Wydrukuj tę stronę

2010-2013

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY METEOROLOGII I KLIMATOLOGII (2010-2012)2013

Fortuniak K., Pawlak W., 2013, Long term turbulence measurements over urban area in Łódź, central Poland. [W:] Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence, International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25th/26th February 2013. Book of abstracts, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Fortuniak K., Pawlak W., 2013, Long term turbulence measurements over urban area in Łódź, central Poland. [W:] Georgiadis T., Lokoshchenko M.A., Screti C., Vagnoli C. (red.) – Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence: Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25th/26th February 2013, s. 87. ISBN 9788895597188

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2013, Long term measurements of the energy balance in the urban area in Łódź, central Poland. [W:] Reckermann M., Köppen S. (red.) – 7th Study Conference on BALTEX, 10 - 14 June 2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings, s. 16-17.

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2013, Integral turbulence statistics over a central European city centre. Boundary-Layer Meteorology, vol. 146, 2, s. 257-276. Wyd. Springer, ISSN 0006-8314.

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M., 2013, Surface energy balance and exchange of greenhouse gases in Eastern Poland wetland – A new EC site in Biebrza National Park. [W:] Reckermann M., Köppen S. (red.) – 7th Study Conference on BALTEX, 10 - 14 June 2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings, s. 18-19.

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M., 2013, Charakterystyka stanowiska pomiarowego i wstępne wyniki badań strumieni netto gazów cieplarnianych (H2O, CO2, CH4) na obszarze bagiennym Biebrzańskiego Parku Narodowego. [W:] XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, 18-20 września 2013, SGGW w Warszawie. Streszczenia prac, s. 18. ISBN 978-83-7583-477-2

Jędruszkiewicz J., 2013, Will the growing season have changed in Poland by the end of the 21st century? Intra- and multi-model projections. [W:] Reckermann M., Köppen S. (red.) – 7th Study Conference on BALTEX, 10 - 14 June 2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings, s. 138-139.

Jędruszkiewicz J., 2013, Spatial distribution of temperature extremes changes in Poland in 21st Century. [W:] “European Geosciences Union, General Assembly 2013”, Vienna, Austria, 07-12 April 2013. Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-8469, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Pawlak W., Fortuniak K., 2013, 12 years of energy balance and carbon dioxide flux measurements in Łódź, Poland. [W:] Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence, International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25th/26th February 2013. Book of abstracts, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Pawlak W., Fortuniak K., 2013, 12 years of energy balance and carbon dioxide flux measurements in Łódź, Poland. [W:] Georgiadis T., Lokoshchenko M.A., Screti C., Vagnoli C. (red.) – Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence: Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25th/26th February 2013, s. 95-98. ISBN 9788895597188

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M., 2013, Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między powierzchniami o różnym stopniu przekształcenia przez człowieka a atmosferą. [W:] XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, 18-20 września 2013, SGGW w Warszawie. Streszczenia prac, s. 57. ISBN 978-83-7583-477-2

Piotrowski P., Jędruszkiewicz J., 2013, Projections of thermal conditions for Poland for winters 2021–2050 in relation to atmospheric circulation. Meteorologische Zeitschrift, DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0450, 7 s. – wersja on-line. Wyd. Schweizerbart Science Publishers, ISSN 0941-2948 (w wersji on-line ISSN 1610-1227).

Podstawczyńska A., 2013, Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 285 s. ISBN 978-83-7525-810-3.

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., Zieliński M., 2013, Urban rural evapotranspiration differences in central Poland – selected eddy covariance results. [W:] 13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Reading, UK, 9-13 September 2013. Abstracts, Vol. 10, EMS2013-539, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Wibig J., 2013, Variability and changes of precipitable water over Europe (1948-2012). [W:] 13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Reading, UK, 9-13 September 2013. Abstracts, Vol. 10, EMS2013-699, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Wibig J., 2013, Scenarios of precipitation extremes in Poland for the 21st century, comparison of different methods. [W:] 13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Reading, UK, 9-13 September 2013. Abstracts, Vol. 10, EMS2013-700, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Wibig J., 2013, Precipitation extremes in Poland, current state and future projections. [W:] International Conference “Precipitation Extremes in a Changing Climate”, Hejnice, Czech Republic, September 24-26, 2013. Book of Abstracts, s. 25.

Wibig J., 2013, Precipitation extremes projections for Poland for the period 2021-2050. [W:] Reckermann M., Köppen S. (red.) – 7th Study Conference on BALTEX, 10 - 14 June 2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings, s. 124-125.

Wibig J., 2013, O współczynniku korelacji liniowej raz jeszcze. [W:] Jarzyna K. (red.) – Zastosowania metod statystycznych w geografii. Wyd. Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 47-61. ISBN 978-83-60026-47-2.

Wibig J., 2013, Globalne ocieplenie – fakty i mity. Geografia w Szkole, R. LXVI, nr 2 (338), s. 4-7.

