Wydrukuj tę stronę

Współpraca

WSPÓŁPRACA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU METEOROLOGII I KLIMATOLOGII

 • Informacje o formach współpracy naukowej

  • Od grudnia 2011 r. prof. dr hab. Joanna Wibig uczestniczy w realizacji programu COST ES1102 - VALUE(Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research). Instytucją koordynującą jest Leibniz Institute of Marine Sciences, Kilonia, Niemcy. W programie bierze udział kilkadziesiąt instytucji partnerskich z 19 krajów. W dniach 11-12.12.2011 r. na zaproszenie Komisji Europejskiej prof. J. Wibig była uczestnikiem spotkania inaugurującego nową akcję COSTu, które odbyło sie w Brukseli. Prof. J. Wibig będzie koordynatorem części WP5: Review, validate and improve methods to downscale to sub-daily scales.
  • Od 2010 r. prof. dr hab. Joanna Wibig uczestniczy w realizacji programu badawczego BACC II- Second BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Koordynatorami programu są: Hans von Storch (Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Niemcy) i Anders Omstedt (University of Göteborg, Szwecja). W dniach 27-30.03.2011 r. na zaproszenie organizatorów prof. J. Wibig wzięła udział w spotkaniu roboczym programu Bacc II, które odbyło się w Hamburgu. Przygotowywana jest publikacja na temat wpływu zmian klimatu na środowisko w zlewisku M. Bałtyckiego, w której prof. J. Wibig będzie autorem wiodącym (tzw. lead author) jednego z rozdziałów ("Skill of methods for describing regional climate futures").
  • Od 2008 r. prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu "Urban Surface Energy Balance: Land Surface Scheme Model Comparison Project", koordynowanego przez prof. Sue Grimmond z King's College London, Wielka Brytania. W projekcie obok Polski uczestniczą: Korea (Seoul National University), Niemcy (University of Mainz; Deutscher Wetterdienst), Francja (Ecole Centrale de Nantes; Meteo France), USA (National Center for Atmospheric Research; Ohio State University), Grecja (University of Athens), Izrael (BenGurion University; Israel Institute of Technology), Belgia (Royal Meteorological Institute), Japonia (Tokyo Institute of Technology; National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Kanada (University of British Columbia; University of Western Ontario), Hiszpania (CIEMAT), Chiny (IUM, CMA), Irlandia (University College, Dublin), Australia (University of Adelaide), Dania (Danish Meteorological Institute). W ramach projektu realizowane są tematy badawcze dotyczące porównania schematów parametryzacji składników bilansu energetycznego miast, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania składników bilansu energetycznego miast modelem SUEB. W 2011 r. został opublikowany artykuł w wysoko punktowanych czasopismach znajdujących się na liście Journal Citation Reports (International Journal of Climatology), w którym zaprezentowano wyniki badań II etapu projektu (współautorstwo).
  • Od 2005 r. prof. dr hab. J. Wibig uczestniczyła w projekcie badawczym "STATME"- "STability of the ATMosphere over Europe" w ramach akcji Transfer of Knowledge 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej. Realizację projektu rozpoczęto 1.05.2005 r. Koordynatorem projektu jest dr hab. J. Wibig, prof. nadzw. UŁ. W projekcie obok Polski uczestniczą: Szwecja (University of Lund) oraz Niemcy (Institute for Coastal Research, GKSS Forschungsentrum, Geesthacht). W ramach projektu w Uniwersytecie Łódzkim kontynuował 6-miesięczne stypendium dr Venkata Subba Reddy Imma Reddy z Department of Physics, Sri Venkates Wara University, Indie. Termin pobytu gościa: 02.10.2008-31.03.2009. Na stypendiach naukowych w Łodzi przebywali także: dr Ginatutas Stankunavičius z Department of Hydrology and Climatology, Vilnius University, Wilno, Litwa (07.01.2009-06.03.2009 - 2 miesiące), dr Matteo Zampieri z Institute of Atmospheric Sciences and Climate of Italian National Research, Bolonia, Włochy (14.01.2009-26.04.2009 - 3,5 miesiąca) oraz przez 1 miesiąc - w dniach 01.04.2009-30.04.2009 - dr Anthony Kettle (School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, Wielka Brytania; University of Oslo, Norwegia). W ramach projektu realizowano tematy badawcze dotyczących zmienności stratyfikacji termicznej nad Europą, zmienności zawartości wody opadowej nad Europą i zmienności wiatru w rejonie Bałtyku. Podjęto próby uruchomienia i dostosowania do warunków polskich regionalnego modelu klimatu WRF opracowanego w NCDC w Boulder, Kolorado, USA. Opracowano scenariusze ekstremalnych zjawisk klimatycznych w Polsce w oparciu o wyniki regionalnego modelu klimatu CLM stworzonego przez zespół niemieckich naukowców.
  • Od 2005 r. prof. dr hab. Joanna Wibig uczestniczyła w realizacji programu badawczego BALTEX - "The Baltic Sea Experiment". BACC - BALTEX Assessment of Climate Change in the Baltic Sea Basin. Efektem współpracy w 2008 r. jest zbiorowa publikacja, która została wydana przez Wydawnictwo "Springer", Prof. J. Wibig jest współautorem rozdziału "Past and current climate change" w monografii "Assessment of Climate Change of the Baltic Sea Basin" (publikacja bez środków finansowych). • Międzynarodowa współpraca nieformalna:
  • współpraca z University of British Columbia, Kanada - tematyka: miejska wyspa ciepła, bilans radiacyjny miasta - konsultacje naukowe oraz wymiana opracowań klimatologicznych i danych meteorologicznych,
  • współpraca z King's College of London, Wielka Brytania - tematyka: bilans energetyczny miasta - konsultacje naukowe oraz wymiana opracowań klimatologicznych i danych meteorologicznych,
  • współpraca z Lund University, Szwecja - tematyka: niże nad Północnym Atlantykiem - konsultacje naukowe oraz wymiana opracowań klimatologicznych i danych meteorologicznych,
  • współpraca z Uniwersity of Szeged, Węgry - tematyka: klimat miasta, parametryzacja cech geometrycznych kanionów ulicznych - wspólna publikacja, konsultacje naukowe oraz wymiana opracowań klimatologicznych i danych meteorologicznych,
  • współpraca z Aristotle University of Thessaloniki, Grecja - tematyka: zmienność klimatu na obszarze Europy - ograniczona do wymiany opracowań klimatologicznych i danych meteorologicznych