dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ
 
Zakład Meteorologii i Klimatologii
Instytut Klimatologii i Hydrologii
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88 (pokój 232)
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655959,
Fax: +42-6655951
Email: apodstaw@uni.lodz.pl; agnieszka.podstawczynska@geo.uni.lodz.pl 
po polskuin English

 
  Wykształcenie
Stopień magistra: 1996, Magister geografii, specjalizacja klimatologia i hydrologia, Uniwersytet Łódzki
Stopień doktora: 2004, Doktor Nauk o Ziemi w zakresie klimatologii, Uniwersytet Łódzki
Stopień doktora habilitowanego: 2013, Doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie klimatologii, Uniwersytet Łódzki


Zatrudnienie
Od 1 października 1996 w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego jako:
1996-2004         asystent
2004-2015         adiunkt
2015-                  profesor nadzwyczajny
2016-                  kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Geograficznych

Zainteresowania badawcze
Promieniowanie słoneczne ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania UV:
 - pomiary natężenia promieniowania całkowitego i UVA+UVB w obszarze miejskim i zamiejskim
 - pomiary usłonecznienia
Promieniotwórczość atmosfery - Radon (Rn-222) w powietrzu Łodzi i terenów niezurbanizowanych:
 - pomiary stężenia Rn-222 w powietrzu na wysokości 2 m nad gruntem
 - meteorologiczne uwarunkowania stężenia Rn-222 w powietrzu na obszarach miejskich i zamiejskich
 - wpływ lokalnych i makroskalowych (transport Rn-222 z masami powietrza) warunków meteorologicznych na poziom stężenia Rn-222  w dolnej troposferze
Klimat i bioklimat miasta:
 - wpływ miasta na stosunki radiacyjne oraz odczucia termiczne człowieka
 - pomiary natężenia całkowitego promieniowania słonecznego i UV w kanionie miejskim
Dynamika i zmienność klimatu:
 - współczesne zmiany usłonecznienia, temperatury powietrza i opadów atmosferycznych
 - ekstremalne zjawiska pogodowe (fale chłodu, fale upałów)
Biometeorologia człowieka


Dydaktyka

- podstawy meteorologii i klimatologii
- ćwiczenia terenowe z meteorologii i monitoringu atmosfery

- biometeorologia
- wpływ pogody na zdrowie i życie człowieka
- gospodarcze i społeczne aspekty współczesnych zmian klimatu
- seminarium licencjackie (do 2012 roku promotor 85 prac dyplomowych)

 

- opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geomonitoringu (strona Koła, facebook)

 


Przynależność do towarzystw naukowych
International Association for Urban Climate
(www.urban-climate.org)
Polskie Towarzystwo Geofizyczne
(www.imgw.pl/internet/zz/zz_xpages/ptg/index.html)

20

 

2