Wydrukuj tę stronę

Projekty badawcze

 

Projekty aktualnie realizowane

 • Międzydobowa i sezonowa zmienność strumieni netto gazów cieplarnianych(CO2, CH4, H2O) na obszarach bagiennych (Biebrzański Park Narodowy) Grant NCN nr rej. 2015/17/B/ST10/02187, okres realizacji: 20162019, kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak

 

Projekty zrealizowane w ostatnich latach


 • Opady ekstremalne w różnych skalach przestrzennych i czasowych – identyfikacja czynników sprzyjających występowaniu opadów ekstremalnych Grant MNiSzW / NCN nr rej. 2012/05/B/ST10/00945 okres realizacji: 20132017, kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Wibig 

 • Charakterystyka sezonowości klimatu Polski na podstawie teledetekcyjnych i fenologicznych wskaźników roślinnych, okres realizacji: 2013–2016, instytucja wykonująca: IMGW-PIB opiekun projektu: prof. dr hab. Joanna Wibig

 • Współczesne i historyczne zmiany klimatu i topoklimatów Svalbardu, Grant MNiSzW / NCN nr rej. 2011/03/B/ST10/05007okres realizacji: 2012–2015 instytucja koordynująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniugłówny wykonawca: prof. dr hab. Joanna Wibig

 

 • Pionowy turbulencyjny strumień pary wodnej netto jako charakterystyka parowania terenowego na obszarze miejskim i paranaturalnym Grant MNiSzW/NCN nr rej. N N306 717740 okres realizacji: 2011–2014 kierownik projektu: dr Mariusz Siedlecki 

 • Turbulencyjny strumień ciepła jawnego w obszarach zurbanizowanychna przykładzie Łodzi Grant MNiSzW/NCN nr rej. 2011/01/N/ST10/07529 okres realizacji: 2011–2014 kierownik projektu: mgr Mariusz Zieliński 

 • Sezonowy cykl występowania pokrywy śnieżnej na Syberii oraz jego cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania Grant MNiSzW/NCN nr rej. 2011/01/B/ST10/01923 okres realizacji: 2011–2013 instytucja koordynująca: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu partner: prof. dr hab. Joanna Wibig 

 • Scenariusze zmian wybranych cech klimatu Polski na lata 2021-2050 oraz 2071-2100 na podstawie regionalnych modeli klimatu Grant MNiSzW/NCN nr rej. N N306 053336 okres realizacji: 2011–2013 kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Wibig

 • Dobowa i sezonowa zmienność pionowego turbulencyjnego strumienia netto dwutlenku węgla na terenie miejskim i zamiejskim na tle zmienności podstawowych elementów meteorologicznych oraz składników bilansu energetycznego Grant MNiSzW/NCN nr N N306 053336 okres realizacji: 2010–2014 kierownik projektu: dr Włodzimierz Pawlak 

 • Scenariusze zmian klimatu dla Polski na lata 2021-2050 w oparciu o Regionalne Modele Klimatu Grant MNiSzW/NCN nr rej. N N306 053336 okres realizacji: 2009–2012 kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Wibig 

 • Empiryczne charakterystyki turbulencji nad warstwą dachową miasta (na przykładzie Łodzi) Grant MNiSzW/NCN nr rej. N N306 276935 okres realizacji: 2008–2012 kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Fortuniak 

 • Radon w środowisku obszarów zurbanizowanych – czasowa zmienność radonuw powietrzu atmosferycznym na tle warunków meteorologicznych i lokalnych Grant MNiSzW/NCN nr rej. N306 015 32/1011 okres realizacji: 2007–2010 kierownik projektu: dr Agnieszka Podstawczyńska

 • Parametryzacja cech geometrycznych powierzchni Łodzi dla potrzeb badań klimatologicznych Grant MNiSzW/NCN nr rej. N306 016 32/1012 okres realizacji: 2007–2009 kierownik projektu: mgr inż. Marcin Rzepa
 
 • Charakterystyka klimatologiczna chwiejności atmosfery nad Europą Grant MNiSzW/NCN nr rej. N306 027 32/1142 okres realizacji: 2007–2009 kierownik projektu: dr hab. Joanna Wibig 

 • Cechy dobowej i rocznej zmienności składników bilansu energetycznego terenów zurbanizowanych (na przykładzie Łodzi) Grant KBN nr rej. 2P04E 041 28okres realizacji: 2005–2007 kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Fortuniak 

 • Efektywne albedo powierzchni miejskiej Grant KBN nr rej. 2 P04E 042 28 okres realizacji: 2005–2007 kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Fortuniak
 
 • Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie skutków dla środowiska życia człowieka) Grant KBN nr rej. PBZ-KBN-086/P04/2003 okres realizacji: 2004–2008, kierownik projektu: dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ 

 • Zmienność zachmurzenia w środkowej Polsce na przykładzie Łodzi i jej związki ze zmiennością cyrkulacji atmosferycznej oraz innych elementów klimatu Grant KBN okres realizacji: 2002–2004kierownik projektu: dr hab. Joanna Wibig 

 • Cechy solarne klimatu Łodzi Grant KBN 6 P04E 043 20okres realizacji: 2001–2004kierownik projektu: prof. dr hab. Kazimierz Kłysik 

 • Numeryczne modelowanie dynamicznych cech klimatu miasta (na przykładzie Łodzi) Grant KBN nr rej. 6P04E 010 17 okres realizacji: 1999–2002 kierownik projektu: dr Krzysztof Fortuniak