Wydrukuj tę stronę

Prace licencjackie

Prace licencjackie wykonane na kierunku geograficznym na:

Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (2001)

Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (2001-2013)

w:

Zakładzie Meteorologii i Klimatologii (2001)

Katedrze Meteorologii i Klimatologii (2001-2013)
2013

Cieślak Justyna - Środowisko geograficzne zlewni górnej Wiercicy w gminie Janów. Promotor: A. Podstawczyńska.

Wieczorek Luiza - Zróżnicowanie przyrodnicze okolic Plucic w gminie Gorzkowice. Promotor: A. Podstawczyńska.

Łysoniewski Dominik - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic wsi Wałowice w gminie Rawa Mazowiecka. Promotor: A. Podstawczyńska.

Słomkowski Mateusz - Walory przyrodnicze Hali Gąsienicowej w Tatrach. Promotor: A. Podstawczyńska.

Robakowski Maciej - Walory przyrodnicze Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem form krasowych. Promotor: A. Podstawczyńska.

Ignaczak Jakub - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Stanisławowa w gminie Uniejów. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kaszycka Klaudia - Środowisko geograficzne okolic Ludwikowa w gminie Skierniewice. Promotor: A. Podstawczyńska.

Dawidzka Agata - Środowisko geograficzne doliny Grabi w gminie Sędziejowice. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kubasiewicz Kamila - Środowisko geograficzne okolic Leoncina ze szczególnym uwzględnieniem fragmentu Puszczy Kampinoskiej. Promotor: A. Podstawczyńska.

Dzierżyk Klaudia - Środowisko geograficzne obszaru ujściowego Pisy do Narwi. Promotor: A. Podstawczyńska.

Skomorowski Adam - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic wsi Piorunów w gminie Wodzierady. Promotor: A. Podstawczyńska.

Woźnica Karolina - Walory przyrodnicze okolic Owadowa w gminie Sławno ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju paleogeograficznego terenu. Promotor: A. Podstawczyńska.

Jargan Katarzyna - Środowisko geograficzne okolic wsi Prócheńsko Małe w gminie Mniszków. Promotor: A. Podstawczyńska.

Smoleński Andrzej - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Staszowa w województwie świętokrzyskim. Promotor: A. Podstawczyńska.2012

Bednarek Krzysztof - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic miejscowości Borki w powiecie łęczyckim. Promotor: M. Siedlecki.

Bednarz Paulina - Charakterystyka geograficzna Wzgórz Koneckich. Promotor: M. Siedlecki.

Broniarek Joanna - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Skierniewic. Promotor: M. Siedlecki.

Chmielecka Katarzyna - Walory przyrodnicze okolic Gostynina w województwie mazowieckim. Promotor: M. Siedlecki.

Czyżewska Anna - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Andrespola w województwie łódzkim. Promotor: M. Siedlecki.

Giermata Joanna - Środowisko geograficzne dorzecza górnego biegu Kręcicy w gminie Lgota Wielka. Promotor: A. Podstawczyńska.

Gruszczyńska Karolina - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Brąszewic w województwie łódzkim. Promotor: M. Siedlecki.

Jankowska Aneta - Środowisko geograficzne dorzecza górnego biegu Krzemionki w gminie Czerniewice. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kamiński Rafał - Monografia geograficzna okolic Lasu Łagiewnickiego. Promotor: M. Siedlecki.

Karcz Kamila - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic wsi Lubiec w gminie Szczerców. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kasperczak Paweł - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic miejscowości Bralin w województwie wielkopolskim. Promotor: M. Siedlecki.

Kozieł Kamila - Środowisko geograficzne okolic Dzierzgowa w gminie Nieborów. Promotor: A. Podstawczyńska.

Królewski Paweł - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Kraszewa w gminie Andrespol. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kurowska Ewa - Środowisko geograficzne okolic Szczukwina w gminie Tuszyn. Promotor: A. Podstawczyńska.

Lemczak Katarzyna - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Brzustowa w województwie łódzkim. Promotor: A. Podstawczyńska.

Lewandowska Patrycja - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Nowosolnej w województwie łódzkim. Promotor: M. Siedlecki.

Macioszek Martyna - Środowisko geograficzne okolic rezerwatu Korzeń w dolinie Widawki. Promotor: A. Podstawczyńska.

Marat Dorota - Środowisko geograficzne dolin Kleśnicy i Kamienicy w gminie Stronie Śląskie. Promotor: A. Podstawczyńska.

