Wydrukuj tę stronę

1987-2001

Prace magisterskie z zakresu meteorologii i klimatologii wykonane na kierunku geograficznym na:

Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (1960-2001)

Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (2001-2013)

w:


Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Hydrologii (1960-1986)

Zakładzie Meteorologii i Klimatologii (1987-2001)

Katedrze Meteorologii i Klimatologii (2001-2013)

2001

Małecka Katarzyna - Charakterystyka porównawcza warunków termicznych Warszawy i Łodzi w latach 1956-1965. Promotor: K. Fortuniak.

Odbieżałek Małgorzata - Struktura opadów atmosferycznych w Górach Świętokrzyskich w okresie 1971-1980 na przykładzie Kielc i Słupi Nowej. Promotor: K. Fortuniak.

Olba Monika - Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie pyłu zawieszonego w Łodzi w latach 1975 i 1995. Promotor: K. Kłysik.

Piętowska Sylwia - Wpływ warunków meteorologicznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń dwutlenku siarki w Łodzi w 1975 i 1995 roku. Promotor: K. Kłysik.

Przybylska Agnieszka - Charakterystyka porównawcza warunków termicznych na stacjach Wro-cław-Gądów Mały i Suwałki w latach 1955-1964. Promotor: K. Fortuniak.

Szot Dariusz - Częstość występowania mgieł i zamgleń w porcie lotniczym Łódź-Lublinek w latach 1956-1965. Promotor: K. Kłysik.

Wojdyn Joanna - Zależność pomiędzy cyrkulacją atmosferyczną a temperaturą w Sulejowie. Promotor: K. Kłysik.2000

Bobińska Agnieszka - Zachmurzenie w Łodzi w latach 1991-1995. Promotor: K. Kłysik.

Borowska Agata - Zróżnicowanie temperatury i wilgotności względnej powietrza w Zduńskiej Woli w wybranych sytuacjach pogodowych. Promotor: K. Kłysik.

Chylewski Mariusz - Charakterystyka meteorologicznych warunków uprawiania sportu i rekreacji w rejonie Sulejowa w sezonie zimowym. Promotor: K. Kłysik.

Fendorf Aneta - Charakterystyka występowania różnych rodzajów chmur w Sulejowie w latach 1981-1985. Promotor: K. Kłysik.

Janeczek Barbara - Typy cyrkulacji a występowanie opadów w Sulejowie w latach 1977-1986. Promotor: K. Kłysik.

Klichowska Anna - Zmienność temperatury powietrza w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu w latach 1956-1965. Promotor: K. Kłysik.

Kołodziejska (z d. Elmerich) Agnieszka - Charakterystyka porównawcza warunków anemometrycznych Zakopanego i Kasprowego Wierchu w latach 1956-1965. Promotor: K. Kłysik.

Lach Władysław - Charakterystyka warunków anemometrycznych w wybranych typach cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie stacji meteorologicznej w Sulejowie. Promotor: K. Kłysik.

Nowicka Sylwia - Przestrzenne zróżnicowanie zachmurzenia na Półwyspie Skandynawskim w latach 1961-1990. Promotor: J. Wibig.

Sobiś Tomasz - Wielkość opadów atmosferycznych na obszarze Wyżyny Łódzkiej w okresie dziesięciolecia 1971-1980. Promotor: J. Wibig.

Swalski Sylwester - Charakterystyka meteorologiczna warunków uprawiania sportu i rekreacji w rejonie Sulejowa w sezonie letnim. Promotor: K. Kłysik.

Tylman Iwona - Opady na Suwalszczyźnie w latach 1971-1980. Promotor: J. Wibig.1999

Ciesielska (z d. Paprota) Anna - Warunki klimatyczne panujące w Irlandii w okresie 1961-1990. Promotor: J. Wibig.

Gordinowicz Joanna - Związek prężności pary wodnej z temperaturą i kierunkiem wiatru w Sulejowie w latach 1977-86. Promotor: K. Kłysik.

Kaczmarek Robert - Międzydobowa zmienność temperatury powietrza w Sulejowie w latach 1977-1986. Promotor: K. Kłysik.

Kłos Aneta - Zachmurzenie nad Łodzią w latach 1981-1990. Promotor: J. Wibig.

Korblit Mariusz - Występowanie opadów atmosferycznych w zależności od kierunków wiatrów w Sulejowie w okresie 1977-1986. Promotor: K. Kłysik.

