Wydrukuj tę stronę

2017-2020

2017

Barlow J., Best M., Bohnenstengel S.I., Clark P., Grimmond S., Lean H., Christen A., Emeis S., Haeffelin M., Harman I.N., Lemonsu A., Martilli A., Pardyjak E., Rotach M.W., Ballard S., Boutle I., Brown A., Cai X., Carpentieri M., Coceal O., Crawford B., Di Sabatino S., Dou J., Drew D.R., Edwards J.M., Fallmann J., Fortuniak K., Gornall J., Gronemeier T., Halios C.H., Hertwig D., Hirano K., Holtslag A.M., Luo Z., Mills G., Nakayoshi M., Pain K., Schlunzen K.H., Smith S., Soulhac L., Steeneveld G.-J., Sun T., Theeuwes N.E., Thomson D., Voogt J.A., Ward H.C., Xie Z.-T., Zhong J., 2017, Developing a research strategy to better understand, observe, and simulate urban atmospheric processes at kilometer to subkilometer scales. Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 98, No. 10, s. ES261-ES264, DOI: 10.1175/BAMS-D-17-0106.1. Wyd. American Meteorological Society, ISSN 0003-0007. 

Fortuniak K., Pawlak W., 2017, Four years (2013–2016) of eddy-covariance measurements of GHG fluxes at Biebrza mires – the impact of ground water level on the GHG exchange. [W:] Potsdam Greenhouse Gas Workshop From Photosystems to Ecosystems, 24-26 October 2017. Abstracts, s. 30. 

Fortuniak K., Pawlak W., Bednorz L., Grygoruk M., Siedlecki M., Zieliński M., 2017, Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe. Agricultural and Forest Meteorology, 2017, Vol. 232, s. 306-318. DOI: 10.1016/j.agrformet.2016.08.023 

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2017, Emisja gazów cieplarnianych z mokradeł Biebrzańskiego Parku Narodowego w sytuacji ekstremalnie niskich poziomów wody gruntowej – wyniki pomiarów w Kopytkowie w latach 2013–2016. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 41. 

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2017, Wstępne wyniki czteroletnich pomiarów turbulencyjnego strumienia netto dwutlenku węgla i metanu w Kopytkowie – bagna Biebrzańskiego Parku Narodowego. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Klimatyczne uwarunkowania życia lasu”, Rogów, 1-3 czerwca 2017 r. Program. Wyd. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie, 1 s. 

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2017, Wybrane cechy rocznej i dobowej zmienności turbulencyjnych strumieni dwutlenku węgla, metanu i składników bilansu cieplnego na bagnie w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy). [W:] XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów „Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu”, IUNG-PIB Puławy, 18-20 września 2017 r., s. 49-50. Wyd. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych, Puławy. ISBN 978-83-7562-268-3. 

Zieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2017, Influence of mean rooftop-level estimation method on sensible heat flux retrieved from a large-aperture scintillometer over
a city centre. Boundary-Layer Meteorology, 2017, Vol. 164, Issue 2, s. 281-301. Wyd. Springer, ISSN 0006-8314. 

Fortuniak K., Przybylak R., Araźny A., Pawlak W., Wyszyński P., 2017, Sea water surface energy balance in the Arctic fjord (Hornsund, SW Spitsbergen) in May–November 2014. Theoretical and Applied Climatology, 2017, Vol. 128, Issue 3-4, s. 959-970, DOI: 10.1007/s00704-016-1756-3. Wyd. Springer, ISSN: 0177-798X.
http://cepl.sggw.pl/konferencja/klimat/3_Klimat_2017/abstrakty/Wstepne_wyniki_czteroletnich_pomiarow_turbulencyjnego.htm  
http://cepl.sggw.pl/konferencja/klimat/3_Klimat_2017/abstrakty/Zmiennosc_higroklimatycznych_warunkow_wegetacji.htm

 

Pawlak W., Fortuniak K., 2017, Miasto i teren podmokły jako źródła metanu dla atmosfery – wyniki pomiarów w Łodzi oraz Biebrzańskim Parku Narodowym w latach 2013–2017. [W:] XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów „Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu”, IUNG-PIB Puławy, 18-20 września 2017 r., s. 93-94. Wyd. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych, Puławy. ISBN 978-83-7562-268-3. 

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., 2017, Ekstremalne wartości strumieni gazów cieplarnianych w Łodzi – częstość i geneza wybranych przypadków. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 75. 

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M., 2017, On the intensity of methane exchange between the urban surface and atmosphere: Are cities comparable sources of methane to wetlands?. Urban Climate News. Quarterly Newsletter of the IAUC, 2017, Issue No. 63, s. 16-21. Wyd. International Association for Urban Climate. 

Piotrowski P., 2017, Atlas chmur i pogody. Kompendium wiedzy o zjawiskach atmosferycznych. Wydawnictwo SBM Sp. Z o.o., Warszawa, 192 s., ISBN 978-83-8059-326-8. 

Piotrowski P., 2017, Moisture and circulation conditions during heavy precipitation events in Łódź. Geographia Polonica, 2017, Vol. 90, Issue 1, s. 81-92. Wyd. Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, ISSN: 0016-7282 (print), 2300-7362 (on-line). 