Nitecka Agnieszka - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic miejscowości Wielgomłyny ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu „Góra Chełmo”. Promotor: A. Podstawczyńska.

Rozalska Paulina - Charakterystyka środowiska geograficznego doliny Neru w okolicy Byczyny. Promotor: A. Podstawczyńska.

Skorupa Marcin - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Bogdanowa w województwie łódzkim. Promotor: M. Siedlecki.

Świniarska Aleksandra - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Świerzyn w gminie Zapolice. Promotor: A. Podstawczyńska.

Zajączkowski Michał - Charakterystyka środowiska geograficznego doliny rzeki Pilicy w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego. Promotor: M. Siedlecki.2011

Agier Natalia - Charakterystyka środowiska przyrodniczego i walory turystyczne północnej części Karelii Fińskiej. Promotor: P. Piotrowski.

Anteczek Sylwia - Walory środowiska geograficznego obszaru położonego wzdłuż doliny Pilicy od Inowłodza do wsi Łęg. Promotor: P. Piotrowski.

Binias Piotr - Środowisko geograficzne południowo-zachodniej części powiatu radomszczańskiego. Promotor: P. Piotrowski.

Błaszczyk Dawid - Środowisko geograficzne południowej części gminy Brzeziny (województwo wielkopolskie). Promotor: P. Piotrowski.

Chelińska Magdalena - Środowisko przyrodnicze obszaru położonego między Aleksandrowem Łódzkim a miejscowością Emilia ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych przyrodniczych i społecznych skutków budowy drogi S14. Promotor: P. Piotrowski.

Chromiński Bartosz - Środowisko geograficzne obszaru położonego wzdłuż górnego biegu rzeki Grabi. Promotor: P. Piotrowski.

Długoszewski Jacek - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Sielpi Wielkiej (województwo świętokrzyskie). Promotor: P. Piotrowski.

Goździk Paulina - Walory środowiska geograficznego obszaru położonego wzdłuż doliny Pilicy od północnych krańców Zbiornika Sulejowskiego do Tomaszowa Mazowieckiego. Promotor: P. Piotrowski.

Kiciński Daniel - Środowisko geograficzne północnych krańców Kotliny Kolskiej ze szczególnym uwzględnieniem warunków klimatycznych. Promotor: P. Piotrowski.

Król Agnieszka - Środowisko geograficzne południowej części gminy Maków (województwo łódzkie). Promotor: P. Piotrowski.

Kuciński Artur - Warunki naturalne Uniejowa ze szczególnym uwzględnieniem wód geotermalnych i ich wpływu na turystykę. Promotor: M. Siedlecki.

Kulesza Michał - Monografia geograficzna okolic Baryczy ze szczególnym uwzględnieniem doliny Grabi. Promotor: M. Siedlecki.

Kurtys Piotr - Monografia geograficzna Waganiec (województwo kujawsko-pomorskie). Promotor: M. Siedlecki.

Motyl Łukasz - Monografia geograficzna okolic Kowalewic (województwo łódzkie). Promotor: M. Siedlecki.

Rydzowski Bartosz - Monografia geograficzna doliny Wolbórki w okolicy Czarnocina. Promotor: M. Siedlecki.

Szumiński Jan - Monografia geograficzna doliny Szeszupy w rejonie Cisowej Góry na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Promotor: M. Siedlecki.

Urbaniak Łukasz - Monografia geograficzna Chełmna (woj. wielkopolskie). Promotor: M. Siedlecki.

Zimecka Sylwia - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Olsztyna (województwo śląskie). Promotor: M. Siedlecki.2010

Ambroziak Milena - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic wsi Pruszków ze szcze-gólnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju turystyki aktywnej. Promotor: A. Podstawczyńska.

Bielas Michał - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Kopalni Piasku Kwarcowego „Grudzeń Las”. Promotor: A. Podstawczyńska.

Birecka Beata - Charakterystyka środowiska geograficznego doliny Rawki w okolicy wsi Ruda i Samice. Promotor: A. Podstawczyńska.

Janiszewska Anna - Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Starachowic (województwo świętokrzyskie). Promotor: A. Podstawczyńska.

Karlińska Dominika - Monografia geograficzna okolic wsi Nowe Chrusty. Promotor: A. Podstawczyńska.

Reguła Jacek - Charakterystyka środowiska geograficznego górnego biegu Radomki. Promotor: A. Podstawczyńska.