Widmann M., Maraun D., Benestad R.E., Gutierre J.M., Hertig E., Huth R., Kotlarski S., Wibig J., 2013, VALUE COST Action – Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research. [W:] 13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Reading, UK, 9-13 September 2013. Abstracts, Vol. 10, EMS2013-782, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Wibig J., Fortuniak K., Przybylak R., 2013, 9th ECAC – Special issue. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 22, No. 5, s. 1-2. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0547. Wyd. Schweizerbart Science Publishers, ISSN 0941-2948 (w wersji on-line ISSN 1610-1227).

Zieliński M., 2013, Long term measurements of turbulent sensible heat flux with a large aperture scintillometer in Łódź, Central Poland. [W:] Tübingen Atmospheric Physics Symposium “Scintillometers and Applications”, Tübingen, Germany, 7-9 October 2013. Programme and abstracts, s. 46.

Zieliński M., 2013, Scintillometry in the Urban Boundary Layer – in the example of Łódź. [W:] “European Geosciences Union, General Assembly 2013”, Vienna, Austria, 07-12 April 2013. Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-8463, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Zieliński M., 2013, Singularities of turbulent sensible heat flux in urban areas – Łódź case study. [W:] Reckermann M., Köppen S. (red.) – 7th Study Conference on BALTEX, 10 - 14 June 2013, Borgholm, Island of Öland, Sweden. Conference Proceedings, s. 44-45.

Zieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2013, Turbulent sensible heat flux in Łódź, Central Poland, obtained from scintillometer and eddy covariance measurements. Meteorologische Zeitschrift, DOI 10.1127/0941-2948/2013/0448, 11 s. – wersja on-line. Wyd. Schweizerbart Science Publishers, ISSN 0941-2948 (w wersji on-line ISSN 1610-1227).

Zieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2013, Scintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland. [W:] Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence, International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25th/26th February 2013. Book of abstracts, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Zieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2013, Scintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland. [W:] Georgiadis T., Lokoshchenko M.A., Screti C., Vagnoli C. (red.) – Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence: Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, Firenze, Italy, 25th/26th February 2013, s. 99-105. ISBN 97888955971882012

Bednorz E, Fortuniak K., 2012, Coreless winters in the European sector of the Arctic and their synoptic conditions. Polish Polar Research, vol. 33, no. 1, s. 19-34. Wyd. Committee on Polar Research of the Polish Academy of Sciences, ISSN 0138-0338.

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2012, Integral turbulence statistics over a central European city.Boundary-Layer Meteorology, DOI 10.1007/s10546-012-9762-1, 20 s. wersja on-line. Wyd. Springer, ISSN 0006-8314 (w wersji on-line ISSN 1575-1472).

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M., 2012, Urban flux measurements in Łódź, central Poland. FluxLetter, The Newsletter of Fluxnet, vol. 5, no. 1, s. 14-20. Wyd. The FLUXNET Office at the University of California, Berkeley.

Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M., 2012, Przestrzeń w badaniach geograficznych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 276 s., ISBN 978-83-7525-666-6.

Fortuniak K., Pawlak W., 2012, Spectral characteristics of the turbulence over urbanized area. [W:] 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Łódź, Poland, 10-14 September 2012. Abstracts, EMS2012-385, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive).

Jędruszkiewicz J., Piotrowski P., 2012, Atmospheric circulation influence on the winter thermal conditions in Poland in 2021-2050 based on the RACMO2 model. Contemporary Trends in Geoscience, vol. 1, s. 13-20. Wyd. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec. ISSN 2084-5707.

Jędruszkiewicz J., Zieliński M., 2012, Land surface temperature in Łódź obtained from LANDSAT 5TM. Contemporary Trends in Geoscience, vol. 1, s. 21-29. Wyd. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec. ISSN 2084-5707.

Jędruszkiewicz J., 2012, Projekcje zmian ekstremalnych warunków termicznych w Polsce na lata 2021-2050. [W:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red.) - Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu. Wyd. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 435-442.

Jędruszkiewicz J., 2012, Metody umożliwiające tworzenie scenariuszy zmian ekstremalnych zjawisk termicznych na podstawie symulacji RCM. Przegląd Geofizyczny, R. LVII, z. 1, s. 97-107. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Komitet Geofizyki PAN, ISSN 0033-2135.

Jędruszkiewicz J., Piotrowski P., 2012, Relationship between the predicted changes in circulation and thermal conditions for Poland in winter in 2021-2050. [W:] 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Łódź, Poland, 10-14 September 2012. Abstracts, EMS2012-41, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej- pendrive).

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M., 2012, Urban-rural carbon dioxide flux differences in central Poland (preliminary results). [W:] 8th International Conference on Urban Climate and 10th Symposium on the Urban Environment, Dublin, Ireland, 6th-10th August 2012. Book of abstracts, s. 144.

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M., 2012, Urban-rural carbon dioxide flux differences in central Poland (preliminary results). [W:] 8th International Conference on Urban Climate and 10th Symposium on the Urban Environment, Dublin, Ireland, 6th-10th August 2012. Proceedings, 4 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive).

