Wydrukuj tę stronę

2000-2009

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY METEOROLOGII I KLIMATOLOGII (2000-2009)2009

Fortuniak K., 2009, Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi. Prace Geograficzne, z. 122, s. 9-22. Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, ISSN 1644-3586.

Fortuniak K., 2009, Global environmental change and urban climate in central European cities. [W:] Witkowski A., Harff J., Isemer H.-J.  (red.) International Conference on Climate Change. The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region, University of Szczecin, Poland, 25-28 May 2009. Conference Proceedings. Wyd. International BALTEX Secretariat, Publication No. 42, s. 65-66. ISSN 1681-6471.

Bärring L., Fortuniak K., 2009, Multi-indices analysis of southern Scandinavian storminess 1780-2005 and links to interdecadal variations in the NW Europe - North Sea region. International Journal of Climatology, vol. 29, No. 3, s. 373-384. Wyd. Royal Meteorological Society, ISSN 0899-8418.

Fortuniak K., 2009, Selected characteristics of the atmospheric turbulence over a central European city centre - integral statistics. [W:] The 7th International Conference on Urban Climate ICUC-7, Yokohama, Japan, June 29 - July 3, 2009, 4 s. (tekst na CD).

Grimmond C.S.B., Blackett M., Best M., Baik J.-J., Belcher S., Bohnenstengel S.I., Calmet I., Chen F., Dandou A., Fortuniak K., Gouvea M., Hamdi R., Hendry M., Kondo H., Krayenhoff S., Lee S.-H., Loridan T., Martilli A., Masson V., Miao S., Oleson K., Pigeon G., Porson A., Salamanca F., Steeneveld G.-J., Tombrou M., Voogt J., Zhang, 2009, The international urban energy balance comparison project: Initial results from phase 2. [W:] The 7th International Conference on Urban Climate ICUC-7, Yokohama, Japan, June 29 - July 3, 2009, 4 s. - tekst na CD.

Grimmond C.S.B., Best M., Barlow J., Arnfield A.J., Baik J.-J., Baklanov A., Belcher S., Bruse M., Calmet I., Chen F., Clark P., Dandou A., Erell E., Fortuniak K., Hamdi R., Kanda M., Kawai T., Kondo H., Krayenhoff S., Lee S.-H., Limor S.B., Martilli A., Masson V., Miao S., Mills G., Moriwaki R., Oleson K., Porson A., Sievers U., Tombrou M., Voogt J., Williamson T., 2009, Urban surface energy balance models: model characteristics and methodology for a comparison study.  [W:] A. Baklanov A., Grimmond S., Mahura A., Athanassiadou M.  (red.)  Meteorological and air quality models for urban areas. Wyd. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, s. 97-123. ISBN 978-3-642-00297-7, e-ISBN 978-3-642-00298-4.

 Fortuniak K., Kłysik K., Pawlak W., Siedlecki M. , 2009, Pomiary turbulencyjnych i radiacyjnych składników bilansu cieplnego w Łodzi. [W:] XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów  „Rola Agrometeorologii i Klimatologii w Badaniu i Kształtowaniu Środowiska”, Mierzęcin 2009. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agrometeorologii, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, s. 15-16.

Jędruszkiewicz J., 2009, Zmiany temperatury powietrza w Polsce w XXI wieku z użyciem Regionalnego Modelu Klimatu CLM.  [W:] Kasprzak L. (red.)  Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych. Wyd. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań , s. 37-44. ISBN 987-83-926256-0-5.

Pawlak W., 2009, Efektywne albedo powierzchni miejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 9, 165 s. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISSN 1427-9711.

Bärring L., Pawlak W., Fortuniak K., Andrae U. 2009, High-resolution simulation of a windstorm event to assess sampling characteristics of windstorm measures based on observations [W:] Rockel B., Bärring L., Reckermann M.  (red.)  2nd International Lund RCM Workshop "21st Century Challenges in Regional-scale Climate Modelling", Lund University, Sweden, 4-8 May 2009. Workshop Proceedings, s. 155-156.

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M. , 2009, Carbon dioxide flux in the center of Łódź, Poland - analysis of two years eddy covariance measurements data set. [W:] The 7th International Conference on Urban Climate ICUC-7, Yokohama, Japan, June 29 - July 3, 2009, 4 s. (tekst na CD).

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., 2009, Pomiary pionowego strumienia dwutlenku węgla netto w centrum Łodzi - wstępne wyniki z lat 2006-2009. [W:] XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "Rola Agrometeorologii i Klimatologii w Badaniu i Kształtowaniu Środowiska", Mierzęcin 2009. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agrometeorologii, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, s. 16-17.

Piotrowski P., 2009, Obiektywna metoda klasyfikacji cyrkulacji atmosferycznej dla Polski.  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 10, 216 s. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISSN 1427-9711.

Piotrowski P., 2009, Porównanie klasyfikacji obiektywnej z klasyfikacją subiektywną cyrkulacji atmosferycznej. [W:] XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "Rola Agrometeorologii i Klimatologii w Badaniu i Kształtowaniu Środowiska", Mierzęcin 2009. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agrometeorologii, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, s. 47-48.

Podstawczyńska A., Kozak K., 2009, Outdoor radon (222Rn) concentratin in urban and rural area (central Poland) in relation to meteorologicanl parameters. [W:] The 7th International Conference on Urban Climate ICUC-7, Yokohama, Japan, June 29 - July 3, 2009, 4 s. -tekst na CD.

Podstawczyńska A., Kozak K., Mazur J., 2009, Stężenie radonu (222Rn) w przygruntowej warstwie powietrza na tle indywidualności klimatycznej obszarów miejskich i zamiejskich. [W:] XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "Rola Agrometeorologii i Klimatologii w Badaniu i Kształtowaniu Środowiska", Mierzęcin 2009. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agrometeorologii, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, s. 83-84.