Korycińska (z d. Fiktus) Agata - Zmienność opadów atmosferycznych w okresie 1966-1985 na stacji meteorologicznej w Sulejowie. Promotor: K. Kłysik.

Kwiatek (z d. Skoneczna) Małgorzata - Międzydobowa zmienność ciśnienia atmosferycznego na stacji Sulejów w latach 1977-1986. Promotor: K. Kłysik.

Opałka (z d. Zaborowska) Iwona - Rozkład temperatur na Półwyspie Skandynawskim w okresie 1961-90. Promotor: J. Wibig.

Pawlak Włodzimierz - Termiczno-nefologiczno-opadowe typy pogody w wieloleciu 1977-86 w Sulejowie. Promotor: K. Kłysik.

Rojecka Joanna - Warunki klimatyczne w Szkocji w trzydziestoleciu 1961-1990. Promotor: J. Wibig.

Stoliński Radosław - Bioklimat Sulejowa. Promotor: K. Kłysik.

Szabelska Anna - Warunki klimatyczne na Islandii w trzydziestoleciu 1961-1990. Promotor: J. Wibig.

Świątczak Bartłomiej - Wpływ czynników meteorologicznych na stężenie wybranych zanieczyszczeń powietrza w Katowicach w latach 1995-1996. Promotor: K. Kłysik.1998

Golla (z d. Wdowiak) Sylwia - Porównanie warunków anemometrycznych Gdańska i Łodzi. Promotor: K. Kłysik.

Henzel (z d. Kurowska) Monika - Warunki klimatyczne sezonów grzewczych w Sulejowie w latach 1976/77-1987/88. Promotor: K. Kłysik.

Jabłoński Radosław - Charakterystyka przebiegu dobowego wybranych elementów klimatu lokalnego w zależności od form użytkowania terenu w okresie 27.06-24.07.1995 r. w Łodzi. Promotor: K. Kłysik.

Marat Krzysztof - Zmienność albedo niektórych powierzchni miejskich. Promotor: K. Kłysik.

Nowacki Mirosław - Zróżnicowanie warunków termicznych Europy w latach 1901-1910. Promotor: K. Kłysik.

Obczyński Jarosław - Zróżnicowanie i zmienność temperatury w Europie w latach 1941-1950. Promotor: K. Kłysik.

Olejnik Danuta - Zróżnicowanie warunków termicznych Europy w latach 1911-1920. Promotor: K. Kłysik.

Piotrowski Piotr - Charakterystyka susz atmosferycznych w Europie w okresie 1881-1980. Promotor: K. Kłysik.

Przybylska Małgorzata - Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność temperatury powietrza w Europie w latach 1921-1930. Promotor: K. Kłysik.

Sachrajda Marzena - Warunki anemometryczne i termiczne w Sulejowie w dziesięcioleciu 1977-1986. Promotor: K. Kłysik.

Stangreciak Wioletta - Zróżnicowanie warunków termicznych Europy w latach 1931-1940. Promotor: K. Kłysik.1997

Dylik Marlena - Zmienność i zróżnicowanie warunków termicznych w Europie w latach 1851-1860. Promotor: K. Kłysik.

Grajner Ewa - Warunki występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym na przykładzie sezonu grzewczego 1.10.95 r. – 31.03.96 r. Promotor: K. Kłysik.

Kabacińska Iwona - Zróżnicowanie warunków termicznych Europy w latach 1861-1870. Promotor: K. Kłysik.

Kromkowski Grzegorz - Topograficzno-klimatyczne uwarunkowania lokalizacji wiatraków na obsza-rze Polski Środkowej w początkach XX w. Promotor: K. Kłysik.

Linka Elżbieta - Charakterystyka warunków termicznych Europy w latach 1891-1900. Promotor: K. Kłysik.

Pogoda Małgorzata - Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w województwie skierniewickim w latach 1990-1994. Promotor: K. Kłysik.

Zdrojewska Longina - Zróżnicowanie warunków termicznych w Europie w latach 1871-1880. Promotor: K. Kłysik.1996

Charciarek Tomasz - Charakterystyka porównawcza warunków meteorologicznych na stacjach: Łódź-Lublinek, Kaszewice, Rogowiec w okresie 1988-1990. Promotor: K. Kłysik.

