Wydrukuj tę stronę

1960-1986

Prace magisterskie z zakresu meteorologii i klimatologii wykonane na kierunku geograficznym na:

Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (1960-2001)

Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (2001-2013)

w:


Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Hydrologii (1960-1986)

Zakładzie Meteorologii i Klimatologii (1987-2001)

Katedrze Meteorologii i Klimatologii (2001-2013)

1986

Brylikowska Barbara - Zróżnicowanie bodźców meteorologicznych w różnych typach cyrkulacji. Promotor: A. Zawadzka.

Ciesielski Andrzej - Związek struktury opadów atmosferycznych na stacji meteorologicznej Łódź-Lublinek z typami cyrkulacji atmosferycznej w Polsce. Promotor: K. Kłysik.

Gruszka Eugeniusz - Charakterystyka warunków termicznych okresu 1973-1977 na przykładzie Kalisza. Promotor: A. Zawadzka.

Wieczorkowski Marian - Typ cyrkulacji atmosferycznej a przejście temperatury powietrza przez 0° na obszarze Polski Środkowej. Promotor: K. Kłysik.1984

Łapinkiewicz Michał - Stan sanitarny powietrza atmosferycznego w dzielnicy Łódź-Śródmieście. Promotor: H. Dubaniewicz.

Zys Bożena - Zmienność względnego geopotencjału powierzchni izobarycznych 1000 hPa i 500 hPa w latach 1962-1965 nad Polską Środkową. Promotor: K. Kłysik.1983

Czapliński Janusz - Anomalie termiczne i opadowe w Polsce w latach 1956-1980. Promotor: K. Kożuchowski.

Górecka Krystyna - Zmienność przestrzennego rozkładu temperatury i opadów w Polsce w latach 1954-1980. Promotor: K. Kożuchowski.

Majcher Irena - Zanieczyszczenie atmosfery w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna. Promotor: A. Zawadzka.

Zasada Agnieszka - Opady atmosferyczne w Brennej w zależności od typu cyrkulacji atmosferycznej. Promotor: K. Kłysik.1982

Budzyński Jerzy - Charakterystyka porównawcza warunków klimatycznych okolic Radomia i Kielc. Promotor: K. Kłysik.

Jodłowska Grażyna - Bioklimat Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Promotor: M. Tarajkowska.

Szostek Marzenna - Rozkład entalpii w różnych masach powietrza na przykładzie Suwałk i Zielonej Góry w latach 1971 i 1975. Promotor: M. Tarajkowska.

Wiatrowska Zofia - Warunki bioklimatyczne Beskidu Śląskiego. Promotor: M. Tarajkowska.1981

Buńczyk Anna - Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przestrzenne zróżnicowanie elementów klimatu Polski. Promotor: K. Kożuchowski.

Florczak (z d. Mikulaniec) Zofia - Temperatura ekwiwalentna i stany parności w Łodzi w latach 1956-65. Promotor: K. Kożuchowski.

Sobień Anna - Charakterystyka klimatyczna Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego dla potrzeb turystyki (lata 1971-1975). Promotor: M. Tarajkowska.1980

Banach Kazimierz - Rozkład temperatury powietrza w Europie w 1967 r. Promotor: A. Zawadzka.

Janeczek Barbara - Zmienność prędkości i kierunków wiatru w Wieluniu. Promotor: H. Dubaniewicz.

Kapela Paweł - Wpływ rzeźby terenu na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń atmosferycznych oraz oddziaływanie zanieczyszczeń na kompleks Lasów Łagiewnickich. Promotor: H. Dubaniewicz.

Kapral Irena - Charakterystyka opadów atmosferycznych Wzgórz Ostrzeszowskich w okresie 1961-1970. Promotor: M. Tarajkowska.

Karpińska Wanda - Zmienność godzinnych wartości wybranych składników bilansu radiacyjnego w Polsce w okresie 1970-74. Promotor: A. Zawadzka.

Kolejwa Ewa - Zmienność godzinnych wartości promieniowania całkowitego i usłonecznienia w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu w latach 1965-1974. Promotor: A. Zawadzka.

Krysiak Stanisław - Meteorologiczne warunki nagłych wtargnięć ciepła i chłodu w latach 1959-1978 w Polsce. Promotor: K. Kłysik.

Lang Elżbieta - Rozkład opadów atmosferycznych w dorzeczu Kamiennej w okresie 1956-1965. Promotor: M. Tarajkowska.