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M., 2012, Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między terenem miejskim i zamiejskim a atmosferą - wstępne wyniki pomiarów w środkowej Polsce. [W:] VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat pola uprawnego "Meteorologia i klimatologia w służbie rolnictwa i turystyki", 27-29 września 2012 r., Zamość - Łuck, Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddział PAN w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, s. 33.

Pawlak W., Siedlecki M., 2012, Typ powierzchni miejskiej a turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla (na przykładzie Łodzi). Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t. 12, z. 2 (38), s. 185-196. Wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, ISSN 1642-8145.

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Kłysik K., 2012, Wybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym - Biebrzański Park Narodowy 2010. Przegląd Geofizyczny, R. LVII, z. 2, s. 255-265. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Komitet Geofizyki PAN, ISSN 0033-2135.

Piotrowski P., 2012, Zasadność wyróżniania pośrednich typów cyrkulacji atmosferycznej w klasyfikacjach dla obszaru Polski. Przegląd Geofizyczny, R. LVII, z. 2, s. 185-195. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Komitet Geofizyki PAN, ISSN 0033-2135.

Piotrowski P., 2012, Detekcja i powstawanie układów wyżowych i niżowych centralnie położonych nad obszarem Polski. [W:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red.) - Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu., Wyd. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 119-130.

Piotrowski P., 2012, Przymrozki wiosenne w Polsce na tle cyrkulacji atmosferycznej. [W:] VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat pola uprawnego "Meteorologia i klimatologia w służbie rolnictwa i turystyki", 27-29 września 2012 r., Zamość - Łuck, Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddział PAN w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, s. 34.

Podstawczyńska A., 2012, Metodyka pomiarów stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu w Łodzi i na terenie zamiejskim w powiązaniu z wybranymi elementami meteorologicznymi. Przegląd Geofizyczny, R. LVII, z. 2, s. 281-292. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Komitet Geofizyki PAN, ISSN 0033-2135.

Podstawczyńska A., 2012, Stężenie radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych. Przegląd Geograficzny, T. 84, z. 2, s. 399-411. Wyd. IGiPZ PAN, ISSN 0033-2143.

Podstawczyńska A., 2012, Zmienność stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle wartości strumienia ciepła glebowego. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t. 12, z. 2 (38), s. 197-206. Wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, ISSN 1642-8145.

Podstawczyńska A., Piotrowski P., 2012, Najwyższe stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle cyrkulacji atmosferycznej w Polsce Środkowej i Południowej. [W:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red.) - Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu. Wyd. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 309-317.

Podstawczyńska A., 2012, Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w regionie łódzkim w ostatnim stuleciu. [W:] Twardy J., Żurek S., Forysiak J. (red.) - Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 63-73.

Siedlecki M., Fortuniak K., Pawlak W., 2012, Porównanie wybranych metod określania parowania w Łodzi. Przegląd Geofizyczny, R. LVII, z. 2, s. 211-221. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Komitet Geofizyki PAN, ISSN 0033-2135.

Siedlecki M.,Pawlak W., Fortuniak K., 2012, Wstępne wyniki oceny parowania terenowego nad polem uprawnym z wykorzystaniem metody kowariancyjnej. [W:] VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat pola uprawnego "Meteorologia i klimatologia w służbie rolnictwa i turystyki", 27-29 września 2012 r., Zamość - Łuck, Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddział PAN w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, s. 42.

Siedlecki M., Fortuniak K., Pawlak W., 2012, The frequency distribution of hourly and daily sum of evaporation in Lodz. [W:] 8th International Conference on Urban Climate and 10th Symposium on the Urban Environment, Dublin, Ireland, 6th-10th August 2012. Book of abstracts, s. 146.

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., 2012, Evapotranspiration characteristics of urban surface using eddy correlation measurement and Penman method. [W:] 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Łódź, Poland, 10-14 September 2012. Abstracts, EMS2012-404, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive).

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., 2012, Preliminary results of evapotranspiration assessment from wetland using eddy correlation measurement. [W:] 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Łódź, Poland, 10-14 September 2012. Abstracts, EMS2012-405, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive).

Wibig J., 2012, Warunki wilgotnościowe w Polsce w świetle wskaźnika standaryzowanego klimatycznego bilansu wodnego. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t. 12, z. 2 (38), s. 329-340. Wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, ISSN 1642-8145.

Wibig J., 2012, Has the frequency or intensity of hot weather events changed in Poland since 1950?, Advances in Science & Research, 8, s. 87-91. Wyd. Copernicus GmbH (Copernicus Publications), ISSN 1992-0628, eISSN 1992-0636.

Wibig J., Jędruszkiewicz J., 2012, Scenarios of temperature extremes for Poland for the period 2021-2050 - comparison of two approaches. [W:] 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Łódź, Poland, 10-14 September 2012. Abstracts, EMS2012-337, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive).

