Wydrukuj tę stronę

Kierunek Geoinformacja

2017

Pokorski Witold - Skutki zmian klimatycznych na przykładzie stanu Kalifornia w latach 2010-2015. Promotor: J. Wibig 

Żurek Przemysław - Przestrzenny rozkład stężenia dwutlenku węgla w Europie w latach 1995-2010. Promotor: J. Wibig