Wydrukuj tę stronę

Klimat i Bioklimat Miast

V Ogólnopolska Konferencja


Acta Geographica Lodziensia Nr 104 - pełny tekst artykułów

Książka streszczeń

Program konferencji

Komunikat 2

Komunikat 1


Formularz zgłoszeniowy (MS Word)

 

Koszty uczestnictwa:

600 PLN– wpłata do 30 czerwca 2015 r.

700 PLN– wpłata późniejsza od 1 lipca 2015 r.

(opłata obejmuje: wpisowe, materiały konferencyjne oraz imprezy towarzyszące).

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
NIP 724-000-32-43

konto:

Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
koniecznie z dopiskiem „klimat miast”

Po dokonaniu wpłaty bardzo prosimy o przesłanie na adres meteo@geo.uni.lodz.plwszystkich szczegółowych danych koniecznych do wystawienia faktury, łącznie z numerem NIP instytucji.