Wydrukuj tę stronę

2014-2017

Prace magisterskie z zakresu meteorologii i klimatologii wykonane na kierunku geograficznym na:


Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (1960-2001) 

Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (2001-2013)

w:

Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Hydrologii (1960-1986)

Zakładzie Meteorologii i Klimatologii (1987-2001) 

Katedrze Meteorologii i Klimatologii (2001-2017)


2016

Andryszek Sylwia - Pokrywa śnieżna na wybranych stacjach w Polsce w świetle możliwości uprawiania sportów zimowych. Promotor: K. Fortuniak 

Brzozowicz Barbara - The dependence of air temperature on the surface wind direction in Sweden within decade of 2001-2010 / Zależność temperatury powietrza od kierunku wiatru w Szwecji w latach 2001-2010. Promotor: J. Wibig 

Dworowski Damian - Zróżnicowanie warunków bioklimatycznych Norwegii na przykładzie wybranych stacji. Promotor: K. Fortuniak 

Filipiak Ewelina - Warunki termiczno-opadowe strefy bałtyckiej. Promotor: J. Wibig 

Gaczkowski Bartłomiej - Charakterystyka warunków pogodowych na stacji Kopytkowo w Biebrzańskim Parku Narodowym w latach 2013-2015. Promotor: J. Wibig 

Gebel Jarosław - Klimat Ustki. Promotor: J. Wibig 

Głąbicki Jakub - Opady atmosferyczne w Europie wzdłuż południka 10°E w latach 1950-2014. Promotor: J. Wibig 

Jastrzębska (z d. Lada) Joanna - Ocena klimatu odczuwalnego na stacjach w Mediolanie, Rzymie i Palermo we Włoszech. Promotor: J. Wibig 

Klepacz Magdalena - Zimowe anomalie termiczne w Europie w latach 1985-2014. Promotor: K. Fortuniak 

Konicki Bartłomiej - Występowanie prądu strumieniowego nad Europą Centralną w latach 2001-2010. Promotor: J. Wibig 

Kupisz Marta - Warunki klimatyczne i wybrane cechy bioklimatu Skierniewic. Promotor: K. Fortuniak 

Szuster Monika - Synoptyczne i cyrkulacyjne uwarunkowania występowania zimowych burz w Polsce. Promotor: K. Fortuniak

 

2015

Cieślak Justyna - Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w latach 2009-2013 w świetle wybranych zanieczyszczeń oraz wskaźnika CAQI. Promotor: A. Podstawczyńska 

Gefert Arkadiusz - Ocena warunków bioklimatycznych Leska i Bielska-Białej w latach 2001-2010. Promotor: A. Podstawczyńska 

Ignaczak Jakub - Długość okresu wegetacyjnego z uwzględnieniem występowania przymrozków na obszarze Polski Środkowej w latach 1986-2010. Promotor: P. Piotrowski 

Kulik Paulina - Charakterystyka klimatyczna uzdrowiska górskiego Krynica-Zdrój w latach 2001-2010. Promotor: J. Wibig 

Majak Wojciech - Długość okresu wegetacyjnego z uwzględnieniem występowania przymrozków na obszarze Polski Północnej w latach 1986-2010. Promotor: P. Piotrowski 

Pielużek Aneta - Charakterystyka klimatyczna województwa mazowieckiego na przykładzie wybranych stacji w latach 2001-2010. Promotor: J. Wibig 

Plichta Marika - Ocena warunków bioklimatycznych polskich uzdrowisk nadmorskich na przykładzie Świnoujścia i Kołobrzegu w latach 2003-2012. Promotor: A. Podstawczyńska 

Reszpant Monika - Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie zanieczyszczeń powietrza w Łodzi, Zgierzu, Gajewie i Radomsku w latach 2008-2012. Promotor: A. Podstawczyńska 

Skomorowski Adam - Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na prawdopodobieństwo wystąpienia mgieł na wybranych stacjach przylotniskowych w latach 2005-2014 w Polsce. Promotor: J. Wibig 

Słomkowski Mateusz - Warunki synoptyczne sprzyjające występowaniu zjawisk burzowych w Polsce. Promotor: J. Wibig 

Wieczorek Luiza - Uwarunkowania synoptyczne występowania tornad w Europie i w Polsce w latach 1998-2013. Promotor: A. Podstawczyńska

 

2014

Chinalska Joanna - Porównanie warunków bioklimatycznych Świnoujścia, Łodzi i Rzeszowa w latach 2008-2012. Promotor: J. Wibig 

Drohomirecki Szczepan - Międzydobowa zmienność ciśnienia atmosferycznego w Europie w latach 2006-2012. Promotor: J. Wibig 

Gacka Karolina - Wpływ temperatury powietrza i prędkości wiatru na odczucia termiczne człowieka w Polsce Północno-Zachodniej w świetle wybranych wskaźników biometeorologicznych. Promotor: J. Wibig 

Giermata Joanna - Warunki termiczne zachodniej części Ameryki Południowej w latach 2001-2010. Promotor: J. Wibig 

Klusek Agnieszka - Maksymalne dobowe opady w Europie w latach 1981-1990. Promotor: J. Wibig 

Kurowska Ewa - Zmienność kontynentalizmu klimatu wzdłuż równoleżnika 50°N. Promotor: J. Wibig 

Lemczak Katarzyna - Ocena warunków bioklimatycznych Ziemi Ognistej w latach 2003-2012. Promotor: J. Wibig 

Nitecka Agnieszka - Wieloletnia zmienność kontynentalizmu i oceanizmu termicznego klimatu Polski. Promotor: J. Wibig 

Rydzowski Bartosz - Wieloletnia oscylacja Atlantyku i jej wpływ na klimat Europy. Promotor: J. Wibig 

Sałaj Paweł - Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu, dwutlenkiem siarki i pyłem zawieszonym w Opocznie w latach 2007-2008. Promotor: J. Wibig 

Włodarczyk (z d. Jankowska) Aneta - Warunki termiczne w Europie i Azji wzdłuż równoleżnika 60°N w latach 2003-2012. Promotor: J. Wibig