Wibig J., Brzóska B., Jaczewski A., Konca-Kędzierska K., Pianko-Kluczyńska K., 2012, How does the areal averaging influence the extremes? Context of gridded observation data sets. [W:] 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Łódź, Poland, 10-14 September 2012. Abstracts, EMS2012-343, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive).

Zieliński M., 2012, Zastosowanie regresji wielokrotnej w modelowaniu średniej miesięcznej temperatury maksymalnej i minimalnej. Przegląd Geofizyczny, 2012, R. LVII, z. 1, s. 85-95. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Komitet Geofizyki PAN, ISSN 0033-2135.

Zieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., 2012, Turbulent sensible heat flux in Łódź obtained from scintillometer measurements - comparison of free and mix algorithms. Contemporary Trends in Geoscience, vol. 1, s. 109-117. Wyd. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec. ISSN 2084-5707.

Zieliński M., Czernecki B., Jędruszkiewicz J., 2012, Zmienność przestrzenna pokrywy śnieżnej w Polsce zimą 2010/2011 na podstawie teledetekcji satelitarnej i obserwacji naziemnych. [W:] Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M. (red.) - Przestrzeń w badaniach geograficznych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 120-127. ISBN 978-83-7525-666-6.

Zieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2012, Sensible heat flux in Lodz - scintillometer and eddy covariance measurements. [W:] 8th International Conference on Urban Climate and 10th Symposium on the Urban Environment, Dublin, Ireland, 6th-10th August 2012. Book of abstracts, s. 57.

Zieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2012, Sensible heat flux in Łódź - scintillometer and eddy covariance measurements. [W:] 8th Internationa= l Conference on Urban Climate and 10th Symposium on the Urban Environment, Dublin, Ireland, 6th-10th August 2012. Proceedings, 4 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive).

Zieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2012, Turbulent sensible heat flux in Łódź derived from scintillometer measurements. [W:] 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Łódź, Poland, 10-14 September 2012. Abstracts, EMS2012-43, 1 s. (tekstw wersji elektronicznej-pendrive).
2011

Bednorz E., Fortuniak K., 2011, The occurrence of coreless winters in central Spitsbergen and their synoptic conditions. Polar Research, 30, DOI: 10.3402/polar.v30i0.12218, 10 s. (wersja on-line). Wyd. Wiley-Blackwell Publishing, ISSN 0800-0395 (w wersji on-line ISSN 1751-8369).

Grimmond C.S.B., Blackett M., Best M.J., Baik J-J., Belcher S.E., Beringer J., Bohnenstengel S.I., Calmet I., Chen F., Coutts A., Dandou A., Fortuniak K., Gouvea M.L., Hamdi R., Hendry M., Kanda M., Kawai T., Kawamoto Y., Kondo H., Krayenhoff E.S., Lee S-H., Loridan T., Martilli A., Masson V., Miao S., Oleson K., Ooka R., Pigeon G., Porson A., Ryu Y-H., Salamanca F., Steeneveld G-J., Tombrou M., Voogt J.A., Young D., Zhang N., 2011, Initial results from Phase 2 of the international urban energy balance model comparison. International Journal of Climatology, vol. 31, s. 244-272. Wyd. Royal Meteorological Society, ISSN 0899-8418.

Fortuniak K., Pawlak W., 2011, Charakterystyki turbulencji i bilans energetyczny terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi. [W:] XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów z udziałem gości zagranicznych "50 lat Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec", Wrocław-Pokrzywna k/Głuchołaz, 7-10 września 2011, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Streszczenia prac, s. 18-19.

Fortuniak K., Pawlak W., 2011, Turbulence characteristics and energy balance in urbanized area - Lodz case study. [W:] International Workshop on Urban Weather and Climate: Observation and Modeling, 12-15 July 2011, Beijing, China. Abstracts. Institute of Urban Meteorology, CMA, Beijing, s. 56.

Fortuniak K., Pawlak W., 2011, Turbulence characteristics and energy balance on urbanized area - Lodz case study. [W:] European Conference on Applications of Meteorology, EMS Annual Meeting, 12-16 September 2011, Berlin, Germany. Abstracts, Vol. 8, EMS2011-785, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive).

Fortuniak K., Siedlecki M., Pawlak W., Kłysik K., Zieliński M., 2011, Pomiar turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego metodą scyntylometryczną. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS", Zwierzyniec, 26-28 września 2011, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Polskie Towarzystwo Geofizyczne-Oddział Lubelski, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Streszczenia referatów i posterów, s. 6-7.

Fortuniak K., Wibig J., Pawlak W., 2011, Turbulence characteristics, short time wind gusts and wind pulsations in an urban location. [W:] 19th International Congress of Biometeorology, 4-8 December 2011, The University of Auckland, New Zealand. Congress Handbook. International Society of Biometeorology, s. 119.