Papiernik Żaneta - Wpływ pogody na liczbę kolizji i wypadków drogowych w Łodzi - 1993 r. Promotor: K. Kłysik.

Podstawczyńska Agnieszka - Wpływ pogody na liczbę kolizji i wypadków drogowych w Łodzi w 1994 r. Promotor: K. Kłysik.

Stefaniak Maciej - Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na termiczne i opadowe warunki w Łodzi w latach 1951-1990. Promotor: K. Kłysik.1995

Maryniak Marek - Miejska wyspa ciepła w okresie XI 91 – XII 92. Promotor: K. Kłysik.

Strzelczyk Urszula - Wpływ warunków meteorologicznych na stan zanieczyszczenia powietrza w Łodzi. Promotor: K. Kłysik.1994

Otocki Tomasz - Zróżnicowanie temperatury i wilgotności względnej powietrza w Łodzi w świetle pomiarów patrolowych. Promotor: K. Kłysik.

Przybysławska (z d. Stańczy) Edyta - Zmienność wartości albeda powierzchni trawiastej. Promotor: K. Kłysik.

Pyszka Dorota - Topoklimat okolic Bąkowej Góry. Promotor: K. Kłysik.1993

Degirmendžić Jan - Cykliczne wahania krótkookresowe temperatury powietrza na stacji Łódź-Lublinek w okresie 1951-90. Promotor: K. Kłysik.

Kostrzewa Michał - Zróżnicowanie mikroklimatyczne w sąsiedztwie Miejskiej Stacji Meteorologicznej Zakładu Meteorologii i Klimatologii UŁ. Promotor: K. Kłysik.1992

Grzelak Dorota - Charakterystyka porównawcza klimatów wybranych czterech parków narodowych w Polsce: Białowieskiego, Słowińskiego, Świętokrzyskiego i Kampinoskiego Parku Narodowego. Promotor: K. Kłysik.1991

Hilt (z d. Kawecka) Agnieszka - Charakterystyka zmian usłonecznienia na stacji Łódź-Lublinek w latach 1951-1990. Promotor: K. Kłysik.1990

Kafar Marek - Ukształtowanie powierzchni izobarycznej 500 hPa nad Europą a typy cyrkulacji atmosferycznej nad Polską w latach 1951-1980. Promotor: K. Kożuchowski.

Kulpa Barbara - Niektóre elementy struktury bilansu cieplnego w wybranych warunkach tereno-wych. Promotor: K. Kłysik.

Mikołajczak Zofia - Współczesne zmiany niektórych charakterystyk ogólnej cyrkulacji atmosferycznej na półkuli północnej. Promotor: K. Kożuchowski.

Wolski Piotr - Profil wiatru w Łodzi. Promotor: K. Kłysik.1989

Walisch Marek - Analiza klimatyczna zim 1984/85, 1986/87 w Polsce i w Europie. Promotor: K. Kłysik.1988

Dzierżawiec Jacek - Związki między wybranymi elementami klimatu Polski a ukształtowaniem powierzchni izobarycznej 500 hPa nad Europą. Promotor: K. Kożuchowski.

Jabłońska Stanisława - Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w Dobryszycach. Promotor: A. Zawadzka.

Majchrowska Anna - Wieloletnie zmiany wysokości opadów atmosferycznych w Polsce i ich związek z aktywnością Słońca. Promotor: K. Kożuchowski.1987

Długosz Anna - Rozkład przestrzenny emisji sztucznego ciepła zużytego na cele komunalno-bytowe i komunikacyjne w południowej części Łodzi. Promotor: K. Kłysik.

Pijanowski Mirosław - Zróżnicowanie temperatury powietrza na obszarze Łodzi w wybranych sytuacjach pogodowych. Promotor: K. Kłysik.

Tosik Jarosław - Zróżnicowanie wilgotności powietrza na obszarze Łodzi w wybranych sytuacjach pogodowych. Promotor: K. Kłysik.

Tosik (z d. Leźnicka) Anita - Mikroklimat dziedzińca gmachu Filologii Uniwersytetu Łódzkiego (Al. Kościuszki 65). Promotor: K. Kłysik.

Twardowska Renata - Emisja sztucznego ciepła zużytego na cele komunalno-bytowe i transportowe w północnej części Łodzi. Promotor: K. Kłysik.