Wydrukuj tę stronę

Klimat i Bioklimat Miast 2023


VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

„KLIMAT I BIOKLIMAT MIAST”


Termin i miejsce konferencji

27 - 29 września 2023 r.
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 88, Łódź

Komunikat pierwszy

 

Zagadnienia programowe

- zróżnicowanie pola parametrów meteorologicznych na obszarach zurbanizowanych,
- bioklimat miast,
- miasta w dobie zmiany klimatu,
- metody badań klimatu miast,
- woda w mieście,
- zanieczyszczenie powietrza na terenach zurbanizowanych,
- wpływ zieleni na klimat miast,
- warstwa graniczna atmosfery nad miastem,
- procesy wymiany powierzchnia-atmosfera na terenach zurbanizowanych,
- antropogeniczna emisja ciepła,
- klimat budynków,
- wpływ klimatu miast na klimat globalny,
- modelowanie klimatu miast,
- klimat miast a planowanie przestrzenne.

Zgłoszenie udziału

Podczas konferencji planowane są sesje referatowe (czas prezentacji 15 min)
i posterowe (preferowany rozmiar posteru 100x70 cm).
Zgłoszenia udziału wraz z tytułem referatu lub posteru prosimy przesyłać
do 31 maja 2023 r., za pomocą internetowego formularza https://forms.office.com/e/pt0gN4miqv,
natomiast streszczenia prezentacji (max do 2000 znaków ze spacjami)
do 30 czerwca 2023 r. na adres mailowy: iwona.gajda@geo.uni.lodz.pl.

Koszty uczestnictwa

Przewidujemy wstępnie opłatę konferencyjną na poziomie 700-800 PLN (opłata obejmuje: wpisowe, materiały konferencyjne oraz imprezy towarzyszące). Szczegółowe informacje podane zostaną w kolejnym komunikacie.

Dane kontaktowe

Komitet Organizacyjny VI Ogólnopolskiej Konferencji
„Klimat i bioklimat miast”
Zakład Meteorologii i Klimatologii UŁ
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel. 42-665-59-50
email: iwona.gajda@geo.uni.lodz.pl

Kalendarium konferencji:

  • 31 maja 2023 – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oraz podanie tytułu wystąpienia lub posteru
  • 15 czerwca 2023 – komunikat nr 2 z ramowym programem konferencji i szczegółami organizacyjnymi
  • 30 czerwca 2023 – nadesłanie streszczeń wystąpień lub posterów oraz wpłata na konto UŁ opłaty konferencyjnej (wcześniejsza rejestracja)
  • 15 września 2023 – komunikat nr 3 ze szczegółowym programem konferencji

Komitet Naukowy:

Dr hab. Włodzimierz Pawlak, prof. UŁ – przewodniczący
Dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
Dr Scott Chambers, ANSTO
Prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak, UŁ
Prof. dr Sue Grimmond, UR
Prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski, UMCS
Prof. dr hab. Kazimierz Kłysik, UŁ
Prof. dr hab. Leszek Kolendowicz, UAM
Dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. IGiPZ
Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
Prof. dr hab. Mirosław Miętus, IMGW-PIB
Dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ
Prof. dr hab. Rajmund Przybylak, UMK
Dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, UJ
Prof. dr hab. Joanna Wibig, UŁ

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Joanna Wibig
Prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
Dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
Dr hab. Włodzimierz Pawlak
Dr Joanna Jędruszkiewicz
Dr Piotr Piotrowski
Dr Mariusz Siedlecki
Mgr Iwona Gajda-Pijanowska
Mgr Ewelina Krawczyk
Mgr Jan Górowski
Mgr Szymon Wilk