Trzeciak Stanisław - Zmienność wybranych wskaźników klimatycznych w Polsce w okresie 1931-1975. Promotor: Ł. Misiewicz-Śnieszko.

Wichliński Włodzimierz - Rozkład opadów atmosferycznych w Europie w roku 1969. Promotor: A. Zawadzka.1979

Granos Stanisława - Klimat Łęczycy. Promotor: K. Kożuchowski.

Kluska Danuta - Roczny przebieg i zmienność w czasie opadów atmosferycznych na obszarze: Sieradz, Szadek, Zduńska Wola. Promotor: T. Nurek.

Szydłowska Anna - Wpływ zieleni i zabudowy miejskiej na rozkład SO2 na terenie m. Łodzi. Promotor: M. Tarajkowska.1978

Drożdż Wojciech - Próba analizy rozkładu kierunku i prędkości wiatru z wysokością w zależności od rzeźby terenu na stacjach obserwacyjnych: Łódź, Kielce i Aleksandrowice w okresie 1963-1967. Promotor: K. Kłysik.

Hasiuk Mirosław - Rozkład przestrzenny okresowych sum opadów atmosferycznych i skład chemiczny wód opadowych na obszarze Łodzi. Promotor: H. Dubaniewicz.

Marciniak Bogusław - Feny orograficzne w Kotlinie Jeleniogórskiej. Promotor: K. Kożuchowski.

Ogrodowczyk Sławomir - Charakterystyka międzydobowej zmienności temperatury powietrza w Łodzi w latach 1971-1975. Promotor: K. Kłysik.

Ossowski Aleksander - Przebieg warunków termicznych i opadowych w rejonie podłódzkim w latach 1931-1975 i ich związek z wegetacją roślin. Promotor: K. Kożuchowski.

Reszka Bożena - Struktura całkowitego promieniowania słonecznego i usłonecznienia w Puławach w latach 1971-1975. Promotor: A. Zawadzka.

Szor Anna - Dobowy i roczny przebieg stężenia zapylenia powietrza w Łodzi w zależności od warunków pogodowych. Promotor: K. Kożuchowski.

Ścibor Bożenna - Klimat lokalny Otwocka. Promotor: A. Zawadzka.

Wiktorowski Jan - Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na zachmurzenie i widzialność w północnej części Wyżyny Łódzkiej. Promotor: H. Dubaniewicz.

Zieliński Stanisław - Zależność między widzialnością na drogach startowych a podstawą chmur na lotnisku Warszawa-Okęcie. Promotor: K. Kłysik.1977

Hauk Włodzimierz - Występowanie smug kondensacyjnych w zależności od układów barycznych, mas powietrza i pór roku. Promotor: K. Kłysik.

Mirowska (z d. Jakiel) Iwonna - Rozkład przestrzenny i zmienność w czasie opadów atmosferycznych na obszarze miejskiego województwa łódzkiego. Promotor: H. Dubaniewicz.

Osiecka (z d. Strączkowska) Leokadia - Analiza porównawcza zmienności warunków bioklimatycznych na stacjach meteorologicznych: Łódź-Lublinek i Wieluń w latach 1966-1975. Promotor: A. Zawadzka.

Szczepaniak Aleksandra - Burze termiczne w profilu Zamość - Warszawa - Koszalin (na przykładzie 1968 r.). Promotor: A. Zawadzka.

Więckiewicz Emilia - Klimat Szczecina na tle klimatu wybrzeży Bałtyku Południowego. Promotor: H. Dubaniewicz.1976

Fokczyński Janusz - Wpływ warunków klimatycznych na zmienność przyrostu sosny zwyczajnej w regionie łódzkim. Promotor: H. Dubaniewicz.

Przybylska Jadwiga - Zmienność zachmurzenia ogólnego nieba w okresie 1950-1975 (na przykładzie Łodzi Lublinka, Rudy i Strzelnej). Promotor: A. Zawadzka.

Sobczak (z d. Zielińska) Anna - Entalpia powietrza w Łodzi. Promotor: M. Tarajkowska.1975

Bestyńska Barbara - Zmiany natężenia oświetlenia naturalnego w przebiegu rocznym. Promotor: A. Zawadzka.

Bezkowska Grażyna - Zróżnicowanie temperatur efektywnych na Śnieżce, w Jeleniej Górze i w Łodzi w latach 1955-1964. Promotor: S. Zych, A. Zawadzka.

