dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ
 
Katedra Meteorologii i Klimatologii
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88 (pokój 232)
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655959
Fax: +42-6655951
Email: apodstaw@uni.lodz.pl; agnieszka.podstawczynska@geo.uni.lodz.pl
po polskuin English

 
  Udział w projektach badawczych:

- Grant MNiSzW „Radon w środowisku obszarów zurbanizowanych – czasowa zmienność radonu w powietrzu atmosferycznym na tle warunków meteorologicznych i lokalnych” nr. N N306 01532/1011, realizowany w latach 2007-2010 (kierownik projektu)

- Grant zamawiany MNiSzW „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka)" nr.  PBZ-KBN-086/PO4/2003,  realizowany w latach 2004–2009 (wykonawca)

- Grant promotorski Komitetu Badań Naukowych „Cechy solarne klimatu Łodzi”, nr. 6 P04 043 20, realizowany w latach 2001-2003, (wykonawca)

- NATO Science Programme „Large Scale Surface Atmosphere Energy Exchanges in the City Łódź, Poland” nr. 977460, realizowany w latach 2001–2003 (wykonawca - udział w pomiarach)