Wydrukuj tę stronę

2001-2013

Prace magisterskie z zakresu meteorologii i klimatologii wykonane na kierunku geograficznym na:

Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (1960-2001)

Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (2001-2013)

w:


Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Hydrologii (1960-1986)

Zakładzie Meteorologii i Klimatologii (1987-2001)

Katedrze Meteorologii i Klimatologii (2001-2013)
2013

Binias Piotr - Dobowa zmienność warunków bioklimatycznych w Łodzi i Gdańsku w latach 2007-2011. Promotor: K. Kłysik.

Chelińska Magdalena - Zachmurzenie, opady i pokrywa śnieżna w latach 1934-1939 na stacji Łódź – Park Sienkiewicza. Promotor: K. Kłysik.

Chromiński Bartosz - Zmienność warunków klimatycznych na południowym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w latach 1981-2010. Promotor: K. Kłysik.

Cyk Adam - Zmiany wysokości tropopauzy nad Europą w przekroju południkowym w latach 2009-2011. Promotor: K. Kłysik.

Goździk Paulina - Przymrozki majowe w Polsce. Promotor: K. Kłysik.

Jakubczyk Łukasz - Charakterystyka klimatyczna Półwyspu Iberyjskiego. Promotor: K. Kłysik.

Jarzębski Daniel - Warunki termiczno-wilgotnościowe w latach 1934-1939 na stacji Łódź – Park Sienkiewicza. Promotor: K. Kłysik.

Kiciński Daniel - Cechy dobowego przebiegu prędkości i kierunku wiatru w Łodzi, Gdańsku i Krakowie w latach 2006-2010. Promotor: K. Kłysik.

Król Agnieszka - Okresy bezopadowe na wybranych stacjach meteorologicznych w Polsce w latach 1981-2011. Promotor: K. Kłysik.

Krzywkowski Paweł - Charakterystyka klimatyczna Europy Północnej. Promotor: K. Kłysik.

Kuciński Artur - Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki na obszarze Uniejowa w latach 2001-2010. Promotor: J. Wibig.

Kulesza Michał - Tendencje grubości pokrywy śnieżnej w Łodzi w latach 1951-2006. Promotor: J. Wibig.

Kurtys Piotr - Ekstremalne powodzie na Wiśle – aspekt meteorologiczny. Promotor: J. Wibig.

Motyl Łukasz - Geneza, przebieg i skutki działania orkanu Cyryl w 2007 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski. Promotor: J. Wibig.

Paderewski Jarosław - Roczna zmienność wody osadzonej w powietrzu w Legionowie w latach 1991-2005. Promotor: K. Fortuniak.

Słocińska (z d. Cukrzyńska) Anna - Wpływ aktywności Słońca na warunki termiczne w wybranych stacjach europejskich. Promotor: K. Kłysik.

Stradowska (z d. Orlikowska) Aleksandra - Termiczne pory roku w Polsce w latach 2001-2010. Promotor: J. Wibig.

Urbaniak Łukasz - Czasowo-przestrzenny rozkład burz w Polsce w latach 1981-2006. Promotor: J. Wibig.

Urbański Łukasz - Ocena warunków bioklimatycznych Zakopanego pod kątem turystyki w latach 2001-2010. Promotor: J. Wibig.

Zielińska Marta - Ocena warunków bioklimatycznych Chojnic i Szczecinka w latach 2001-2010 na podstawie wybranych wskaźników. Promotor: J. Wibig.

Zimecka Sylwia - Klimat odczuwalny Częstochowy w latach 2001-2010. Promotor: J. Wibig.2012

Ambroziak Milena - Analiza synoptyczna wielkich opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1950-2000.Promotor: K. Kłysik.

Bielas Michał - Warunki termiczne poszczególnych dni okresu zimowego w Łodzi w latach 1951-2010. Promotor: K. Kłysik.

Birecka Beata - Zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza w przekroju Osiedle im. Wł. Jagiełły - Park im. A. Mickiewicza w północnej części Łodzi. Promotor: K. Kłysik.

Bogutczak Paweł - Warunki bioklimatyczne wybranych stacji Europy Zachodniej i Środkowej. Promotor: K. Kłysik.

Cieszonik Joanna - Charakterystyka porównawcza warunków klimatycznych i bioklimatycznych w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu. Promotor: J. Wibig.