Staciwa Anna - Monografia geograficzna okolic Puczniewa ze szczególnym uwzględnieniem Puczniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Promotor: A. Podstawczyńska.

Strzelczyk Martyna - Monografia geograficzna okolic Będzyna. Promotor: A. Podstawczyńska.

Szulc Sylwia - Monografia geograficzna okolic Zamościa (województwo łódzkie). Promotor: A. Podstawczyńska.

Wielądek Agnieszka - Monografia geograficzna wsi Żdżary. Promotor: A. Podstawczyńska.

Zalewska Sylwia - Monografia geograficzna okolic wsi Sawin (województwo lubelskie). Promotor: A. Podstawczyńska.2009

Bis Mateusz - Monografia geograficzna Nowego Glinnika. Promotor: A. Podstawczyńska.

Chudy Michał - Walory przyrodnicze i kulturowe obszaru położonego na południowy zachód od Aleksandrowa Łódzkiego. Promotor: A. Podstawczyńska.

Czarnecki Wiktor - Monografia geograficzna okolic Brzeźnia. Promotor: A. Podstawczyńska.

Radziun Wojciech - Monografia geograficzna okolic wsi Zielęcice (dolina Grabi). Promotor: A. Podstawczyńska.

Sitkowska Sylwia - Monografia geograficzna okolic wsi Nowostawy Dolne. Promotor: A. Podstawczyńska.

Sołdon Marek - Walory przyrodnicze i kulturowe okolic rezerwatu Popień. Promotor: A. Podstawczyńska.

Szczesio Anna - Walory przyrodnicze i kulturowe obszaru ujściowego Grabi do Widawki. Promotor: A. Podstawczyńska.

Śliwiak Maria - Monografia geograficzna okolic wsi Dobre (województwo kujawsko-pomorskie). Promotor: A. Podstawczyńska.

Terczyńska Telimena - Walory przyrodnicze i kulturowe fragmenty Wyżyny Wieluńskiej w okolicach Toporowa. Promotor: A. Podstawczyńska.

Zeler Mariusz - Monografia geograficzna okolic Białobrzegów. Promotor: A. Podstawczyńska.2008

Jakubowska Katarzyna - Środowisko przyrodnicze doliny Widawki między Rogóźnem a Chociwiem. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kacprzak Beniamin - Środowisko przyrodnicze okolic Dłutowa (powiat pabianicki). Promotor: A. Podstawczyńska.

Małecki Michał - Monografia geograficzna okolic Bolimowa. Promotor: A. Podstawczyńska.

Mazurkiewicz Piotr - Walory przyrodnicze Sokolnik. Promotor: A. Podstawczyńska.

Ozga Aleksandra - Środowisko przyrodnicze okolic Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywołanych antropopresją. Promotor: A. Podstawczyńska.

Racka Dorota - Monografia gminy Młodzieszyn. Promotor: P. Piotrowski.

Sadowska Agnieszka - Monografia geograficzna Nadleśnictwa Smardzewice ze szczególnym uwzględnieniem Tomaszowskiej Kopalni Surowców Mineralnych „Biała Góra”. Promotor: P. Piotrowski.

Siekacz Renata - Monografia geograficzna Kanału Ślesińskiego. Promotor: P. Piotrowski.

Sieroń Łukasz - Walory krajobrazowe obszaru na południowy wschód od Olsztyna k/Częstochowy. Promotor: P. Piotrowski.

Szenfeld Michał - Monografia geograficzna doliny Miazgi na południe od Justynowa. Promotor: W. Pawlak.

Wenecka Milena - Monografia geograficzna doliny Białki w okolicach miejscowości Babsk ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu przyrody „Babsk”. Promotor: W. Pawlak.

Witczak Katarzyna - Monografia geograficzna obszaru położonego na północ od Justynowa ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu przyrody „Gałków”. Promotor: W. Pawlak.

Zaręba Szczepan - Monografia geograficzna doliny Maliny z uwzględnieniem zmian wywołanych antropopresją (na wybranych przykładach). Promotor: W. Pawlak.2007

Beda Karolina - Osobliwości przyrodnicze obszaru źródłowego oraz górnego biegu Ciosenki między Rosanowem a Dzierżązną. Promotor: A. Podstawczyńska.

Bogdańska Joanna - Charakterystyka środowiska geograficznego obszaru pogranicza gmin Zelów i Szczerców. Promotor: A. Podstawczyńska.

