Wydrukuj tę stronę

Zespół Katedry Meteorologii i Klimatologii

Pracownicy

prof. dr hab. Joanna Wibig


Telefon/email
+4842 6655957 / zameteo@uni.lodz.pl
Numer pokoju/terminy konsultacji
p.230 / środa 12.00 – 14.00

Strona www pracownika

prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak


Telefon/email
+4842 6655954 / kfortun@uni.lodz.pl
Numer pokoju/terminy konsultacji
p.235 / czwartek 11.00 – 12.00

Strona www pracownika

dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ


Telefon/email
+4842 6655959 / apodstaw@uni.lodz.pl
Numer pokoju/terminy konsultacji
p.232 / wtorek 12.00 – 14.00

Strona www pracownika

dr Włodzimierz Pawlak


Telefon/email
+4842 6655952 / wpawlak@uni.lodz.pl
Numer pokoju/terminy konsultacji
p.233 / środa 12.00 – 14.00

Strona www pracownika

dr Piotr Piotrowski


Telefon/email
+4842 6655958 / janos33@wp.pl
Numer pokoju/terminy konsultacji
p.236 / wtorek 11.00 – 13.00 czwartek 13.00 – 14.30

dr Mariusz Siedlecki


Telefon/email
+4842 6655953 / mariusz.t.siedlecki@gmail.com
Numer pokoju/terminy konsultacji
p.234 / wtorek 10.00 – 12.00mgr Iwona Gajda-Pijanowska


Telefon/email
+4842 6655950 / iwonagp@geo.uni.lodz.pl
Numer pokoju
p.231Pracownicy emerytowani


prof. dr hab. Kazimierz Kłysik


Telefon/email
+4842 6655955 / klysik@uni.lodz.pl
Numer pokoju
p.230


dr Alicja Zawadzka


Telefon/email

Numer pokoju


Jerzy Neuhorn


Telefon/email
+4842 6655958 / jneuhorn@geo.uni.lodz.pl
Numer pokoju
p. 236Doktoranci


mgr Wojciech Radziun


Telefon/email
+4842 6655956
Numer pokoju
p. 229


mgr Adam Skomorowski


Telefon/email

Numer pokoju


mgr Luiza Wieczorek


Telefon/email

Numer pokoju
p. 234


mgr Szymon Wilk


Telefon/email
szymon.wilk@uni.lodz.pl
Numer pokoju