Podstawczyńska A., 2009, UV and Global Solar Radiation in Łódź, Central Poland. International Journal of Climatology, DOI:10.1002/joc.1864, 10 s (wersja on-line). Wyd. Royal Meteorological Society, ISSN 0899-8418 (w wersji on-line ISSN 1097-0088).

Podstawczyńska A., Kozak K., Pawlak W., 2009, Seasonal and diurnal variation of outdoor radon (222Rn) concentrations in urban and rural area with reference to meteorological conditions. [W:] Book of abstracts, International Conference "Radon in Environment", Zakopane, 10-14 May 2009. Report No. 2028/AP, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 64.

Podstawczyńska A., Kozak K., Hovhannisyan H.,.Pawlak W., 2009, Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim. Prace Geograficzne, z. 122, s. 133-146. Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, ISSN 1644-3586.

Rzepa M., 2009, The map of sky view factor in the center of Lodz. [W:] The 7th International Conference on Urban Climate ICUC-7, Yokohama, Japan, June 29 - July 3, 2009, 4 s. (tekst na CD).

Rzepa M., 2009, Wykorzystanie modelu WRF w badaniach klimatologicznych. [W:] XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "Rola Agrometeorologii i Klimatologii w Badaniu i Kształtowaniu Środowiska", Mierzęcin 2009. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agrometeorologii, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, s. 54-55.

Rzepa M., Gromek B., 2009, Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi. Prace Geograficzne, z. 122, s. 63-70. Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, ISSN 1644-3586.

Siedlecki M., 2009, Selected instability indices in Europe. Theoretical and Applied Climatology, vol. 96, No. 1-2, s. 85-94. Wyd. Springer, Wien-New York, ISSN 0177-798X (w wersji on-line ISSN 1434-4483).

Siedlecki M., 2009, Wpływ cyrkulacji atmosfery na chwiejność powietrza nad Europą. [W:] XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "Rola Agrometeorologii i Klimatologii w Badaniu i Kształtowaniu Środowiska", Mierzęcin 2009. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agrometeorologii, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, s. 48-49.

Stankunavičius G., Wibig J., 2009, Is the European blocking the precursor for the droughts in southern Baltic region? [W:] Witkowski A., Harff J., Isemer H.-J.  (red.)  International Conference on Climate Change. The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region, University of Szczecin, Poland, 25-28 May 2009. Conference Proceedings. Wyd. International BALTEX Secretariat, Publication No. 42,  s. 84-85. ISSN 1681-6471.

Wibig J., 2009, Meteorology in Poland: research and service. Atmospheric Sciences Section of AGU Newsletter (AGU AS Newsletter), vol. 3, No. 5, s. 10-11.

Wibig J., 2009, The variability of daily precipitation totals in Poland (1951-2000). Geographia Polonica, vol. 82, No. 1 Spring 2009, s. 21-32. Wyd. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, ISSN 0016-7282.

Wibig J., 2009, tłumaczenie - Jonathan Cowie, Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka. (Tytuł oryginału angielskiego: Climate Change. Biological and Human Aspects, 2007). Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 435 s. ISBN 978-83-235-0752-9

Wibig J., Stankunavičius G., 2009, Variability of droughts in Poland, 1951-2006. [W:] Witkowski A., Harff J., Isemer H.-J.  (red.) International Conference on Climate Change. The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region, University of Szczecin, Poland, 25-28 May 2009. Conference Proceedings. Wyd. International BALTEX Secretariat, Publication No. 42, s. 52-53. ISSN 1681-6471.

Wibig J., 2009, Zmiany klimatu - opady nawalne. [W:]  „Hydrotechnika XI’2009” Sympozjum Ogólnokrajowe. Materiały. Ustroń, 19-21 maja 2009 r., s. 129-142. ISBN 978-83-925161-5-6.

Wibig J., Podstawczyńska A., Rzepa M., Piotrowski P., 2009, Coldwaves in Poland - frequency, trends and relationships with atmospheric circulation. Geographia Polonica, vol. 82, No. 1 Spring 2009, s. 47-59. Wyd. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, ISSN 0016-7282.

Wibig J., Podstawczyńska A., Rzepa M., Piotrowski P., 2009, Heatwaves in Poland - frequency, trends and relationships with atmospheric circulation. Geographia Polonica, vol. 82, No. 1 Spring 2009, s. 33-46. Wyd. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, ISSN 0016-7282.

2008

Fortuniak K., 2008, Numerical estimation of the effective albedo of an urban canyon. Theoretical and Applied Climatology, vol. 91, No. 1-4, s. 245-258. Wyd. Springer, Wien-New York, ISSN 0177-798X (w wersji on-line ISSN 1434-4483).

Fortuniak K., 2008, Short time wind gusts and wind pulsations for urban location in Lodz, central Poland. [W:] Eighth Annual Meeting of the European Meteorological Society. Seventh European Conference on Applied Climatology, Amsterdam, The Netherlands, 29 September-03 October 2008. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 5, 2 s. ISSN 1812-7053 (streszczenie wystąpienia na CD).

Fortuniak K., Kłysik K., 2008, Osobliwości klimatu miast na przykładzie Łodzi. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.) Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 477-488.  ISBN 978-83-7525-242-9

Fortuniak K., Grimmond C.S.B., Offerle B., Pawlak W., Siedlecki M., 2008, Singularities of turbulent urban heat fluxes in Łódź. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.) Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 233-242. ISBN 978-83-7525-242-9.

Kłysik K., 2008, Klimatologia w Polsce - historia i przyszłość. [W:] Liszewski S., Łoboda J., Maik W. (red.) Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Raport z prac Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2003-2006. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, s. 123-129. ISBN 978-83-61036-48-7.

Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K., 2008, Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, 573 s. (redakcja).  ISBN 978-83-7525-242-9.

Pawlak W., 2008, Modelling of urban canyon effective albedo with Monte Carlo method. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.)  Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 513-523. ISBN 978-83-7525-242-9.

Piotrowski P., 2008, Dobowa zmienność odczuć cieplnych na obszarach miejskich i pozamiejskich na tle cyrkulacji atmosferycznej. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.)  Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 537-549.

Piotrowski P., 2008, Pluvial conditions in Poland in relation to atmospheric circulation. [W:] Advances in Weather and Circulation Type Classifications & Applications (COST 733 Mid-term Conference), 22-25 October 2008, Krakow, Poland. Book of abstracts, s. 73. Wyd. COST-ESSEM (COST Action 733), Jagiellonian University, Krakow, Institute of Meteorology and Water Management, Branch in Krakow.

Podstawczyńska A., Kozak K., 2008, Preliminary results of measurements of radon (222Rn) concentration in the air in Łódź. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.)  Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 467-476.  ISBN 978-83-7525-242-9.

Podstawczyńska A., 2008, UV radiation in the center of Łódź. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.)  Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 91-100. ISBN 978-83-7525-242-9.

Rzepa M., Gromek B., 2008, Homogenizacja średnich dobowych wartości temperatury - modyfikacja metody Vincenta i Zhanga. Przegląd Geofizyczny, R. LIII, z. 2, s. 127-140. Wyd. Naukowe PWN, ISSN 0033-2135.

Rzepa M., Siedlecki M., Gromek B., 2008, Correlation between temperature distribution and sky view factor in the center of Łódź. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.)  Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 489-500.  ISBN 978-83-7525-242-9.

Siedlecki M., 2008, Changes of the instability conditions in a Climate Change. [W:] Eighth Annual Meeting of the European Meteorological Society. Seventh European Conference on Applied Climatology, Amsterdam, The Netherlands, 29 September-03 October 2008. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 5, 1 s. ISSN 1812-7053 (streszczenie wystąpienia na CD).

Siedlecki M., 2008, Regionalization of instability conditions in Europe. [W:] Advances in Weather and Circulation Type Classifications & Applications (COST 733 Mid-term Conference), 22-25 October 2008, Krakow, Poland. Book of abstracts, s. 84. Wyd. COST-ESSEM (COST Action 733), Jagiellonian University, Krakow, Institute of Meteorology and Water Management, Branch in Krakow.

Siedlecki M., 2008, Selected instability indices in Europe. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.2007/s00704-008-0034-4, 10 s. Wyd. Springer, Wien-New York, ISSN 0177-798X (w wersji on-line ISSN 1434-4483).

Siedlecki M., 2008, Wskaźniki chwiejności atmosfery a intensywność miejskiej wyspy ciepła w Łodzi. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.)  Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 551-559. ISBN 978-83-7525-242-9

Siedlecki M., Rzepa M., 2008, Charakterystyka całkowitej energii chwiejności atmosfery nad Europą w latach 1991-2003. Przegląd Geofizyczny, R. LIII, z. 1, s. 43-54. Wyd. Naukowe PWN, ISSN 0033-2135.

Siedlecki M., Wibig J., Bärring L., Willén U., Wyser K., 2008, Warunki chwiejności atmosfery nad Europą: analiza z użyciem Regionalnego Modelu Klimatu. Przeglšd Geofizyczny, R. LIII, z. 3-4, s. 247-262. Wyd. Naukowe PWN, ISSN 0033-2135.

Wibig J., 2008, A.7 North Atlantic Oscillation and Arctic Oscillation.  [W:]  The BACC Author Team (praca zbiorowa)  Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin . Annexes.  Seria  Regional Climate Studies. Wyd. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, s. 446-449. ISBN 978-3-540-72785-9, w wersji on-line ISBN 978-3-540-72786-6.

Wibig J., 2008, Cloudiness variations in Łódź in the second half of the 20th century. International Journal of Climatology, vol. 28, No. 4, s. 479-491. Wyd. Royal Meteorological Society, ISSN 0899-8418.

Zveryaev I., Wibig J., Allan R., 2008, Contrasting interannual variability of atmospheric moisture over Europe during cold and warm season. Tellus, Series A: Dynamic Meteorology and Oceanography, vol. 60A, No. 1, s. 32-41. Wyd. Blackwell Publishing, ISSN 0280-6495.

Heino R., Tuomenvirta H., Vuglinsky V.S., Gustafsson B., Alexandersson H., Barring L., Briede A., Cappelen J., Chen D., Falarz M., Førland E.J., Haapala J., Jaagus J., Kitaev L., Kont A., Kuusisto E., Lindström G., Meier M., Mietus M., Moberg A., Myrberg K., Niedźwiedź T., Nordli Ø., Omstedt A., Orviku K., Pruszak Z., Rimkus E., Russak V., Schrum, C.  Suursaar Ü., Vihma T., Weisse R., Wibig J., 2008, Past and Curent Climate Change.  [W:] The BACC Author Team (praca zbiorowa)  Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin . Seria  Regional Climate Studies.  Wyd. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, s. 35-131. ISBN 978-3-540-72785-9, w wersji on-line ISBN 978-3-540-72786-6.

Wibig J., 2008, Review of methods of selecting circulation patterns related to specific weather events. [W:] Advances in Weather and Circulation Type Classifications & Applications (COST 733 Mid-term Conference), 22-25 October 2008, Krakow, Poland. Book of abstracts, s. 95. Wyd. COST-ESSEM (COST Action 733), Jagiellonian University, Krakow, Institute of Meteorology and Water Management, Branch in Krakow.