Fortuniak K., Wibig J., Pawlak W., 2011, Turbulence characteristics, short time wind gusts and wind pulsations in an urban location. [W:] 19th International Congress of Biometeorology, 4-8 December 2011, The University of Auckland, New Zealand. Congress Programme, Abstracts, Papers, Author Index, Search. International Society of Biometeorology, 6 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive). ISBN 978-0-86869-132.

Jędruszkiewicz J., 2011, Charakterystyka budowy wybranych regionalnych modeli klimatu. [W:] Rozwój zrównoważony regionów Polski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2011, s. 67-75. ISBN 978-83-231-2716-1.

Jędruszkiewicz J., 2011, Metody statystyczne umożliwiające tworzenie scenariuszy zmian ekstremalnych zjawisk termicznych na podstawie symulacji RCM. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS", Zwierzyniec, 26-28 września 2011, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Polskie Towarzystwo Geofizyczne-Oddział Lubelski, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Streszczenia referatów i posterów, s. 37.

Jędruszkiewicz J., 2011, Multi-model projection of temperature extremes in Poland in 2021-2050. [W:] European Conference on Applications of Meteorology, EMS Annual Meeting, 12-16 September 2011, Berlin, Germany. Abstracts, Vol. 8, EMS2011-21, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive).

Jędruszkiewicz J., 2011, Scenariusz zmian ekstremalnych warunków termicznych w regionie łódzkim na lata 2021-2050. [W:] Rahmonov O. (red.)  Współczesne trendy w naukach o Ziemi. IV Geo-sympozjum Młodych Badaczy. Acta Geographica Silesiana, 1, nr specjalny, s. 43-47. Wyd. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 1897-5100.

Pawlak W., 2011, Carbon dioxide flux measurements in Łódź, Poland. [W:] International Workshop on Urban Weather and Climate: Observation and Modeling, 12-15 July 2011, Beijing, China. Abstracts. Institute of Urban Meteorology, CMA, Beijing, s. 47.

Pawlak W., 2011, Turbulent exchange of carbon dioxide between urban surface and atmosphere. [W:] 19th International Congress of Biometeorology, 4-8 December 2011, The University of Auckland, New Zealand. Congress Handbook. International Society of Biometeorology, s. 119.

Pawlak W., 2011, Turbulent exchange of carbon dioxide between urban surface and atmoshere. [W:] 19th International Congress of Biometeorology, 4-8 December 2011, The University of Auckland, New Zealand. Congress Programme, Abstracts, Papers, Author Index, Search. International Society of Biometeorology, 6 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive). ISBN 978-0-86869-132.

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., 2011, Carbon dioxide flux in the centre of Łódź, Poland - analysis of a 2-year eddy covariance measurement data set. International Journal of Climatology, vol. 31, s. 232-243. Wyd. Royal Meteorological Society, ISSN 0899-8418.

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., 2011, CO2 flux measurements in Łódź. Urban Climate News. Quarterly Newsletter of the IAUC, Issue No. 40, s. 20-24. Wyd. International Association for Urban Climate.

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Kłysik K., Dąbrowska-Zielińska K., 2011, Wybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym-Biebrzański Park Narodowy 2010. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS", Zwierzyniec, 26-28 września 2011, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Polskie Towarzystwo Geofizyczne-Oddział Lubelski, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Streszczenia referatów i posterów, s. 12-14.

Pawlak W., Siedlecki M., 2011, Typ powierzchni miejskiej a turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla (na przykładzie Łodzi). [W:] XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów z udziałem gości zagranicznych "50 lat Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec", Wrocław-Pokrzywna k/Głuchołaz, 7-10 września 2011, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Streszczenia prac, s. 40.

Piotrowski P., 2011, Wysokie sumy opadów atmosferycznych w południowej części Polski na tle cyrkulacji atmosferycznej. [W:] XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów z udziałem gości zagranicznych "50 lat Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec", Wrocław-Pokrzywna k/Głuchołaz, 7-10 września 2011, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Streszczenia prac, s. 40-41.

Piotrowski P., 2011, Zróżnicowanie warunków termiczno-wilgotnościowych na obszarze Polski podczas cyrkulacji atmosferycznej pośredniej między cyrkulacją cyklonalną i antycyklonalną. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS", Zwierzyniec, 26-28 września 2011, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Polskie Towarzystwo Geofizyczne-Oddział Lubelski, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Streszczenia referatów i posterów, s. 54.

Podstawczyńska A., 2011, Aktywność promieniotwórcza radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych. [W:] Konferencja naukowa "Bioklimatologia człowieka", Warszawa, 17-18 listopada 2011, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Program konferencji, streszczenia referatów i posterów, s. 20-21.

Podstawczyńska A., 2011, Pomiary stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu w Łodzi i na terenie podmiejskim na tle wybranych elementów meteorologicznych. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS", Zwierzyniec, 26-28 września 2011, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Polskie Towarzystwo Geofizyczne-Oddział Lubelski, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Streszczenia referatów i posterów, s. 55-56.