Durecki Tomasz - Wpływ warunków meteorologicznych na dobowy i roczny rytm zanieczyszczenia powietrza w Łodzi w latach 2004-2010. Promotor: K. Kłysik.

Iwańska Anna - Warunki termiczne poszczególnych dni okresu letniego w Łodzi w latach 1951-2010. Promotor: K. Kłysik.

Janiszewska Anna - Charakterystyka opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1946-2010. Promotor: K. Kłysik.

Jaros Agnieszka - Zróżnicowanie warunków termicznych w Europie w latach 2001-2010. Promotor: K. Kłysik.

Karlińska Dominika - Mikroklimat kopalni soli w Kłodawie. Promotor: K. Kłysik.

Kędziora Karolina - Porównanie warunków klimatycznych i bioklimatycznych Kołobrzegu i Zakopanego. Promotor: K. Fortuniak.

Komor Sylwia - Zmienność temperatury powietrza z dnia na dzień w wybranych stacjach różnych stref klimatycznych. Promotor: K. Kłysik.

Ledzion Michał - Związek między wybranymi wskaźnikami cyrkulacji strefowej a warunkami termiczno-opadowymi w Polsce Środkowej. Promotor: K. Kłysik.

Majchrzak Marcin - Zróżnicowanie topoklimatyczne Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w okolicy Piątku. Promotor: K. Kłysik.

Pękacz Rafał - Fale mrozu w Polsce w latach 1951-2006, zmienność wieloletnia na przykładzie wybranych stacji. Promotor: J. Wibig.

Pietrzyk Dariusz - Klimat i bioklimat Białegostoku w latach 1973-2010. Promotor: K. Fortuniak.

Staciwa Anna - Bioklimat Ustki w latach 1991-2010 na podstawie wybranych wskaźników bioklimatycznych. Promotor: K. Fortuniak.

Strzelczyk Martyna - Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie wybranych zanieczyszczeń w Łodzi w roku 2009. Promotor: K. Fortuniak.

Szulc Sylwia - Burze i zjawiska atmosferyczne im towarzyszące w powiecie tomaszowskim w latach 2001-2010. Promotor: K. Fortuniak.

Świnoga Aleksandra - Chłody i upały w Europie. Promotor: K. Kłysik.

Zeler Mariusz - Związek między wybranymi wskaźnikami cyrkulacji strefowej a warunkami termiczno-opadowymi w Polsce Środkowej. Promotor: K. Kłysik.2011

Bis Mateusz - Studium porównawcze warunków klimatycznych we Wrocławiu i Przemyślu w latach 1960-1999. Promotor: J. Wibig.

Góral Julia - Wybrane zagadnienia klimatu Irlandii. Promotor: K. Fortuniak.

Gralewska Sylwia - Sprawdzalność numerycznej prognozy pogody wg modelu UM dla Łodzi w 2010 roku. Promotor: K. Kłysik.

Majdzińska Katarzyna - Sprawdzalność numerycznej prognozy pogody wg modelu COAMPS dla Łodzi w roku 2010. Promotor: K. Kłysik.

Małkowska Katarzyna - Zima 2009/2010 w Europie na tle wielolecia. Promotor: K. Kłysik.

Mazurkiewicz Piotr - Długookresowa zmienność wskaźnika kontynentalizmu na kontynencie euroazjatyckim. Promotor: K. Kłysik.

Plichta Aleksandra - Fale upałów w Polsce w latach 1951-2006, zmienność wieloletnia na przy-kładzie wybranych stacji. Promotor: J. Wibig.

Radziun Wojciech - Sezonowe i wieloletnie zmiany opadów atmosferycznych w Europie w przekroju równoleżnikowym. Promotor: J. Wibig.

Rajewski Rafał - Porównanie wybranych wskaźników biometeorologicznych na tle warunków klimatycznych w Polsce w przekroju południkowym. Promotor: J. Wibig.

Sołdon Marek - Porównanie warunków klimatycznych Łodzi i Helu w latach 1966-2006. Promotor: J. Wibig.

Spychała Milena - Zmienność ostrości zim w przebiegu równoleżnikowym w Polsce. Promotor: J. Wibig.2010

Bryjak Paulina - Warunki biometeorologiczne południowo-zachodniego Spitsbergenu w latach 1991-2000. Promotor: J. Wibig.