Budzińska Karolina - Środowisko geograficzne okolic Dobronia i Chechła. Promotor: A. Podstawczyńska.

Cyrek Malwina - Monografia geograficzna doliny Czarnawki. Promotor: A. Podstawczyńska.

Człapa Karol - Charakterystyka środowiska geograficznego obszaru położonego na południe od miasta Warta. Promotor: A. Podstawczyńska.

Dolaczyńska Justyna - Środowisko geograficzne obszaru ujściowego Neru od Dąbia do Rzuchowa. Promotor: A. Podstawczyńska.

Dzimiński Radosław - Monografia geograficzna okolic Grotnik i Lućmierza. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kaźmierczak Magdalena - Środowisko geograficzne doliny Skrwy między Gostyninem a Sierakówkiem. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kępska Izabela - Charakterystyka geograficzna północno-zachodniej części otoczenia Zbiornika Sulejowskiego ze szczególnym uwzględnieniem walorów klimatu lokalnego. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kowalski Michał - Monografia geograficzna obszaru ujściowego Sokołówki do Bzury i Lasu Krogulec. Promotor: A. Podstawczyńska.

Krawczyk Katarzyna - Osobliwości przyrodnicze okolic Tomaszowa Mazowieckiego (rejon Białej Góry, Nagórzyc, rezerwatu „Niebieskie Źródła”). Promotor: A. Podstawczyńska.

Kubicka Agnieszka - Środowisko geograficzne doliny Neru i Olechówki od Rzgowa do Chocianowic. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kukulska Agata - Środowisko geograficzne okolic Turku ze szczególnym uwzględnieniem antropopresji w otoczeniu kopalni „Adamów”. Promotor: A. Podstawczyńska.

Lesiewicz Agnieszka - Środowisko geograficzne okolic Rogóźna i Celestynowa. Promotor: A. Podstawczyńska.

Plamowska Agata - Walory przyrodnicze i kulturowe obszaru Gór Świętokrzyskich (okolice Nowej Słupi i Świętego Krzyża). Promotor: A. Podstawczyńska.

Stasiak Marta - Środowisko geograficzne doliny Wolbórki w okolicach Tuszyna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru źródłowego. Promotor: A. Podstawczyńska.

Świeszczak Tomasz - Środowisko geograficzne doliny Grabi od Jamborek do Kolumny ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wydmowego. Promotor: A. Podstawczyńska.

Wieszczek Marta - Walory przyrodnicze i kulturowe okolic Łęczycy. Promotor: A. Podstawczyńska.

Winkiel Katarzyna - Walory przyrodnicze i kulturowe okolic Ujazdu. Promotor: A. Podstawczyńska.2006

Banasiak Tomasz - Charakterystyka ogólnogeograficzna Finlandii. Promotor: J. Wibig.

Będkowski Kamil - Charakterystyka ogólnogeograficzna Nowej Zelandii. Promotor: J. Wibig.

Bilecki Filip - Monografia Karkonoszy. Promotor: K. Fortuniak.

Cichorska Joanna - Babiogórski Park Narodowy. Promotor: K. Fortuniak.

Florczak Ewa - Środowisko ogólnogeograficzne Majorki. Promotor: J. Wibig.

Głogowska Aleksandra - Monografia środowiska przyrodniczego Ojcowskiego Parku Narodowego. Promotor: K. Fortuniak.

Gromada Justyna - Środowisko fizyczno-geograficzne Chorwacji. Promotor: J. Wibig.

Jabłoński Tomasz - Miejska wyspa ciepła. Promotor: J. Wibig.

Jędruszkiewicz Joanna - Monografia geograficzna Biebrzańskiego Parku Narodowego. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kawecka Monika - Cyrkulacja monsunowa na kuli ziemskiej – monografia geograficzna. Promotor: A. Podstawczyńska.

Kazimierczak Dominik - Huragany Północnego Atlantyku w 2005 roku. Promotor: K. Fortuniak.

Kazimierczak Monika - Monografia geograficzna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Promotor: A. Podstawczyńska.

Knopik Adrian - Monografia środowiska przyrodniczego Szwecji. Promotor: K. Fortuniak.

Korzeniowska Agnieszka - Środowisko fizyczno-geograficzne Włoch. Promotor: J. Wibig.

Kozubowicz Izabela - Monografia geograficzna gminy Kleszczów. Promotor: A. Podstawczyńska.

