Wydrukuj tę stronę

Nasze konferencje

KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU METEOROLOGII I KLIMATOLOGIIKonferencja jubileuszowa
z okazji 70-lecia
Polskiego Towarzystwa Geofizycznego
nt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteoro-logiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”
25-26 września 2017
V Ogólnopolska Konferencja
nt.
"KLIMAT I BIOKLIMAT MIAST"
21 - 23 września 2015 r.

12th EMS Annual Meeting and 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC),
10 - 14 September 2012, Łódź, Poland

IV Ogólnopolska Konferencja
nt.
"KLIMAT I BIOKLIMAT MIAST"
29 listopada - 1 grudnia 2007 r.

Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September, 2003, Łódź, Poland