Czaja Wojciech - Sprawdzalność wybranych przysłów i ludowych prognostyków pogodowych. Promotor: K. Kłysik.

Ekner Łukasz - Porównanie prędkości i kierunku wiatru na stacji miejskiej i zamiejskiej w latach 1993-1994. Promotor: K. Kłysik.

Grzanek Anna - Charakterystyka klimatyczna zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej i Europy. Promotor: K. Kłysik.

Hertel Justyna - Przestrzenny rozkład zanieczyszczeń - SO2, NO2, BS w powiązaniu z elementami meteorologicznymi w Łodzi w 2007 roku. Promotor: K. Fortuniak.

Kacprzak Beniamin - Charakterystyka warunków klimatycznych i bioklimatycznych Niziny Szczecińskiej. Promotor: K. Fortuniak.

Kacprzak Natalia - Mikroklimatyczne warunki osiedla Ustronie. Promotor: K. Fortuniak.

Klepacz Anna - Klimat wybrzeży Bałtyku. Promotor: K. Kłysik. Leginowicz Sylwia - Klimat Azji Mniejszej. Promotor: K. Kłysik.

Milewski Kamil - Charakterystyka bioklimatu Suwałk i Legnicy w latach 2000-2009. Promotor: K. Kłysik.

Nowak Justyna - Charakterystyka klimatu wybrzeży Morza Śródziemnego. Promotor: K. Kłysik.

Nowicka Gabriela - Klimat Półwyspu Arabskiego. Promotor: K. Kłysik.

Pawlak Marta - Zróżnicowanie przestrzenne pola wiatru na obszarze Polski i jego wykorzystanie w energetyce wiatrowej. Promotor: K. Fortuniak.

Pietras Paulina - Wieloletnie zmiany temperatury powietrza w Sankt Petersburgu (1743-1995). Promotor: K. Fortuniak.

Sadowska Agnieszka - Charakterystyka warunków klimatycznych otoczenia lotniska Nowy Glinnik. Promotor: K. Fortuniak.

Sumera Iga - Widzialność w Łodzi i jej związki z typami cyrkulacji. Promotor: K. Fortuniak.

Szczepaniak Damian - Charakterystyka warunków klimatycznych i bioklimatycznych Polesia Lubelskiego na podstawie danych ze stacji meteorologicznej we Włodawie. Promotor: K. Fortuniak.

Szenfeld Michał - Zmienność roczna ciśnienia atmosferycznego na wybranych stacjach w Europie. Promotor: K. Fortuniak.

Śpionek Krzysztof - Wpływ niewielkiego cieku wodnego (rzeka Dobrzynka) na pole temperatury i wilgotności. Promotor: K. Fortuniak.

Trzuskolas Kinga - Cechy klimatu lokalnego Mierzei Helskiej na podstawie danych meteorologicznych mierzonych na stacji Hel. Promotor: K. Fortuniak.

Walaszkiewicz Agata - Klimatyczne warunki produkcji rolnej w gminie Wolbórz. Promotor: K. Kłysik.

Woźniak Artur - Zmiany warunków termicznych w Polsce w okresie 1973-2008 na podstawie wybranych stacji klimatycznych. Promotor: K. Fortuniak.

Wróbel Michał - Dynamika zmian prężności pary wodnej w różnych skalach czasowych w Łodzi w latach 1997-2005. Promotor: K. Fortuniak.

Zieliński Mariusz - Osobliwości pola średnich miesięcznych temperatur ekstremalnych w Europie. Promotor: K. Fortuniak.2009

Adamczewski Paweł - Internet jako źródło danych na potrzeby meteorologii synoptycznej. Promotor: K. Fortuniak.

Aniszewska (z d. Bogdańska) Joanna - Patogenność pogody w Polsce w latach 1960-1968 na wybranych przykładach. Promotor: J. Wibig.

Blaźlak Łukasz - Zmienność pokrywy śnieżnej w Polsce nizinnej na podstawie wybranych stacji. Promotor: J. Wibig.

Człapa Karol - Roczny przebieg zmienności zawartości ozonu w troposferze na przykładzie stacji miejskiej i pozamiejskiej. Promotor: J. Wibig.