Wibig J., Rockel B., 2008, Scenarios for precipitation extremes in Poland for the 21st century according to CLM model [W:] Eighth Annual Meeting of the European Meteorological Society. Seventh European Conference on Applied Climatology (ECAC), Amsterdam, The Netherlands, 29 September-03 October 2008. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 5, 1 s. ISSN 1812-7053 (streszczenie wystąpienia na CD).

Bednorz E., Wibig J., 2008, Snow depth in eastern Europe in relation to circulation patterns. Annals of Glaciology, vol. 48, No. 1, s. 135-149. Wyd. International Glaciological Society, ISSN 0260-3055.

Szcześniewska J.,  Wibig J., 2008, The influence of UHI on the intensity and duration of heat waves. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.)  Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 561-570.  ISBN 978-83-7525-242-9.

Wibig J., 2008, Transport of Water Vapor over Europe and its Relation to Circulation Patterns. [W:] Media Session at the 7th Annual EMS Meeting, San Lorenzo de El Escorial, Spain, 1-5 October 2007. European Meteorological Society, Media Committee, 2 s. Wyd. Environmental Agency of the Republic of Slovenia, Ljubljana 2008. ISBN 978-961-6324-38-0.

Wibig J., 2008, Variability of precipitation extremes in Poland in the period 1951-2006. [W:] Eighth Annual Meeting of the European Meteorological Society. Seventh European Conference on Applied Climatology, Amsterdam, The Netherlands, 29 September-03 October 2008. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 5, 2 s. ISSN 1812-7053 (streszczenie wystąpienia na CD).

Wibig J., 2008, Variability of weather extremes in Poland in the period 1951-2006.  [W:] Sigró Rodríquez J., Brunet India M., Aguilar Anfrons E.  (red.)  Cambio climatico regional y sus impactos. Publicaciones de la Asociación Espańola de Climatología, Serie A, no 6, s. 469-479. ISBN 978-84-612-6051-5.

Wibig J., 2008, Warm and cold spells in Poland in the period 1951-2006. [W:] Eighth Annual Meeting of the European Meteorological Society. Seventh European Conference on Applied Climatology, Amsterdam, The Netherlands, 29 September-03 October 2008. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 5, 2 s. ISSN 1812-7053 (streszczenie wystąpienia na CD).

Wibig J., Pawlak W., Rzepa M., Siedlecki M., 2008, Circulation patterns connected with extreme weather events in Central Europe. [W:] Advances in Weather and Circulation Type Classifications & Applications (COST 733 Mid-term Conference), 22-25 October 2008, Krakow, Poland. Book of abstracts, s. 96. Wyd. COST-ESSEM (COST Action 733), Jagiellonian University, Krakow, Institute of Meteorology and Water Management, Branch in Krakow.

2007

Fortuniak K., Bärring L.,  2007, Comparison of selected storminess indices based on point pressure measurements. [W:] Isemer H.-J. (red.)  Fifth Study Conference on BALTEX, Kultuurivara, Kuressaare, Saaremaa, Estonia, 4-8 June 2007. Conference Proceedings. Wyd. International BALTEX Secretariat, Publication No. 38, s. 155-156. ISSN 1681-6471.

Fortuniak K., 2007, Numerical estimation of the effective albedo of an urban canyon. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.2007/s00704-007-0312-6, 14 s. Wyd. Springer, Wien-New York, ISSN 0177-798X (w wersji on-line ISSN 1434-4483).

Fortuniak K., 2007, Singularities of urban heat fluxes in Łódź. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 25. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ.

Fortuniak K., Kłysik K., 2007, Osobliwości klimatu miast na przykładzie Łodzi. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 13. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ.

Pawlak W., 2007, Modeling of urban canyon albedo with Monte-Carlo method. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 36. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ.

Pawlak W., Fortuniak W., Offerle B., Grimmond C.S.B., 2007, Zastosowanie metody korelacyjnej do pomiarów strumieni CO2 i H2O z powierzchni trawiastej. Przegląd Geofizyczny, R. LII, z. 2, s. 95-106. Wyd. Naukowe PWN, ISSN 0033-2135.

Piotrowski P., 2007, Charakterystyka wybranych wskaźników bioklimatycznych w Łodzi na tle warunków cyrkulacyjnych. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 37. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ.

Piotrowski P., 2007, Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w latach 1958-2005. [W:] Miętus M., Filipiak J., Wyszkowski A. (red.)  200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku. Seria: Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyd. IMGW, Warszawa, s. 184-192. ISBN 978-83-88897-93-1

Podstawczyńska A., 2007, Cechy solarne klimatu Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 7, 294 s. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISSN 1427-9711.

Podstawczyńska A., 2007, Okresy suche i wilgotne w Łodzi w XX wieku. [W:] P. Jokiel (red.)  Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce.  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 8, s. 9-25. Wyd. UŁ, Łódź, ISSN 1427-9711.

Podstawczyńska A., Kozak K., 2007, Preliminary results of measurements of radon (222Rn) concentration in the air in Łódź. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 62. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ.

Podstawczyńska A., 2007, Usłonecznienie w Łodzi w drugiej połowie XX wieku. [W:] Piotrowicz K., Twardosz R. (red.)  Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 235-244. ISBN 978-83-88424-24-3

Podstawczyńska A., 2007, UV radiation in the centre of Łódź. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 21-22. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ.

Gal T., Rzepa M., Gromek B., Unger J., 2007, Comparison between sky view factor values computed by two different methods in an urban environment. Acta Universitatis Szegediensis, Pars Climatologica et Chorologica Scientiarum Naturalium, Acta Climatologica et Chorologica, Tomus XL-XLI, s. 17-26. Wyd. University of Szeged, Faculty of Sciences, Szeged, ISSN 0324-6523 (Acta Universitatis Szegediensis), ISSN 0563-0614 (Acta Climatologica et Chorologica).