Podstawczyńska A., 2011, Zmienność stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle wartości strumienia ciepła glebowego. [W:] XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów z udziałem gości zagranicznych "50 lat Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec", Wrocław-Pokrzywna k/Głuchołaz, 7-10 września 2011, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Streszczenia prac, s. 70.

Rzepa M., 2011, Metody weryfikacji numerycznych prognoz pogody na przykładzie wyników modelu WRF. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS", Zwierzyniec, 26-28 września 2011, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Polskie Towarzystwo Geofizyczne-Oddział Lubelski, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Streszczenia referatów i posterów, s. 14-15.

Siedlecki M., 2011, Charakterystyka klimatologiczna chwiejności atmosfery nad Europą. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 11, 204 s., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISSN 1427-9711.

Siedlecki M., Fortuniak K., Pawlak W., 2011, Porównanie wybranych metod oceny parowania w Łodzi. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS", Zwierzyniec, 26-28 września 2011, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Polskie Towarzystwo Geofizyczne-Oddział Lubelski, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Streszczenia referatów i posterów, s. 56-57.

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., 2011, Wstępne wyniki oceny strumienia pary wodnej w różnych zbiorowiskach roślinnych. [W:] XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów z udziałem gości zagranicznych "50 lat Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec", Wrocław-Pokrzywna k/Głuchołaz, 7-10 września 2011, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Streszczenia prac, s. 44.

Kettle A.J., Vøllestad L.A., Wibig J., 2011, Where once the eel and the elephant were together: decline of the European eel because of changing hydrology in southwest Europe and northwest Africa? Fish and Fisheries, vol. 12, s. 380-411. Wyd. Blackwell Publishing Ltd. ISSN 1467-2960.

Wibig J., 2011, Warunki wilgotnościowe w Polsce w świetle wskaźnika SPEI. [W:] XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów z udziałem gości zagranicznych "50 lat Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec", Wrocław-Pokrzywna k/Głuchołaz, 7-10 września 2011, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Streszczenia prac, s. 50.

Wibig J., 2011, Szacowanie parametrów rozkładu zdarzeń ekstremalnych w warunkach zmieniającego się klimatu. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS", Zwierzyniec, 26-28 września 2011, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Polskie Towarzystwo Geofizyczne-Oddział Lubelski, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Streszczenia referatów i posterów, s. 63.

Wibig J., 2011, Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? [W:] European Conference on Applications of Meteorology, EMS Annual Meeting, 12-16 September 2011, Berlin, Germany. Abstracts, Vol. 8, EMS 2011-721, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej ? pendrive).

Wibig J., 2011, Precipitation and evaporation in Poland - projections for 2021-2050. [W:] European Conference on Applications of Meteorology, EMS Annual Meeting, 12-16 September 2011, Berlin, Germany. Abstracts, Vol. 8, EMS 2011-723, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej ? pendrive).

Zieliński M.R., 2011, Zastosowanie regresji wielokrotnej w modelowaniu średniej miesięcznej temperatury maksymalnej i minimalnej. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS", Zwierzyniec, 26-28 września 2011, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Polskie Towarzystwo Geofizyczne-Oddział Lubelski, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Streszczenia referatów i posterów, s. 68.

Zieliński M., 2011, Influence of NAO, SCA, EA/WR, POL circulation patterns on monthly mean maximum temperature in Poland. [W:] European Conference on Applications of Meteorology, EMS Annual Meeting, 12-16 September 2011, Berlin, Germany. Abstracts, Vol. 8, EMS 2011-22-2, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej-pendrive).

Zieliński M., Czernecki B., Jędruszkiewicz J., 2011, Zmienność przestrzenna pokrywy śnieżnej w Polsce zimą 2010/2011 na podstawie teledetekcji satelitarnej i obserwacji naziemnych. [W:] VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii "Przestrzeń w badaniach geograficznych", Łódź, 19-21 września 2011, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki. Streszczenia, s. 35.2010

Grimmond, C.S.B., Roth, M., Oke, T.R., Au, Y.C., Best, M., Betts, R., Carmichael, G., Cleugh, H., Dabberdt, W., Emmanuel, R., Freitas, E., Fortuniak, K., Hanna, S., Klein, P., Kalkstein, L.S., Liu, C.H., Nickson, A., Pearlmutter, D., Sailor, D., Voogt, J., 2010, Climate and more sustainable cities: climate information for improved planning and management of cities (producers/capabilities perspective). Procedia Environmental Sciences, vol. 1. Wyd. Elsevier, s. 247-274. ISSN 1878-0296.