Człapa (z d. Budzińska) Karolina - Wpływ temperatury powietrza i prędkości wiatru na odczucia termiczne człowieka w świetle wybranych wskaźników biometeorologicznych. Promotor: J. Wibig.

Jastrzębska Joanna - Wybrane cechy klimatu San Francisco. Promotor: K. Fortuniak.

Kępska Izabela - Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2004-2007. Promotor: J. Wibig.

Kmiecińska Barbara - Opady atmosferyczne w Polsce w przekroju południkowym w latach 1966-2006. Promotor: J. Wibig.

Kobylarz Adam - Częstotliwość występowania burz na wybranych stacjach w Polsce w latach 1956-1965. Promotor: J. Wibig.

Kowalski Krzysztof - Analiza całkowitego promieniowania słonecznego w Łodzi w latach 1997-2005. Promotor: K. Kłysik.

Kozubowicz Karol - Porównanie warunków biometeorologicznych na Śnieżce i w Jeleniej Górze w okresie 1990-2005. Promotor: K. Fortuniak.

Królik Piotr - Miejska wyspa ciepła w Łodzi latem 2002 r. Promotor: K. Fortuniak.

Lesiewicz Agnieszka - Warunki środowiska naturalnego okolic Rogóźna koło Łodzi dla lecznictwa uzdrowiskowego. Promotor: K. Kłysik.

Młodawska Sylwia - Wieloletnie zmiany ciśnienia w Mediolanie. Promotor: K. Fortuniak.

Nakonieczny Michał - Wpływ zjawiska El Niño na opady sezonowe w Europie. Promotor: J. Wibig.

Paluszyńska Marta - Ocena warunków bioklimatycznych stacji meteorologicznej Hel pod kątem turystyki. Promotor: J. Wibig.

Plamowska Agata - Charakterystyka termiczna okresu zimowego w Polsce w latach 1956-2005. Promotor: K. Kłysik.

Rytczak Roman - Wpływ warunków klimatycznych na plonowanie roślin uprawnych w specjalistycznym gospodarstwie nasiennym w gminie Chodów. Promotor: K. Kłysik.

Skrzypińska Marta - Termiczne pory roku w Łodzi. Promotor: K. Fortuniak.

Stępniak Piotr - Zmienność ciśnienia atmosferycznego jako miara meteorotropowości warunków pogodowych. Promotor: K. Kłysik.

Świeszczak Tomasz - Charakterystyka porównawcza warunków śniegowych Zakopanego i Leska w latach 1966-2006. Promotor: K. Kłysik.

Żubrzak Jacek - Warunki klimatyczne w mieście a występowanie wybranych grup grzybów mikroskopowych. Promotor: K. Kłysik.2008

Cichorska Joanna - Porównanie klimatu Niziny Śląskiej i Pojezierza Suwalskiego w świetle temperatury powietrza oraz opadów w latach 1976-2006. Promotor: K. Fortuniak.

Jarocka Anna - Wieloletnie zmiany ciśnienia atmosferycznego w Uppsali w latach 1722-2000. Promotor: K. Fortuniak.

Jędruszkiewicz Joanna - Wpływ erupcji wulkanicznych na zmiany klimatu. Promotor: J. Wibig.

Kawecka Monika - Fale ciepła w Poznaniu w latach 1951-2006. Promotor: J. Wibig.

Kazimierczak Dominik - Warunki termiczne zim w Polsce na podstawie wybranych stacji w latach 1990-2005. Promotor: K. Kłysik.

Kazimierczak Monika - Zmienność występowania zjawisk burzowych w latach 1951-2005. Promotor: K. Fortuniak.

Knopik Adrian - Charakterystyka termiczna okresu letniego w latach 1990-2005. Promotor: K. Kłysik.

Kosiński Wojciech - Opady atmosferyczne w okolicach Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Promotor: J. Wibig.

Krokocki Łukasz - Charakterystyka warunków anemometrycznych na wybranych stacjach euro-pejskich w latach 1986-2005. Promotor: K. Kłysik.

Księżak Emilia - Uzdrowiskowe cechy bioklimatu Kołobrzegu w świetle wybranych wskaźników bioklimatycznych (lata 1973-2003). Promotor: K. Fortuniak.

