Wydrukuj tę stronę

Projekty badawcze

PROJEKTY BADAWCZE AKTUALNIE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY METEOROLOGII I KLIMATOLOGII
Projekty realizowane

Opady ekstremalne w różnych skalach przestrzennych i czasowych – identyfikacja czynników sprzyjających występowaniu opadów ekstremalnych - Grant MNiSzW / NCN nr rej. 2012/05/B/ST10/00945, okres realizacji: 2013 - 2017, kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Wibig


Współczesne i historyczne zmiany klimatu i topoklimatów Svalbardu - Grant MNiSzW / NCN nr rej. 2011/03/B/ST10/05007 , okres realizacji: 2012 - 2015, instytucja koordynująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,główny wykonawca: prof. dr hab. Joanna Wibig


Charakterystyka sezonowości klimatu Polski na podstawie teledetekcyjnych i fenologicznych wskaźników roślinnych - Grant - nr rej. - , okres realizacji: 2013 - 2016, instytucja wykonująca: IMGW-PIB, opiekun projektu: prof. dr hab. Joanna Wibig


Cechy dobowej i rocznej zmienności turbulencyjnej wymiany metanu między terenem zurbanizowanym a atmosferą na przykładzie Łodzi - Grant MNiSzW / NCN nr rej. 2011/01/D/ST10/07419, okres realizacji: 2011 - 2016, kierownik projektu: dr Włodzimierz Pawlak


Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego) - Grant MNiSzW / NCN nr rej. 2011/01/B/ST10/07550, okres realizacji: 2011 - 2015, kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak


Pionowy turbulencyjny strumień pary wodnej netto jako charakterystyka parowania terenowego na obszarze miejskim i paranaturalnym- Grant MNiSzW / NCN nr rej. N N306717740, okres realizacji: 2011 - 2014, kierownik projektu: dr Mariusz SiedleckiDobowa i sezonowa zmienność pionowego turbulencyjnego strumienia netto dwutlenku węgla na terenie miejskim i zamiejskim na tle zmienności podstawowych elementów meteorologicznych oraz składników bilansu energetycznego - Grant MNiSzW / NCN nr N N306053336, okres realizacji: 2010 - 2014, kierownik projektu: dr Włodzimierz PawlakSezonowy cykl występowania pokrywy śnieżnej na Syberii oraz jego cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania - Grant MNiSzW / NCN nr rej. 2011/01/B/ST10/01923, okres realizacji: 2011 - 2013, instytucja koordynująca: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu partner: prof. dr hab. Joanna WibigProjekty zrealizowane w ostatnich latach

Scenariusze zmian wybranych cech klimatu Polski na lata 2021-2050 oraz 2071-2100 na podstawie regionalnych modeli klimatu - Grant MNiSzW / NCN nr rej. N N306053336, okres realizacji: 2011 - 2013, kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Wibig

Scenariusze zmian klimatu dla Polski na lata 2021-2050 w oparciu o Regionalne Modele Klimatu - Grant MNiSzW / NCN nr rej. N N306053336, okres realizacji: 2009 - 2012, kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Wibig


Turbulencyjny strumień ciepła jawnego w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Łodzi - Grant MNiSzW / NCN nr rej. 2011/01/N/ST10/07529, okres realizacji: 2011 - 2014,kierownik projektu: mgr Mariusz Zieliński