Grimmond C.S.B., Blackett M., Best M.J., Baik J-J., Belcher S.E., Beringer J., Bohnenstengel S.I., Calmet I., Chen F., Coutts A., Dandou A., Fortuniak K., Gouvea M.L., Hamdi R., Hendry M., Kanda M., Kawai T., Kawamoto Y., Kondo H., Krayenhoff E.S., Lee S-H., Loridan T., Martilli A., Masson V., Miao S., Oleson K., Ooka R., Pigeon G., Porson A., Ryu Y-H., Salamanca F., Steeneveld G-J., Tombrou M., Voogt J.A., Young D., Zhang N., 2010, Initial results from Phase 2 of the international urban energy balance model comparison. International Journal of Climatology, DOI:10.1002/joc.2227, 29 s. (wersja on-line). Wyd. Royal Meteorological Society, ISSN 0899-8418 (w wersji on-line ISSN 1097-0088).

Grimmond, C. S. B., Blackett M., Best M. J., Barlow J., Baik J-J., Belcher S. E., Bohnenstengel S. I., Calmet I., Chen F., Dandou A., Fortuniak K., Gouvea M. L., Hamdi R., Hendry M., Kawai T., Kawamoto Y., Kondo H., Krayenhoff E. S., Lee S-H., Loridan T., Martilli A., Masson V., Miao S., Oleson K., Pigeon G., Porson A., Ryu Y-H., Salamanca F., Shashua-Bar L., Steeneveld G-J., Tombrou M., Voogt J., Young D., Zhang N., 2010, The International Urban Energy Balance Models Comparison Project: First results from Phase 1. Journal of Applied Meteorology and Climatology, Vol. 49. Wyd. American Meteorological Society, s. 1268-1292. ISSN 1558-8424 (w wersji on-line ISSN 1558-8432).

Fortuniak K., Kłysik K., Siedlecki M., Pawlak W., 2010, Turbulencyjny strumień ciepła jawnego na terenach miejskich - wstępne porównania metody scyntylometrycznej i kowariancji wirów. [W:] Bednorz E., Kolendowicz L. (red.)  Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 16. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 151-162. ISBN 978-83-62662-19-7.

Jędruszkiewicz J., 2010, Projekcje zmian warunków termicznych dla Polski na lata 2021-2050 na podstawie regionalnych modeli klimatu. [W:] Bednorz E., Kolendowicz L. (red.)  Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 16. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 65-77. ISBN 978-83-62662-19-7.

Pawlak W., 2010, Ekstremalne wartości turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto w centrum Łodzi na tle warunków meteorologicznych. [W:] Bednorz E., Kolendowicz L. (red.)  Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 16. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 163-175. ISBN 978-83-62662-19-7.

Pawlak W., 2010, Zastosowanie metody kowariancji wirów do pomiarów turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto na terenie miejskim. [W:] Barwiński M. (red.)  Obszary metropolitalne we współczesnym Środowisku geograficznym, tom 2. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, 8-12 września 2010 r. Wyd. Triada, Łódź, s. 265-274. ISBN 978-83-62089-12-3.

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., 2010, Carbon dioxide flux in the centre of Łódź, Poland - analysis of a 2-year eddy covariance measurement data set. International Journal of Climatology, DOI:10.1002/joc.2247, 12 s. (wersja on-line). Wyd. Royal Meteorological Society, ISSN 0899-8418 (w wersji on-line ISSN 1097-0088).

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., 2010, Measurements of vertical carbon dioxide net flux in the center of Łódź - preliminary results from the period 2006-2009. [W:] Chojnicki B.H. (red.)  Atmospheric heat and mass exchange research. Acta Agrophysica, z. 179. Seria Rozprawy i Monografie 2010 (2). Wyd. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin, s. 59-70. ISSN 1234-4125.

Piotrowski P., 2010, Comparison between objective and subjective method of classification of atmospheric circulation for area of Poland. [W:] Leśny J. (red.)  Meteorology and climatology research. Acta Agrophysica, z. 184. Seria Rozprawy i Monografie 2010 (5), s. 44-54. Wyd. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin, ISSN 1234-4125.

Piotrowski P., 2010, Uwarunkowania cyrkulacyjne susz wiosennych w Polsce. [W:] Bednorz E. (red.)  Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 15. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 147-158. ISBN 978-83-62662-18-0.

Podstawczyńska A., Kozak K., Mazur J., 2010, Pomiary stężenia radonu (222Rn) w powietrzu atmosferycznym i glebowym w Łodzi i na terenie gminy Zgierz w różnych warunkach meteorologicznych. [W:] Barwiński M. (red.) Obszary metropolitalne we współczesnym Środowisku geograficznym, tom 2. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, 8-12 września 2010 r. Wyd. Triada, Łódź, s. 275-284. ISBN 978-83-62089-12-3.

Podstawczyńska A., Kozak K., Mazur J., 2010, Urban-rural differences of radon (222Rn) concentration in the air surface layer with reference to meteorological conditions - preliminary analysis. [W:] Chojnicki B.H. (red.)  Atmospheric heat and mass exchange research. Acta Agrophysica, z. 179. Seria Rozprawy i Monografie 2010 (2). Wyd. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin, s. 81-88. ISSN 1234-4125.