Rzepa M., Siedlecki M., Gromek B., 2007, Correlation between temperature distribution and sky view factor in the center of Łódź. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 35. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ.

Siedlecki M., 2007, Selected instability indices and urban heat island intensity in Łódź. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 38. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ.

Wibig J., 2007, Fale ciepła i chłodu w środkowej Polsce. [W:] P. Jokiel (red.)  Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce.  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 8, s. 27-61. Wyd. UŁ, Łódź, ISSN 1427-9711.

Degirmendžić J., Wibig J., 2007, Jet stream patterns over Europe in the period 1950-2001 - classification and basic statistical properties. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 88, s. 149-167. Wyd. Springer, Wien-New York, ISSN 0177-798X.

Szcześniewska J., Wibig J., 2007, The influence of UHI on the intensity and duration of heat waves. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 39.  Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ.

 Wibig J. , 2007, Water vapour transport in Europe. [W:] Isemer H.-J. (red.)  Fifth Study Conference on BALTEX, Kultuurivara, Kuressaare, Saaremaa, Estonia, 4-8 June 2007. Conference Proceedings. Wyd. International BALTEX Secretariat, Publication No. 38. s. 129-130. ISSN 1681-6471.

Wibig J., Rzepa M., 2007, Rekonstrukcja serii dobowych sum opadu w Łodzi w latach 1904-2000. [W:] Miętus M., Filipiak J., Wyszkowski A. (red.)  200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku. Seria: Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyd. IMGW, Warszawa, s. 92-99. ISBN 978-83-88897-93-1.

Wibig J., Rzepa M., 2007, Rekonstrukcja serii średniej dobowej temperatury w Łodzi w latach 1904-2000. [W:] Miętus M., Filipiak J., Wyszkowski A. (red.)  200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku. Seria: Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyd. IMGW, Warszawa, s. 84-91. ISBN 978-83-88897-93-1.

Wibig J., Siedlecki M., 2007, Przestrzenny i czasowy rozkład zawartości wody opadowej w atmosferze nad Europą (1958-2005). [W:] Piotrowicz K., Twardosz R. (red.)  Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 195-204. ISBN 978-83-88424-24-3.

2006

Fortuniak K., 2006, Wybrane problemy pomiarów strumieni turbulencyjnych metodą kowariancji wirów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Vol. LXI, 20, s. 175-183. Wyd. UMCS Lublin, ISSN 0137-1983.

Offerle B., Grimmond C.S.B., Fortuniak K., Kłysik K., Oke T.R., 2006, Temporal variations in heat fluxes over a central European city centre. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 84, No. 1-3, s. 103-115. Wyd. Springer, Wien-New York, ISSN 0177-798X.

Fortuniak K., Kłysik K., Siedlecki M. , 2006, New measurements of the energy balance components in Łódź. [W:] 6th International Conference on Urban Climate, June 12-16 2006, Göteborg, Sweden. Preprints. Wyd. Urban Climate Group, Department of Geosciences, Göteborg University, s. 64-67. ISBN-10: 91-631-9000-1, ISBN-13: 978-91-631-9000-1.

Fortuniak K., Kłysik K., Wibig J. , 2006, Urban-rural contrasts of meteorological parameters in Łódź. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 84, No. 1-3, s. 91-101. Wyd. Springer, Wien-New York, ISSN 0177-798X.

Offerle B., Grimmond C.S.B., Fortuniak K., Pawlak W., 2006, Intraurban differences of surface energy fluxes in a central European city. Journal of Applied Meteorology and Climatology, Vol. 45, No. 1, s. 125-136. Wyd. American Meteorological Society, ISSN 1558-8424.

Gajda-Pijanowska I., 2006, Emilia Reymont-Głowacka (1927-2006). Przegląd Papierniczy, R. LXI, Nr 10 (746), s. 622-623. Wyd. SIGMA-NOT Sp. z o.o. ISSN 00332291.

Oke T., Kłysik K., Bernhofer C. 2006, Editorial: Progress in urban climate. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 84, No. 1-3, s. 1-2. Wyd. Springer, Wien-New York, ISSN 0177-798X.

Kłysik K., 2006, Progress in Urban Climate. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 84, No. 1-3, s. 1-190 (redakcja - guest editor, wsp. T.R. Oke, Ch. Bernhofer). Wyd. Springer, Wien-New York, ISSN 0177-798X.

Kłysik K., 2006, Stanisław Liszewski. Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od roku 1991. [W:] Czyżewska K. (red.)  Prezesi Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1936-1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946-2006.  Wyd. ŁTN, Łódź, s. 63-72. ISBN 83-87749-98-2.

Pawlak W., 2006, Daily and annual variability of effective albedo of urban area - Lodz case study. [W:] 6th International Conference on Urban Climate, June 12-16 2006, Göteborg, Sweden. Preprints. Wyd. Urban Climate Group, Department of Geosciences, Göteborg University, s. 766-769.  ISBN-10: 91-631-9000-1, ISBN-13: 978-91-631-9000-1.

Pawlak W., 2006, Pomiary albedo efektywnego w mieście. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Vol. LXI, 41, s. 353-361. Wyd. UMCS Lublin, ISSN 0137-1983.

Podstawczyńska A., 2006, Sensible thermal conditions in urban and rural area. [W:] 6th International Conference on Urban Climate, June 12-16 2006, Göteborg, Sweden. Preprints. Wyd. Urban Climate Group, Department of Geosciences, Göteborg University, s. 850-853. ISBN-10: 91-631-9000-1, ISBN-13: 978-91-631-9000-1.

Podstawczyńska A., Pawlak W., 2006, Pomiary wybranych elementów meteorologicznych w kanionie ulicznym Łodzi. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Vol. LXI, 43, s. 370-379. Wyd. UMCS Lublin, ISSN 0137-1983.