Kuran Żaneta - Mikroklimatyczne warunki sadu na przykładzie stacji pomiarowej Dąbrowice. Promotor: K. Fortuniak.

Michałek Jarosław - Synoptyczne uwarunkowania występowania silnych i bardzo silnych wiatrów w Polsce Środkowej w latach 1970-2000. Promotor: K. Kłysik.

Mieszek Barbara - Okresy opadowe i bezopadowe w Polsce w latach 1976-2006. Promotor: K. Kłysik.

Młynarczyk Anna - Ocena warunków bioklimatycznych Kołobrzegu w latach 1991-2000. Promotor: K. Fortuniak.

Polak Magdalena - Typy pogody a typy cyrkulacji w Łodzi w latach 1990-1999. Promotor: K. Kłysik.

Sędziwa Aleksandra - Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Łodzi w latach 1991-2000. Promotor: K. Kłysik.

Skolimowska Karolina - Przebieg dobowy stężeń wybranych zanieczyszczeń w atmosferze w latach 2004-2006 w Łodzi. Promotor: J. Wibig.

Smołuch Tomasz - Opady atmosferyczne wzdłuż południka 18°75’N na półkuli północnej w XX wieku. Promotor: J. Wibig.

Szcześniewska Joanna - Wpływ miejskiej wyspy ciepła na długość i intensywność fal upałów na przykładzie fal upałów w 2006 roku w Łodzi. Promotor: J. Wibig.

Wasilewska Agnieszka - Cechy przebiegu rocznego zawartości wody osadzonej (ang. precipitable water) na stacji Wrocław w latach 1991-2005 oraz jej związek z przyziemną zawartością pary wodnej i temperaturą powietrza. Promotor: K. Fortuniak.

Wojtkiewicz Aleksandra - Charakterystyka warunków biometeorologicznych w Gdańsku, w Łodzi i w Zakopanem w okresie 1956-1965. Promotor: K. Kłysik.

Wróbel Iwona - Warunki śniegowe w Tatrach i Karkonoszach w latach 1955/56-1964/65. Promotor: K. Kłysik.

Zjawiński Sylwester - Międzydobowa zmienność ciśnienia atmosferycznego wzdłuż południka 22°E w Europie w latach 1978-1998. Promotor: K. Kłysik.2007

Adamczyk Bartosz - Charakterystyka dobowego przebiegu opadów na stacji meteorologicznej Drzewociny w latach 1956-1981. Promotor: J. Wibig.

Apanowicz Katarzyna - Bioklimat Sulejowa w latach 1996-2005. Promotor: J. Wibig.

Chmielecki Paweł - Analiza geograficznego rozkładu wyładowań elektrycznych na obszarze Europy Południowej w latach 2001-2005. Promotor: K. Fortuniak.

Grotowski Jakub - Analiza geograficznego rozkładu wyładowań elektrycznych w Europie Środkowej w latach 2001-2005. Promotor: K. Fortuniak.

Grzybowska Marta - Bioklimat Wielunia w latach 1995-2005. Promotor: K. Fortuniak.

Jaros Mateusz - Analiza szlaków ośrodków cyklonalnych nad Europą i Północnym Atlantykiem. Promotor: K. Fortuniak.

Kolasa Radosław - Cechy dobowego i rocznego przebiegu fluktuacji kierunku wiatru jako miara intensywności turbulencji - porównanie wartości ze stacji miejskiej i zamiejskiej w Łodzi w latach 1997-2002. Promotor: K. Fortuniak.

Kostrzewa Wojciech - Wpływ miasta na chmury konwekcyjne na podstawie danych ze stacji Łódź-Lublinek i Łask. Promotor: K. Fortuniak.

Kryszczuk Aleksandra - Wpływ warunków pogodowych na liczbę udzielonych porad lekarskich w Rejonowej Przychodni POZ na osiedlu Retkinia w Łodzi w latach 2000-2004. Promotor: K. Kłysik.

Moskal Marcin - Wpływ poszczególnych zjawisk meteorologicznych na ruch lotniczy na lotnisku Łódź Lublinek. Promotor: J. Wibig.

Pawlak Monika - Rozkład opadów w regionie łódzkim w latach 1966-1981. Promotor: J. Wibig.