Dworak Wiesława - Struktura zachmurzenia w Kielcach w latach 1956-1965. Promotor: S. Zych, K. Kłysik.

Kosek Halina - Warunki pogodowe w Polsce w okresie III 1974 – II 1975. Promotor: A. Zawadzka.

Lepieszka (z d. Majewska) Elżbieta - Zależność przebiegu wilgotności gleby na głębokości0-50 cm od niedosytu wilgotności powietrza na stacji agrometeorologicznej „Brwinów”. Promotor: S. Zych.

Lewgowd Anna - Wysokość tropopauzy nad Polską w zależności od typu cyrkulacji i rodzaju adwekcji mas powietrznych. Promotor: S. Zych, K. Kłysik.

Małecki Zbigniew - Występowanie mgieł i zamgleń w Polsce Północno-Zachodniej w zależności od wybranych elementów meteorologicznych i niektórych czynników geograficznych. Promotor: S. Zych, K. Kłysik.

Modranka Alicja - Zróżnicowanie warunków termicznych na obszarze Pasma Łysogórskiego. Promotor: S. Zych.

Ostapik Bożena - Klimat Algierii. Promotor: S. Zych.1974

Błońska (z d. Zimoch) Teresa - Charakterystyka zimy 1966/67 w Polsce na tle ogólnej cyrkulacji atmosferycznej w Europie. Promotor: S. Zych, K. Kłysik.

Cyrańska Elżbieta - Klimat i bioklimat Dziwnowa. Promotor: H. Dubaniewicz.

Dylik Danuta - Klimatyczna charakterystyka współczesnych obszarów wieloletniej zmarzliny.

Górska Grażyna - Klimat Masywu Śnieżnika. Promotor: A. Zawadzka.

Gryszkiewicz Bronisław - Klimat Maroka. Promotor: S. Zych, M. Tarajkowska.

Kolasińska-Wróbel Anna - Charakterystyka klimatu lokalnego północno-zachodniej części Masywu Śnieżnika ze szczególnym uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wiatru. Promotor: A. Zawadzka

Mróz (z d. Kawczyńska) Maria - Agroklimat w dolinie rzeki Ner na przykładzie Puczniewa. Promotor: S. Zych.

Skoczylas Alicja - Zima 1971-1972 w Polsce na tle ogólnej cyrkulacji atmosferycznej w Europie. Promotor: S. Zych, K. Kłysik.

Sułek Jan - Występowanie prądu strumieniowego nad Europą Środkową i Polską w latach 1966-1970 oraz wpływ prądu strumieniowego na przyziemne układy baryczne. Promotor: S. Zych.

Taborowska (z d. Galewska) Krystyna - Zapylenie Zduńskiej Woli na tle warunków klimatycznych. Promotor: S. Zych.1973

Dębski Marek - Mikroklimat Parku Górnego w Szczawnicy na tle klimatu tej miejscowości. Promotor: S. Zych.

Lechniak Bożena - Zależność parowania mierzonego ewaporometrem glebowym GGI 500-50 i parowania mierzonego ewaporometrem Piche’a od niedosytu wilgotności na stacji agrometeorologicznej w Brwinowie (w okresie V-X 1961-65). Promotor: S. Zych.

Ogrodowczyk Elżbieta - Ogólna charakterystyka klimatu Arabskiej Republiki Egiptu z uwzględnieniem odczuwalności i adaptacji organizmu człowieka przy zmianie strefy klimatycznej (z umiarkowanej na zwrotnikową). Promotor: S. Zych.

Sikora Jadwiga - Wpływ kierunku i prędkości wiatru na kształtowanie się warunków klimatycznych Kotliny Łąckiej. Promotor: S. Zych.

Szydeł Augustyn - Klimat Chojnic. Promotor: S. Zych.

Wojtkowska (z d. Kunat) Jadwiga - Zróżnicowanie przebiegu elementów meteorologicznych w stacjach Czorsztyn Leśnictwo i Czorsztyn Nadzamcze na tle klimatu Kotliny Nowotarsko-Maniowsko-Czorsztyńskiej. Promotor: S. Zych.

Załuski Waldemar - Możliwości wykorzystania obszaru Rogoźna dla celów uzdrowiskowo-wypoczynkowych. Promotor: S. Zych.1972

Bardzik Julian - Wpływ kierunków wiatrów na kształtowanie się warunków pogodowych w Olsztynie w latach 1956-1960. Promotor: S. Zych.

