Wydrukuj tę stronę

Klimatologia i Ochrona Atmosfery

SPECJALNOŚĆ : KLIMATOLOGIA I OCHRONA ATMOSFERYCharakterystyka podstawowa programu kształcenia

1. Nazwa kierunku studiów: geografia
2. Poziom kształcenia: studia II stopnia, magisterskie
3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki
4. Formy studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
5. Specjalność: klimatologia i ochrona atmosfery
6. Przyporządkowanie obszarów kształcenia: obszar nauk przyrodniczych


Charakterystyka opisowa programu kształcenia - wersja .pdf

Program studiów KiOA - wersja .pdf

Plakat KiOA - wersja .pdf