Reszpondek Gabriela - Tendencje zmian zawartości ozonu stratosferycznego nad Polską w la-tach 1981-2000. Promotor: J. Wibig.

Rutkowski Piotr - Wpływ aglomeracji łódzkiej na wilgotność powietrza. Promotor: K. Fortuniak.

Sierpińska Lucyna - Fala upałów w Europie w 2003 r. Promotor: J. Wibig.

Wojciechowska Magdalena - Przebieg pogody w Europie Środkowej w oparciu o analizę map synoptycznych z 1994 roku. Promotor: J. Wibig.

Wojkowska Kinga - Promieniowanie UVB na stacjach: Davos, Jungrafu, Locarno i Paerne w latach 1995-2004. Promotor: J. Wibig.2006

Bojarska Magdalena - Analiza dopływu energii promieniowania słonecznego na obszarze Łódź-Sikawa i gmina Nowosolna. Promotor: K. Kłysik.

Helman Przemysław - Zróżnicowanie warunków termicznych w Europie w latach 1991-2000. Promotor: K. Kłysik.

Kaczmarek Agnieszka - Charakterystyka opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1950-2000. Promotor: K. Kłysik.

Latus Katarzyna - Ludowe przysłowia i prognostyki pogody w Polsce. Promotor: K. Kłysik.

Roman Joanna - Charakterystyka wybranych zim w Polsce (1994-2005). Promotor: K. Kłysik.

Saganowski Bartosz - Wpływ wiatru na rozprzestrzenianie się ditlenku siarki oraz pyłu zawieszonego w Łodzi w latach 1995-2004. Promotor: K. Kłysik.

Sima Magdalena - Charakterystyka wielkości zachmurzenia w Polsce w latach 1956-1965 na przykładzie 5 wybranych stacji. Promotor: K. Kłysik.

Szwedzka Anna - Analiza przebiegu temperatury powietrza na stacjach MSM, Łódź-Lublinek i Łask w latach 2001-2002. Promotor: K. Kłysik.

Tomaszewska Kinga - Charakterystyka miejskiej wyspy ciepła w Aleksandrowie Łódzkim w okresie IV-X 2005 r. Promotor: K. Kłysik.2004

Bednarek Katarzyna - Przestrzenny rozkład ciepła sztucznego emitowanego przez komunikację na przykładzie Częstochowy. Promotor: K. Kłysik.

Kędzierska Agnieszka - Zmiany klimatu w Europie w ciągu 130 lat na przykładzie wybranych stacji meteorologicznych. Promotor: K. Kłysik.

Kolankowska Agata - Charakterystyka powierzchni czynnej małego miasta z klimatologicznego punktu widzenia (na przykładzie Żarowa). Promotor: K. Kłysik.

Lipowska Sabina - Zmienność temperatury powietrza na Antarktydzie w okresie 1990-1999. Promotor: J. Wibig.

Łuczak Łukasz - Występowanie burz na stacjach lotniskowych w Poznaniu i Łodzi w latach 1956-1965. Promotor: K. Kłysik.

Milczarek Monika - Charakterystyka zmienności temperatury powietrza i opadów na Wyspach Brytyjskich w latach 1901-1990. Promotor: K. Kłysik.

Ostrowska Julia - Bioklimat Zakopanego i Kasprowego Wierchu w świetle wybranych wskaźników biometeorologicznych. Promotor: K. Kłysik.

Pakuła Bogdan - Zmiany w ozonosferze nad Polską w latach 1963-2002. Promotor: K. Kłysik.

Polanowska Dorota - Wpływ warunków meteorologicznych na stężenia zanieczyszczeń w Łodzi w latach 1994-1996. Promotor: K. Kłysik.

Pudło Barbara - Szlaki przemieszczania się niżów w Europie w latach 1974-1978. Promotor: K. Kłysik.2003

Jaśkiewicz Maciej - Mgły i zamglenia. Występowanie i czas trwania na lotnisku Łódź-Lublinek w latach 1954-1963. Promotor: K. Kłysik.

Kapitułka Dominika - Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie dwutlenku siarki w Łodzi i Zgierzu w latach 1987-1988 i 1994-1995. Promotor: K. Kłysik.