Piotrowski P., 2017, Opady atmosferyczne w Łodzi na tle poziomych gradientów termicznych. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 36. 

Piotrowski P., 2017, Przestrzenna i czasowa zmienność cyrkulacji atmosferycznej na obszarze Polski. Przegląd Geofizyczny, 2017, Rocznik LXII, z. 1-2, s. 45-54. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, ISSN 0033-2135 (print), eISSN 2544-1655 (on-line). 

Piotrowski P., Jędruszkiewicz J., Zieliński M., 2017, Ekstremalne warunki pogodowe nad polskim wybrzeżem w powiązaniu z cyrkulacją atmosferyczną. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 64. 

Piotrowski P., Radziun W., 2017, Wpływ kierunku adwekcji na rozkład opadów atmosferycznych na obszarze aglomeracji łódzkiej. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 62. 

Piotrowski P., Siedlecki M., 2017, Weryfikacja pośrednich metod określania stanu fazowego opadu atmosferycznego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, 2017, Vol. LXXII, z. 1, s. 63-72. DOI: 10.17951/b.2017.72.1.63. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin. ISSN: 0137-1983, eISSN: 2083-3601. 

Piotrowski P., Skomorowski A., 2017, Warunki termiczno-wilgotnościowe wpływające na powstawanie mgieł na wybranych stacjach meteorologicznych w Polsce. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 63. 

Radziun W., 2017, Warstwy opadu podczas wybranych incydentów opadowych na obszarze aglomeracji łódzkiej. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 31. 

Radziun W., 2017, Zmienność opadów atmosferycznych na obszarze województwa łódzkiego w zależności od typów cyrkulacji w latach 1961–2015. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna “Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Książka abstraktów. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Klimatologii, 1 s. 

Radziun W., 2017, Związek występowania opadów z cyrkulacją atmosferyczną w środkowej Polsce (1961-2015). Przegląd Geofizyczny, 2017, Rocznik LXII, z. 3-4, s. 217-235. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, ISSN 0033-2135 (print), eISSN 2544-1655 (on-line). 

Siedlecki M., 2017, Zmienność higroklimatycznych warunków wegetacji roślinności leśnej w Polsce w latach 1951–2015. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Klimatyczne uwarunkowania życia lasu”, Rogów, 1-3 czerwca 2017 r. Program. Wyd. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie, 1 s. 

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., 2017, Zastosowania wskaźnika powierzchni ulistowienia LAI w ocenie ewapotranspiracji – wstępne wyniki pomiarów na terenach bagiennych i obszarach rolniczych. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 61. 

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., Piotrowski P., 2017, Charakterystyka warunków atmosferycznych w dniach z wysoką ewapotranspiracją w obszarach zurbanizowanych oraz terenach rolniczych i bagiennych. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 46. 

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., Zieliński M., 2017, Porównanie wybranych metod uzupełniania luk w pomiarach kowariancyjnych strumienia ciepła utajonego w różnych typach środowiska. Przegląd Geofizyczny, 2017, Rocznik LXII, z. 3-4, s. 179-195. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, ISSN 0033-2135 (print), eISSN 2544-1655 (on-line). 

Wibig J., 2017, Fale upału w Polsce w latach 1951–2015 – trendy i cyrkulacyjne uwarunkowania. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 57. 

Wibig J., 2017, Klimatyczny bilans wodny. [W:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.) – Hydrologia Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 49-54. ISBN 978-83-01-19379-9. 

Wibig J., 2017, Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich – Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (Łódź, 25-26 IX 2017). Przegląd Geofizyczny, 2017, Rocznik LXII, z. 3-4, s. 258-260. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, ISSN 0033-2135 (print), eISSN 2544-1655 (on-line). 

Wibig J., 2017, Współczesne wahania klimatu Polski. [W:] Konferencja “Współczesne zmiany klimatu Polski – bioróżnorodność – działania adaptacyjne”, Warszawa, 27-28 września 2017 r. Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -Państwowy Instytut Badawczy, s. 10-11.

Wibig J., Bednorz E, 2017, Circulation patterns govering October snowfalls in southern Siberia. Theoretical and Applied Climatology, 2017, Vol. 128, Issue 1-2, s. 129-139, DOI: 10.1007/s00704-015-1696-3. Wyd. Springer, ISSN: 0177-798X. 

Wibig J., Piotrowski P., 2017, Drivers of precipitation extremes in Poland in different spatial and temporal scales. [W:] EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology, Dublin, Ireland, 4-8 September 2017. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 14, EMS2017-528, 1 s. 

Wieczorek L., 2017, Struktura bilansu radiacyjnego stacji miejskiej oraz wiejskiej w latach 2012–2016. [W:] III Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna “Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Książka abstraktów. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Klimatologii, 1 s. 

Wieczorek L., Podstawczyńska A., 2017, Uwarunkowania synoptyczne występowania trąb powietrznych w Polsce w latach 1998–2013. [W:] Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki, Łódź, s. 65. Wyd. Elsevier, ISSN 0168-1923.