Podstawczyńska A., 2010, UV and Global Solar Radiation in Łodź, Central Poland. International Journal of Climatology, vol. 30, No. 1, s. 1-10. Wyd. Royal Meteorological Society, ISSN 0899-8418 (w wersji on-line ISSN 1097-0088).

Podstawczyńska A., Kozak K., Pawlak W., Mazur J., 2010, Seasonal and diurnal variation of outdoor radon (222Rn) concentrations in urban and rural area with reference to meteorological conditions. Nukleonika, International Journal of Nuclear Research, vol. 55, No. 4. Wyd. Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warszawa, s. 543-547. ISSN 0029-5922.

Podstawczyńska A., Piotrowski P., 2010, Stężenie radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza w Środkowej i południowej Polsce na tle cyrkulacji atmosferycznej. Przegląd Geofizyczny, R. LV, z. 3-4, s. 145-156. Wyd. Naukowe PWN, ISSN 0033-2135.

Podstawczyńska A., Piotrowski P., 2010, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej i lokalnych warunków meteorologicznych na stężenie radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza w Łodzi i Krakowie. [W:] Kolendowicz L. (red.)  Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki cyrkulacyjne i radiacyjne. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 14. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 143-155. ISBN 978-83-62662-17-3.

Siedlecki M., 2010, The atmospheric circulation influence of instability conditions over Europe. [W:] Leśny J. (red.)  Meteorology and climatology research. Acta Agrophysica, z. 184. Seria Rozprawy i Monografie 2010 (5), s. 55-65. Wyd. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin, ISSN 1234-4125.

Siedlecki M., 2010, Wind speed change in Central Europe: the projections based on regional climate models. [W:] 10th EMS Annual Meeting & 8th European Conference on Applied Climatology, Zürich, Switzerland, 13-17 September 2010. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 7, EMS 2010-681, 2010, 1 s.

Siedlecki M., Fortuniak K., Pawlak W., 2010, Dobowa zmienność turbulencyjnego strumienia netto pary wodnej w Łodzi. [W:] Bednorz E., Kolendowicz L. (red.)  Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 16. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 177-188. ISBN 978-83-62662-19-7.

Siedlecki M., Fortuniak K., Pawlak W., 2010, Ocena parowania terenowego w Łodzi z wykorzystaniem metody kowariancyjnej. [W:] Barwiński M. (red.)  Obszary metropolitalne we współczesnym Środowisku geograficznym, tom 2. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, 8-12 września 2010 r. Wyd. Triada, Łódź, s. 359-367. ISBN 978-83-62089-12-3.

Luterbacher J., Xoplaki E., Küttel M., Zorita E., González-Rouco F.J., Jones P.D., Stössel M., Rutishauser T., Wanner H., Wibig J., Przybylak R., 2010, Climate change in Poland in the past centuries and its relationship to European climate: evidence from reconstructions and coupled climate models. [W:] Przybylak R., Majorowicz J., Brázdil R., Kejna M. (red.)  The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. Springer Dordrecht, Heidelberg, New York, s. 3-39. ISBN 978-90-481-3166-2.

Wibig J., 2010, Comparison of selected measures of drought events in Poland. [W:] 11th International Meeting on Statistical Climatology, July 12-16,2010, Edinburgh, Scotland. Program & Abstracts. University of Edinburgh and International Meetings on Statistical Climatology Steering Committee, s. 331.

Wibig J., 2010, Droughts in Poland: Recent variability and future predictions. [W:] Reckermann M., Isemer H.-J. (red.)  6th Study Conference on BALTEX, 14-18 June 2010 Międzyzdroje, Island of Wolin, Poland. Conference Proceedings. Wyd. International BALTEX Secretariat, Publication No. 46, s. 163-164. ISSN 1681-6471.

Wibig J., 2010, Has the probability of water deficit changed in Central Europe since the middle of the 20th century? [W:] 10th EMS Annual Meeting & 8th European Conference on Applied Climatology, Zürich, Switzerland, 13-17 September 2010. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 7, EMS 2010-681, 2010, 1 s.

Wibig J., 2010, Water deficit risk in Central Europe in the middle of the 21st century. [W:] 10th EMS Annual Meeting & 8th European Conference on Applied Climatology, Zürich, Switzerland, 13-17 September 2010. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 7, EMS 2010-681, 2010, 1 s.

Prasad D.H., Wibig J., Rzepa M., 2010, Numerical Modeling of the Severe Cold Weather Event over Central Europe (January 2006). Advances in Meteorology, vol. 2010, DOI:10.1155/2010/619478, 15 s. Hindawi Publishing Corporation (czasopismo on-line).

Kettle A.J., Vøllestad L.A., Wibig J., 2010, Where once the eel and the elephant were together: decline of the European eel because of changing hydrology in southwest Europe and northwest Africa? Fish and Fisheries, DOI: 10.1111/j.1467-2979.2010.00400.x, 32 s. (wersja on-line). Wyd. Blackwell Publishing Ltd. ISSN 1467-2960 (w wersji on-line ISSN 1467-2979).