Krzyżanowski Marcin - Zróżnicowanie termiczne Europy w latach 1981-1990. Promotor: K. Kłysik.

Łukasik Kamilla - Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność temperatury powietrza w Europie w latach 1971-1980. Promotor: K. Kłysik.

Matuszewska Beata - Bioklimat Salonik (Grecja) w świetle wybranych wskaźników kompleksowych. Promotor: K. Kłysik.

Mrozik Joanna - Charakterystyka klimatu odczuwalnego w Łodzi w latach 1956-1965. Promotor: K. Kłysik.

Napióra (z d. Sosnowska) Kinga - Wpływ kierunku wiatru na opady atmosferyczne i wilgotność względną powietrza w Salonikach w latach 1985-1999. Promotor: K. Kłysik.

Polak Piotr - Wpływ oscylacji północnego Atlantyku na kształtowanie temperatury w Europie. Promotor: J. Wibig.

Porębski Tomasz - Fale upałów i mrozów w Polsce w latach 1956-1965. Promotor: K. Kłysik.

Pyrdoł Grażyna - Rys historyczny stacji meteorologicznych na terenie Gór Świętokrzyskich i okolic. Promotor: K. Kłysik.

Sobkiewicz Grzegorz - Zmienność ciśnienia atmosferycznego w Łodzi w latach 1956-1965. Promotor: K. Kłysik.

Stawowska Katarzyna - Zmiany temperatury powietrza w Europie w latach 1890-1990. Promotor: K. Kłysik.

Świątek Michał - Charakterystyka warunków anemometrycznych na stacji Łódź-Lublinek w okresie 1956-1965. Promotor: K. Kłysik.2002

Cegiełka Aleksandra - Zależność temperatury powietrza od kierunku wiatru w Salonikach w latach 1985-1999. Promotor: K. Kłysik.

Filipińska Marcjanna - Wpływ typów cyrkulacji atmosferycznej na strukturę opadów atmosferycz-nych w Łodzi w okresie 1976-85. Promotor: K. Kłysik.

Hałada Andrzej - Charakterystyka stanu zanieczyszczenia powietrza w Aglomeracji Łódzkiej w 1997 roku. Promotor: K. Kłysik.

Kozyra Adam - Przestrzenny rozkład opadów na Półwyspie Skandynawskim. Promotor: J. Wibig.

Marcinkowski Marcin - Analiza zależności między wybranymi parametrami meteorologicznymi a stężeniem dwutlenku azotu. Promotor: K. Kłysik.

Pawlus (z d. Mrozińska) Beata - Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność temperatury powie-trza w Europie w latach 1881-1890. Promotor: K. Kłysik.

Pląska Adam - Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność temperatury powietrza w Europie w latach 1961-1970. Promotor: K. Kłysik.

Puczko Dariusz - Analiza przebiegu temperatury powietrza w Polskiej Stacji Polarnej w Horn-sundzie (SW Spitsbergen). Promotor: K. Kłysik.

Siedlecki Mariusz - Wpływ warunków meteorologicznych na przebieg średniego dobowego zapylenia powietrza w Łodzi i Zgierzu w latach 1987 i 1988 oraz 1994 i 1995. Promotor: K. Kłysik.

Ulcyfer Tomasz - Warunki pogodowe na stacji meteorologicznej w Sulejowie w zależności od cyrkulacji atmosferycznej w okresie lat 1976-1985. Promotor: K. Kłysik.

Walewski Maciej - Analiza zmian rozkładu stężeń dwutlenku siarki i wpływu warunków meteoro-logicznych w mieście Łodzi w roku 1997. Promotor: K. Kłysik.

Wiśniewska Hanna - Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność temperatury powietrza w Europie w latach 1951-1960. Promotor: K. Kłysik.2001

Andrzejak Piotr - Zależność stężeń zanieczyszczeń atmosfery w Łodzi od wybranych elementów meteorologicznych w latach 1982/1983 oraz 1995/1996. Promotor: K. Kłysik.

Kamińska Anna - Charakterystyka porównawcza warunków termicznych stacji Jelenia Góra i Śnieżka w latach 1956-1965 z uwzględnieniem inwersji temperatury. Promotor: K. Fortuniak.

Rakowski Paweł - Informacje meteorologiczne w sieci Internet. Promotor: K. Kłysik.