Rzepa M., Gromek B., 2006, Variability of sky view factor in the main street canyon in the center of Łódź. [W:] 6th International Conference on Urban Climate, June 12-16 2006, Göteborg, Sweden. Preprints. Wyd. Urban Climate Group, Department of Geosciences, Göteborg University, s. 854-857. ISBN-10: 91-631-9000-1, ISBN-13: 978-91-631-9000-1.

Rzepa M., Gromek B., Siedlecki M., 2006, Zastosowanie programu BMSky-view do obliczania współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia,  Vol. LXI, 46, s. 400-410. Wyd. UMCS Lublin,  2006, ISSN 0137-1983.

Wibig J., 2006, Daily precipitation totals variability in Poland (1951-2000). [W:] Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006, s. 86-89. Wyd. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Warszawa. ISBN 83-87431-79-6.

Wibig J., 2006, Pionowa stratyfikacja atmosfery nad Europą - zmiany w oparciu o wyniki reanaliz. [W:] Migała K., Ropuszyński P. (red.)  Współczesna meteorologia i klimatologia w geografii i ochronie środowiska. Wyd. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Wrocławski, Wrocław, s. 129-136. ISBN 978-83-914459-5-2, ISBN 83-914459-5-X

Wibig J., Podstawczyńska A., Rzepa M., Piotrowski P., 2006, Coldwaves in Poland - frequency, trends and relations to atmospheric circulation. [W:] Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006, s. 140-143. Wyd. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Warszawa. ISBN 83-87431-79-6.

Wibig J., Podstawczyńska A., Rzepa M., Piotrowski P., 2006, Heatwaves in Poland - frequency, trends and relations to atmospheric circulation. [W:] Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006, s. 90-93. Wyd. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Warszawa. ISBN 83-87431-79-6.

Degirmendžić J., Wibig J., 2006, Intra-annual and long-term variability of gales over Poland and their relationship with an atmospheric circulation. [W:] Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Wyd. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Warszawa, s. 19-20. ISBN 83-87431-79-6.

2005

Fortuniak K., Offerle B., Grimmond C.S.B., 2005, Application of a slab surface energy balance model to determine surface parameters for urban areas. Lund Electronic Reports in Physical Geography, No. 5, May 2005, s. 90-91.

Offerle B., Grimmond C.S.B., Fortuniak K., 2005, Heat storage and anthropogenic heat flux in relation to the energy balance of a central european city centre. International Journal of Climatology, 25, s. 1405-1419.

Fortuniak K., 2005, Urban climate research in Poland. Papers on Global Change IGBP, No. 12, s. 35-47.

Fortuniak K., Offerle B., Grimmond C.S.B., Kłysik K., 2005, Parametrisations of clear sky downward radiation in an urban area - Łódź case study. Annalen der Meteorologie, 41, vol. 1, 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Wyd. Deutscher Wetterdienst, s. 154-157.

Kłysik K., Fortuniak K., 2005, Maximum daily precipitation in the basins of Central Poland rivers. Ecology of River’s Basins ERB - 2005, The Third International Scientific Conference, September 28-30, 2005, Vladimir (Russia). Proceedings, s. 107-111.

Pawlak W., Fortuniak K., Podstawczyńska A., 2005, The influence of urban canyon parameters on downward total solar radiation values - measurements and modelling. Annalen der Meteorologie, 41, vol. 1, 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Wyd. Deutscher Wetterdienst, s. 200-203.

Pawlak W., Siedlecki M., Fortuniak K., Kłysik K., 2005, Dobowa zmienność strumienia CO2 nad polem pszenżyta. Acta Agrophysica, Vol. 6 (2), s. 473-483.

Podstawczyńska A., 2005, Global ultraviolet radiation in Lodz (Central Poland). Annalen der Meteorologie, 41, vol. 2, 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Wyd. Deutscher Wetterdienst, s. 687-690.

Wibig J., 2005, Budowa i składniki atmosfery. [W:] Kożuchowski K. (red.)  Meteorologia i klimatologia. Wyd. PWN, Warszawa, s. 10-35.

Wibig J., 2005, Cyrkulacja atmosferyczna. [W:] Kożuchowski K. (red.) Meteorologia i klimatologia. Wyd. PWN, Warszawa, s. 132-182.

Wibig J., 2005, Modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. [W:] Kożuchowski K. (red.) Meteorologia i klimatologia. Wyd. PWN, Warszawa, s. 128-131.

Wibig J., 2005, Promieniowanie w atmosferze. [W:] Kożuchowski K. (red.) Meteorologia i klimatologia. Wyd. PWN, Warszawa, s. 36-53.

2004

Fortuniak K., Kłysik K., 2004, Wybrane cechy klimatu lokalnego Łodzi. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 195-206.

Fortuniak K., Kłysik K., Wibig J., 2004, Międzydobowa zmienność temperatury powietrza w Łodzi. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 35-46.

Pawlak W., Fortuniak K., Kłysik K., Wibig J., Siedlecki M., Offerle B., Grimmond C.S.B., 2004, Pomiary składników bilansu energetycznego w Łodzi w latach 2000-2004. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 179-194.

Piotrowski P., 2004, Okresy bezopadowe w Łodzi w latach 1903-2003. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 103-114.

Podstawczyńska A., 2004, Cechy dobowego i rocznego przebiegu usłonecznienia w Łodzi w latach 1951-2000. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 131-145.

Podstawczyńska A., 2004, Ultrafioletowe i całkowite promieniowanie słoneczne w Łodzi w latach 1997-2001. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 161-178.

Rzepa M., 2004, Najwyższe dobowe, pięciodniowe i dziesięciodniowe sumy opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1903-2003. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 87-101.

Siedlecki M., Pawlak W., 2004, Sumy miesięczne opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1903-2003. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 73-86.