Czekalska Janina - Charakterystyka warunków klimatycznych Egiptu i Sudanu. Promotor: S. Zych.

Głogowska Mirosława - Zależność kształtowania się warunków atmosferycznych od kierunków wiatru w Ustce. Promotor: S. Zych.

Głuszczak Janina - Kształtowanie się czynników atmosferycznych w zależności od kierunków wiatru w Sandomierzu w okresie 1956-1960. Promotor: S. Zych.

Skrzypski Jerzy - Entalpia powietrza w Poznaniu. Promotor: S. Zych.

Staniewska-Załuska Marianna - Klimat Przedborza. Promotor: S. Zych.

Sujkowska Wiesława - Warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w rejonie Za-kładów Azotowych Puławy oraz ich wpływ na środowisko. Promotor: S. Zych.

Witkowski Aleksander - Klimat Sieradza z uwzględnieniem wpływu zakładów przemysłowych. Promotor: S. Zych.

Włodarczyk Ryszard - Klimat Antarktydy. Promotor: S. Zych.

Woźniak Jolanta - Zmienność warunków pogodowych w Kłodzku w latach 1961-1965 w zależności od kierunków wiatru. Promotor: S. Zych.1971

Gerstmann Krzysztof - Klimat Kotliny Żywieckiej. Promotor: S. Zych.

Kaczmarczyk Wanda - Klimat i bioklimat miasta Szczecinka. Promotor: S. Zych.

Kaczmarek Bożena - Klimat Lądka-Zdroju. Promotor: S. Zych.

Maliszewski Jacek - Wpływ jez. Wielimie na topoklimat obszarów przyległych. Promotor: S. Zych.

Walińska Elżbieta - Klimat i bioklimat Świnoujścia. Promotor: S. Zych.

Wojtkowski Eugeniusz - Charakterystyka wybranych elementów klimatu obszaru łysogórskiego na tle środowiska przyrodniczego Gór Świętokrzyskich. Promotor: S. Zych.

Żukowska Elżbieta - Wpływ klimatu na rozwój winorośli w Zielonogórskiem. Promotor: S. Zych.1970

Dziegieć Bogumiła - Opady atmosferyczne w południowej części województwa łódzkiego. Promotor: S. Zych.

Jaworska Teresa - Wiatry fenowe w dolinie Popradu i na przełęczy Dukielskiej. Promotor: S. Zych.

Kosmala Janina - Opady atmosferyczne w północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Promotor: S. Zych.

Łobożewicz Tadeusz - Metodyka badań pokrywy śnieżnej dla potrzeb narciarstwa biegowego. Promotor: S. Zych.

Miazga Zdzisław - Synoptyczne warunki powstawania mgieł w okolicach Łodzi. Promotor: S. Zych.

Paradowska Danuta - Opady atmosferyczne w południowo-wschodniej części województwa kieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem Gór Świętokrzyskich. Promotor: S. Zych.

Pijanowska (z d. Soszyńska) Zofia - Opady w północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Promotor: S. Zych.

Stachlewski Wiesław - Zależność temperatury odczuwalnej od kierunków wiatrów w Łodzi. Promotor: S. Zych.1969

Ciesielska Barbara - Klimat Łodzi – temperatura powietrza, temperatura gruntu, wilgotność powie-trza. Promotor: S. Zych.

Marusik Teresa - Klimat Łodzi – opady, wiatr i zachmurzenie. Promotor: S. Zych.

Piwko Tadeusz - Chmury Stratus – badania nad ich podstawą i jej strukturą w aspekcie potrzeb lotnictwa. Promotor: S. Zych.

Reszka Teresa - Warunki biometeorologiczne w kolanie przełomowym rzeki Warty na zachód od Działoszyna. Promotor: S. Zych.

Śnieżewski Cezary - Miejscowy klimat Piotrkowa Trybunalskiego z uwzględnieniem wpływu zakładów przemysłowych. Promotor: S. Zych.

Zygmunt Edward - Zróżnicowanie klimatyczne Pojezierza Mazurskiego. Promotor: S. Zych.1968

Kożuchowski Krzysztof - Pionowe gradienty temperatury powietrza w Tatrach. Promotor: S. Zych.

Wasiak Grzegorz - Zróżnicowanie klimatyczne dolin Tatr Polskich. Promotor: S. Zych.1967

Klotz Lech - Charakterystyka kształtowania się warunków klimatycznych na półkuli północnej w styczniu 1965 r. Promotor: S. Zych.