Krokocki Łukasz - Monografia geograficzna Holandii. Promotor: A. Podstawczyńska.

Księżak Emilia - Monografia geograficzna Słowińskiego Parku Narodowego. Promotor: A. Podstawczyńska.

Langner Karolina - Monografia Tatr ze szczególnym uwzględnieniem klimatu tatrzańskiego. Promotor: K. Fortuniak.

Malinowska Agnieszka - Wpływ klimatu na życie roślin, zwierząt i człowieka. Promotor: K. Fortuniak.

Misiuk Wiktor - Warunki naturalne i klimatyczne Parku Narodowego Bory Tucholskie. Promotor: J. Wibig.

Naremski Marcin - Monografia środowiska przyrodniczego południowej części Kordylierów Środkowych. Promotor: K. Fortuniak.

Pawlak Bartłomiej - Fale gorąca w Europie. Promotor: K. Fortuniak.

Piotrowski Łukasz - Monografia geograficzna Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Promotor: A. Podstawczyńska.

Pluta Alicja - Monografia środowiska przyrodniczego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Promotor: K. Fortuniak.

Popek Anna - Meksyk. Promotor: K. Fortuniak.

Potocka Zuzanna - Monografia środowiska geograficznego Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Promotor: K. Fortuniak.

Pruszczyk Kamil - Monografia geograficzna wyspy Wolin. Promotor: A. Podstawczyńska.

Skolimowska Karolina - Bolimowski Park Krajobrazowy. Promotor: J. Wibig.

Smołuch Tomasz - Himalaje. Promotor: J. Wibig.

Spikowski Łukasz - Monografia Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Promotor: K. Fortuniak.

Stańczyk Robert - Monografia geograficzna Morza Bałtyckiego. Promotor: A. Podstawczyńska.

Szymański Mariusz - Japonia. Środowisko geograficzne Kraju Wschodzącego Słońca. Promotor: J. Wibig.

Wieczorek Michał - Monografia Republiki Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych. Promotor: A. Podstawczyńska.

Wojtkiewicz Aleksandra - Monografia geograficzna Morza Śródziemnego. Promotor: A. Podstawczyńska.

Woźniak Artur - Monografia geograficzna Węgier. Promotor: A. Podstawczyńska.2005

Apanowicz Katarzyna - Wpływ wybranych czynników środowiska przyrodniczego na klimat lokalny. Promotor: J. Wibig.

Bartos Katarzyna - Monografia środowiska przyrodniczego Pienin. Promotor: K. Fortuniak.

Cieślińska Agnieszka - Przegląd zanieczyszczeń atmosfery. Promotor: J. Wibig.

Detmer Martyna - Japonia. Promotor: K. Fortuniak.

Gałek Marcin - Fizyczne warunki powstawania hydrometeorów oraz ich wpływ na lot statków powietrznych. Promotor: K. Fortuniak.

Grzybowska Marta - Główne formacje roślinne Afryki i ich związek z klimatem i glebami. Promotor: K. Fortuniak.

Habrych Ewa - El Nino i jego rola w światowym systemie klimatycznym. Promotor: K. Fortuniak.

Jarszak Magda - Warunki naturalne Roztocza. Promotor: K. Fortuniak.

Kosek Justyna - Warunki naturalne i ochrona środowiska Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Promotor: K. Fortuniak.

Kostrzewa Wojciech - Warunki naturalne Wysoczyzny Łaskiej ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska mgły. Promotor: K. Fortuniak.

Kowalczyk Karolina - Indie – środowisko geograficzne z uwzględnieniem kultury i religii. Promotor: K. Fortuniak.

Krasko Agnieszka - Warunki naturalne Republiki Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem klimatu oraz ich wpływ na turystykę. Promotor: K. Fortuniak.

Ładno Jarosław - Charakterystyka klimatologiczna Polski. Współczesne zmiany klimatu Polski. Promotor: J. Wibig.

Młynarczyk Anna - Monografia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Promotor: K. Fortuniak.

Moskal Marcin - Wpływ zjawiska konwekcji swobodnej na powstawanie burz. Prognozowanie zjawisk burzowych metodą radiosondażu. Promotor: J. Wibig.

Pogoda Kamila - Warunki naturalne Spalskiego Parku Krajobrazowego. Promotor: K. Fortuniak.

Reszpondek Gabriela - Kwaśne opady jako efekt wzmożonej antropopresji na atmosferę. Promotor: K. Fortuniak.