Wibig J., 2004, Dobowe amplitudy temperatury powietrza w Łodzi w latach 1931-2000. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 47-58.

Wibig J., 2004, Zachmurzenie w Łodzi w latach 1951-2000. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 115-129.

Wibig J., Kłysik K., Fortuniak K., 2004, Rekonstrukcja serii temperatury powietrza w Łodzi z okresu 1903-2000. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89, s. 19-33. 

2003

Bryś T.,Bryś K., Caputa Z.,Wibig J., Fortuniak K., 2003, Humidity gradients in urban environments on the example of Wrocław, Sosnowiec and Łódź. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B. Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings,Vol. 1, p. 41-45.

Charciarek T., 2003, Dailycourse of vapour pressure and relative humidity differences between urban andrural site in Łódź. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B. Grimmond, J.Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 1, p. 51-54.

FortuniakK., 2003, Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modelenumeryczne i statystyczne.Wyd. UŁ (rozprawa habilitacyjna), 233 s.

Fortuniak K., 2003, A slabsurface energy balance model (SUEB) and its application to the study on therole of roughness length in forming an urban heat island. Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2542, Studia Geograficzne LXXV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 385-394.

Fortuniak K., 2003, Anapplication of the urban energy balance scheme for a statistical modeling ofthe UHI intensity. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B. Grimmond, J.Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 1, p. 59-62.

Fortuniak K., Kłysik K.OfferleB., Grimmond C.S.B., Oke T.R., 2003, Temporal variability in heat fluxes overNorthern European Downtown. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B.Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland,Proceedings, Vol. 1, p. 301-304.

Fortuniak K., Pawlak W., 2003, Chaotic attractors in urban roughness sub-layer turbulence. [W:] K. Kłysik, T.R.Oke, K. Fortuniak, C.S.B. Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003,Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 1, p. 391-394.

Kłysik K., 2003, Klimatycznei bioklimatycznewarunki funkcjonowania w okolicach Łodzi projektowanego uzdrowiska: Sokolniki Las Celestynów-Rogóźno. Prace Geograficzne IG PAN nr 188; Postępy w badaniach klimatycznych ibioklimatycznych,s. 253-271.

Kłysik K., Fortuniak K., 2003, Observed UHI intensity in Łódź - definition and typical values. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B. Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 1, p. 83-8

Pawlak W., Fortuniak K., 2003, Estimation of the effective albedo of the urban canyon–comparison of the two different algorithms. Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2542, Studia Geograficzne LXXV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 377-384.

Pawlak W., Fortuniak K., 2003, Application of physical model to study effective albedo of urban canyon. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B. Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 1, p. 233-236.

Pawlak W., Siedlecki M., 2003, Radiation temperatures of the different vertical surfaces of the buildings in Łódź. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B. Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 1, p. 237-240.

Piotrowski P., 2003, The relationships between the UHI and synoptic situations - Łódź study. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B. Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 1, p. 115-118.

Podstawczyńska A., 2003, Variability of sunshine duration in Łódź in 1951-2000. Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2542, Studia Geograficzne LXXV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 295-304.

Podstawczyńska A., 2003, Sunshine duration in the 50-years period in Łódź, Poland. [W:] 2ndInternational Conference on Applications of Natural-, Technological- and Economical Sciences, 10 May 2003, Szombathely, Hungary, p. 48 (abstract)

PodstawczyńskaA.,CharciarekT., 2003, Wstępne wyniki badań nad warunkami termiczno-wilgotnościowymi wybranych jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace iMateriały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera,13: 33-50.

Podstawczyńska A., Pawlak W., 2003,Daily course of ultraviolet and total solar radiation in an urban canyon - Łódź case study. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B.Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings,Vol. 1, p. 275-278.

Siedlecki M., 2003, Urban-rural wind speed differences in Łódź. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak,C.S.B. Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 1, p. 459-462.

Wibig J., 2003, Cloudiness variability in Łódź between 1931 and 2000. Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2542, Studia Geograficzne LXXV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 305-316.

Wibig J., 2003, Heating degree days and cooling degree days variability in Łódź in the period1931-2000. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B. Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 2, p. 471-474.

Wibig J.,2003, Variability and trends in cloud characteristics in Łódź in the period 1951-2000. [W:] K. Kłysik, T.R. Oke, K. Fortuniak, C.S.B. Grimmond, J. Wibig (red.) Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings, Vol. 2, p. 475-478.

2002

FortuniakK., 2002,Fraktalnewymiary serii czasowej usłonecznienia, [W:] Sympozjum Klimatologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika "Działalność Naukowa Profesora WładysławaGorczyńskiego i jej kontynuacja". Toruń, 16-17 IX 1993, s. 123-129.

Fortuniak, K., 2002, Effective albedo of the urban canyon - model simulation considering infinite reflections between finite surfaces, [W:] Proc. 4thSymp. Urban Env., May 2002, Norfolk, p. 145-146.

Fortuniak, K., 2002, A slabsurface energy balance model and its application to the study on urban climate, [W:] Proc. Int. Conf.Man and Climate in the 20thCentury, Wrocław, 13-15 June 2002, p. 43-44.

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2002, Solarne pływy półdobowe ciśnienia atmosferycznego w Łodzi, Przegląd Geofizyczny, XLVII, z. 1-2, s. 15-26.

Fortuniak, K., 2003, Miejska Wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne, Wyd. UŁ, 233 s.

Offerle, B., Grimmond, C.S.B., Fortuniak, K., Oke, T.R., Kłysik K., 2002, Analysis of long-term observations of urban surface-atmosphere energy exchange, [W:] Proc. 4thSymp. Urban Env., May 2002, Norfolk, p. 28-29.