Klupińska Katarzyna - Zróżnicowanie klimatów śródziemnomorskich strefy podzwrotnikowej półkuli północnej w zależności od wzrostu kontynentalizmu. Promotor: S. Zych.

Kozicki Stanisław - Prognozowanie burz w Polsce. Promotor: S. Zych.

Łuczywek (z d. Marszał) Helena - Analizy zależności sum opadów pomierzonych deszczomierzami 200 i 500. Promotor: S. Zych.

Sławiński Józef - Wiatry Pomorza Zachodniego. Promotor: S. Zych.

Warszawski Wojciech - Termiczne pory roku w Polsce. Promotor: S. Zych.

Zembrzuski Jan - Dobór najkorzystniejszych metod prognozowania burz. Promotor: S. Zych.1966

Baliński Władysław - Typy pogody w Tatrach i Zakopanem w zależności od kierunku adwekcji mas powietrza. Wpływ lokalnych warunków górskich na kształtowanie się elementów meteorologicznych. Promotor: S. Zych.

Kłysik Kazimierz - Zróżnicowanie usłonecznienia na obszarze Polski w latach 1956-61 w wybranych sytuacjach pogodowych. Promotor: S. Zych.

Kuberska Halina - Częstość zjawiska fali orograficznej w Karpatach i Sudetach na podstawie obserwacji chmury Ac len (Altocumulus Lenticularis). Promotor: S. Zych.1965

Adamska (z d. Kospin) Czesława - Wpływ elementów meteorologicznych na wegetację i rozwój roślin w województwie łódzkim. Promotor: S. Zych.

Kamiński Andrzej - Wpływ niektórych czynników klimatycznych na plony roślin uprawnych w Topoli-Błoniu. Promotor: S. Zych.

Misiewicz Łucja - Masy arktyczne w Polsce. Promotor: S. Zych.1964

Augustyński Andrzej - Klimat miasta Sieradza z punktu widzenia potrzeb urbanistyki. Promotor: S. Zych.

Komendziński Ernest - Zróżnicowanie klimatyczne Kotliny Olzy. Promotor: S. Zych.

Mika Edward - Warunki klimatyczne bełchatowskiego okręgu przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przyszłych elektrowni na zanieczyszczenie atmosfery. Promotor: S. Zych.

Świątczak Janusz - Typy obłoczne Łodzi w latach 1962-1963. Promotor: S. Zych.

Telatycka Anna - Obszar Rogoźna jako „Podłódzki Ciechocinek”. Promotor: S. Zych.

Wolska Jadwiga - Opad w postaci stałej oraz zróżnicowanie pokrywy śnieżnej na krawędzi Wyżyny Łódzkiej. Promotor: S. Zych.

Zalewski Witold - Wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez Tomaszowskie Zakłady Włókien Sztucznych na klimat lokalny Tomaszowa i okolic. Promotor: S. Zych.1963

Pijanowska Gabriela - Makroklimat Buska-Zdroju. Promotor: S. Zych.

Sierakowska Krystyna - Zróżnicowanie klimatyczne Buska-Zdroju i okolic. Promotor: S. Zych.1962

Gadomska Barbara - Charakterystyka klimatyczna okolic Konina z uwzględnieniem wpływu elektrowni „Konin” na zanieczyszczenie atmosfery. Promotor: S. Zych.1961

Badziak Ewa - Wpływ zachodniej krawędzi Wyżyny Łódzkiej na opady. Promotor: S. Zych.

Dubaniewicz Ireneusz Henryk - Klimat Ustki na tle klimatu Bałtyku. Promotor: S. Zych.

Jaroszczak Zbigniew - Warunki cieplne Ustki na podstawie ochładzania katatermometrycznego. Promotor: S. Zych.

Strumiłło Jadwiga - Wpływ lasu na kształtowanie się miejscowych warunków klimatycznych na przykładzie lasów doświadczalnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie. Promotor: S. Zych.

Wypych Wanda - Charakterystyka klimatyczna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej na odcinku Koło - Łęczyca - Łowicz. Promotor: S. Zych.1960

Karwacka Maria - Charakterystyka klimatyczna dorzecza Neru. Promotor: S. Zych.

Litwin Marianna - Szkic fizyczno-geograficzny okolic Wojcieszowa. Mikroklimat parku Stacji Naukowej Instytutu Geograficznego PAN w Wojcieszowie. Promotor: S. Zych.