wrocław, 13‑15.06.2002.
poster: Variability of sunshine duration in Łódź in the period 1951-2000. (A. Podstawczyńska).

2001

- Ogólnopolska Konferencja Metodyczna nt. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin, 26-28.09.2001
poster: Pomiary promieniowania ultrafioletowego i całkowitego promieniowania słonecznego w Łodzi na stacji meteorologicznej Zakładu Meteorologii i Klimatologii UŁ (A. Podstawczyńska).

- Polish - Russian Symposium “Applied Climatology and Bioclimatology”, Łódź, 23 – 27.04. 2001.
referat: Effects of cloudiness on global atmospheric transmission of total and ultraviolet solar radiation in Łódź in 1997-1999 (A. Podstawczyńska).


- Ogólnopolska Konferencja nt. Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojców, 10-11.05.2001
poster: Wyniki badań nad warunkami termiczno-wilgotnościowymi wybranych jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego (A. Podstawczyńska, T. Charciarek).


2000


- Millennium – Images and Reconstructions of Weather and Climate over the Last Millennium, Kraków, 20-22.09.2000
poster: Intensity of ultraviolet and total solar radiation in Łódź (
A. Podstawczyńska).

- IV Konferencja Topoklimatyczna nt. Współczesne badania topoklimatyczne”, Warszawa, 27-30.09.2000
poster: Seasonal variation of the air temperature and humidity in caves in Ojców Nationale Park (A. Podstawczyńska, T. Charciarek).


- The 3rd European Conference on Applied Climatology (ECAC 2000), Piza, Włochy, 16-20.10.2000
poster: Intensity of ultraviolet and total solar radiation in the city center – Łódź case study (A. Podstawczyńska).

1999

- Ogólnopolska Konferencja nt. „Zmiany i zmienność klimatu Polski i ich wpływ na ekosystemy, gospodarkę i człowieka” Uniwersytet Łódzki, 4-6.11.1999
udział w konferencji, bez referatu


- I Szkoła Bioklimatologii Człowieka, 22-24.09.1999 (organizator: Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie)
udział w szkole, bez referatu

- XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego nt. „Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa”, Łódź, 9-11.09.1999
referat: Funkcja terenowych wyjazdów naukowo-badawczych w kształceniu akademickim z perspektywy uczestnika studenckich obozów naukowych w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1995-1996 (A. Podstawczyńska).

1998

1997

- III Ogólnopolska Konferencja nt. „Klimat i bioklimat miast", Łódź, 22-24.10.1997.
referat: Wstępne wyniki pomiarów całkowitego promieniowania krótkofalowego i promieniowania UV w Łodzi (A. Podstawczyńska, K. Fortuniak)
poster: Częstość występowania krwotoków podpajęczynówkowych w województwie łódzkim w latach 1992-1995 w świetle typologii pogody (A. Podstawczyńska, B. Adamkiewicz).