Rutkowski Piotr - Miasto jako czynnik wpływający na klimat. Promotor: J. Wibig.

Szablińska Julita - Cyklony tropikalne. Promotor: J. Wibig.

Szałwińska Małgorzata - Fotometeory. Zjawiska optyczne w atmosferze. Promotor: J. Wibig.

Szcześniewska Joanna - Chmury – powstawanie, budowa, klasyfikacja. Promotor: J. Wibig.

Wojciechowska Magdalena - Środowisko fizyczno-geograficzne Wysp Brytyjskich. Promotor: J. Wibig.2004

Bednarek Aleksandra - Środowisko przyrodnicze Szwajcarii. Promotor: K. Fortuniak.

Bębnowska Magdalena - Klimat i warunki naturalne Norwegii. Promotor: K. Fortuniak.

Krawczyńska Izabela - Huragany u wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych – Huragan Isabel. Promotor: K. Fortuniak.

Latus Katarzyna - Burze jako zjawiska elektryczne w atmosferze. Promotor: K. Fortuniak.

Saganowski Bartosz - Zanieczyszczenie powietrza Aglomeracji Górnośląskiej w latach 1999-2002. Promotor: K. Fortuniak.

Sima Magdalena - Tornada na tle ogólnych warunków aerosanitarnych USA. Promotor: K. Fortuniak.

Szwedzka Anna - Środowisko przyrodnicze jaskiń. Promotor: K. Fortuniak.

Wasilewska Marta - Zorze polarne. Promotor: K. Fortuniak.2003

Florczak Marcin - Zanieczyszczenie powietrza w Łodzi. Promotor: K. Fortuniak.

Wilkońska Anna - Charakterystyka środowiska geograficznego Alaski ze szczególnym uwzględnieniem warunków klimatycznych. Promotor: K. Fortuniak.2002

Bednarek Katarzyna - Klimat Częstochowy. Promotor: K. Fortuniak.

Chachuła Anna - Klimat górski – wpływ na organizm człowieka. Promotor: K. Fortuniak.

Dąbek Agnieszka - Środowisko przyrodnicze Skandynawii. Promotor: K. Fortuniak.

Janas Artur - Procesy fizyczne w chmurach. Promotor: K. Fortuniak.

Kędzierska Agnieszka - Klimat obszarów zurbanizowanych. Promotor: K. Fortuniak.

Kowalczyk Marcin - Powodzie opadowe w Polsce. Promotor: K. Fortuniak.

Kupczyk Piotr - Kwaśne deszcze. Promotor: K. Fortuniak.

Lipowska Sabina - Warunki naturalne Półwyspu Iberyjskiego oraz ich wpływ na turystykę. Promotor: K. Fortuniak.

Majchrzak Marcin - Zmiany i zmienność temperatury w Polsce i w Europie w okresie pomiarów instrumentalnych. Promotor: K. Fortuniak.

Milczarek Monika - Warunki naturalne i klimat Wysp Brytyjskich. Promotor: K. Fortuniak.

Nowakowska Agata - Warunki naturalne Australii i ich wpływ na gospodarkę. Promotor: K. Fortuniak.

Odbieżałek Katarzyna - Pomiary satelitarne w meteorologii. Promotor: K. Fortuniak.

Pakuła Bogdan - Ozonosfera i dziura ozonowa. Promotor: K. Fortuniak.

Polanowska Dorota - Zmiany klimatu w dziejach Ziemi przed czwartorzędem. Promotor: K. Fortuniak.

Swinarski Filip - Polityka a klimat. Promotor: K. Fortuniak.2001

Karbownik Michał - Tornado – powstawanie, występowanie, dynamika, badania naukowe. Promotor: J. Wibig.

Krzyżanowski Marcin - Pustynie nadbrzeżne na świecie. Promotor: J. Wibig.

Mrozik Joanna - Bioklimat uzdrowisk górskich w Polsce. Promotor: J. Wibig.

Porębski Tomasz - EL NIŇO – Southern Oscillation. Promotor: J. Wibig.

Pyrdoł Grażyna - Epoki lodowcowe w dziejach Ziemi, ich przyczyny i skutki. Promotor: J. Wibig.

Sobkiewicz Grzegorz - Atmosfery planet Układu Słonecznego. Promotor: J. Wibig.

Stępień Piotr - Wiatry lokalne. Promotor: J. Wibig.

Świątek Michał - Zjawiska optyczne w atmosferze. Promotor: J. Wibig.