English version
 

Linki:

strona główna

 

Ukończyłam studia na kierunku fizyki (specjalizacja: geofizyka - fizyka atmosfery) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1981 r. i matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w 1985 r.

Rozprawa doktorska: "Związki wybranych elementów klimatu w Polsce z cyrkulacją atmosferyczną na powierzchni izobarycznej 500 hPa" obroniona w 1991 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego

Rozprawa habilitacyjna: "Wpływ cyrkulacji atmosferycznej nad Europą i Północnym Atlantykiem na czasowo-przestrzenny rozkład anomalii termicznych i opadowych w Europie" obroniona w 2001 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Główny obszar zainteresowań badawczych:

  • Cyrkulacja atmosferyczna, jej zmienność i wpływ na inne elementy klimatu w Europie
  • Współczesne wahania klimatu.
  • Ekstremalne zdarzenia klimatyczne i ich zmienność.

 

Prof. dr hab. Joanna Wibig

 

tel. 48-42-6655957

fax. 48-42-6655951

jwibig@geo.uni.lodz.pl

 

Katedra

Meteorologii i Klimatologii

Uniwersytetu Łódzkiego

 

adres:

Narutowicza 88

90-139 Łódź

POLSKA