Pawlak, W., Fortuniak, K., 2002, Estimation of the effective albedo of the urban canyon- comparison of the two different algorithms, [W:] Proc. Int. Conf. Man and Climatein the 20thCentury, Wrocław, 13-15 June 2002, p. 72-73.

Wibig J,Głowicki B, 2002, Trends of minimum and maximum temperature in Poland ClimateResearch, 20: 123-133

2001

Bokwa A., Limanówka D., Wibig J., 2001, Pre-Instrumental Weather Observations in Poland in 16thand 17thcenturies [W:] Climate and Climate Impacts through the Last 1000 Years (red. P.D. Jones, T.D. Davies, A.E.J.Ogilvie i K.R. Briffa) Kluwer Academic/Plenum Publishers.New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, p. 9-28.

Fortuniak K., 2001, Stopień przesłonięcia horyzontu a natężenie miejskiej wyspy ciepła w Łodzi. Dokumentacja Geograficzna, nr 23,s. 91-100.

Fortuniak K., 2001, Spectral analysis as a bandpass filter - anexample of application to the analysis of changes in cyclonic activity.Ann.UMCS,s.B, LV/LVI, 19, p. 159-166.

Fortuniak K., Offerle B., Grimmond S., Oke T., Kłysik K., Wibig J., 2001, A system to observe the urban energy balance: Initial results fromwinter-time measurements in Łódź, Ann.UMCS,s.B,LV/LVI, 19, p. 167-176.

Pawlak W., 2001, System pomiarowy strumienia ciepła w gruncie (na podstawie eksperymentu w Łodzi). Ann.UMCS,s.B, LV/LVI, 19, s. 269-275.

Podstawczyńska-Bienias A., 2001, Pomiary promieniowania ultrafioletowego i całkowitego promieniowania słonecznego w Łodzi na stacji meteorologicznej Zakładu Meteorologii i Klimatologii UŁ. nn.UMCS ,s.B, LV/LVI, 19, s. 285-292.

Podstawczyńska-Bienias A., Charciarek T., 2001, Sezonowe zmiany temperatury i wilgotności powietrza w jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego. Dokumentacja Geograficzna nr 23, s. 75-85.

Wibig J., 2001, The methods of extreme temperature events analysis, Ann.UMCS,s.B,LV/LVI, 19, p. 369-376.

Wibig J., 2001, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przestrzenny rozkład anomalii temperatury I opadów w Europie. Wyd. UŁ.

2000

Degirmendžić J., Kożuchowski K., Wibig J., 2000, Epoki cyrkulacyjne XX wieku i zmienność typów cyrkulacji atmosferycznej w Polsce. Prz. Geof. XLV, s. 221-238.

Fortuniak K., 2000, Regularities in the polish temperature time series and climate prediction or reconstruction. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 107, s. 357-363.

Fortuniak K., 2000, Sky view factor and urban heat island intensity in Łódź. [W:] 4thConference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts, p. 16-17.

Fortuniak K., Kożuchowski K., Papiernik Ż., 2000, Sezonowa zmienność ciśnienia atmosferycznego w Warszawiew XIX i XX wieku. Przegląd Geofizyczny, XLV, z. 1, s. 17-32.

Fortuniak K., 2000, A model of the nightime urban-ruraltemperature contrasts in Łódź, central Poland. [W:] ECAC 2000 - 3rdEuropean Conference on Applied Climatology, 16-20 October 2000, Pisa, Italy, 6 s.(CD).

FortuniakK., 2000, Stochastyczne ideterministyczne aspekty zmienności wybranych elementów klimatu Polski. Acta Univ. Lodz.,Folia Geogr. Phys., 4, 139 s.

Kożuchowski K., Degirmendžić J., Fortuniak K., Wibig J., 2000, Trends to changes in seasonal aspects of the climateofPoland, Geographia Polonica, Vol. 73, No 2, p. 7-24.

Kożuchowski K. (red.) Baliński W., Bartnik A., Buczyłko K., Degirmendžić J., Fortuniak K., Jokiel P., Liszewska M., Minkiewicz T., Papiernik Ż.,Podogrocki J., Wagner A.,Wibig J., Żmudzka E., 2000: Pory roku w Polsce. Sezonowe zmiany w środowisku a wieloletnie tendencje klimatyczne, Łódź, 315 s.

Podstawczyńska-Bienias A., 2000, Intensity of ultraviolet and total solar radiation in Łódź. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 108: s. 73-80.

Podstawczyńska-Bienias A., 2000, Intensity of ultraviolet and total solar radiation in the city center -Lodzcase study. [W:] 3rd European Conference on Applied Climatology (ECAC 2000). Tools for the environment and man of the year 2000, p. 16-20 October 2000, Pisa, Italy (CD-ROM).

WibigJ.,2000, Temporal variability of the frequency of extreme temperature occurrence in Poland on the example of Zakopane and Łódź. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficznez. 108, p. 215-222.

WibigJ., 2000, Variability of minimum and maximum daily temperature at submontane station Zakopane in Poland (1906-1998), [W:] 26th International Conference on Alpine Meteorology (11-15 Sep. 2000, Innsbruck, Austria), Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik, t. 23, 8 s.

WibigJ., 2000, Wstępna ocena zmienności rozkładów temperatury minimalnej i maksymalnej w Zakopanem w okresie 1906-1998.ActaUniv.NicolaiCopernici. Geografia XXXI, Nauk Mat.-Przyr.z.106, s. 327-341.

WibigJ., 2000,Oscylacja północnoatlantycka i jej wpływ na kształtowanie pogody i klimatu. Prz. Geofiz. T. XLV, s. 121-137

WibigJ., 2000, Some aspects of extreme temperature variability in Poland in the present century. [W:] ECAC 2000 - 3rdEuropean Conference on Applied Climatology,, 16-20 Oct. 2000, Piza, Włochy, 7 str.CD-Rom