English version
 

Linki:

strona główna < projekty

 

Aktualne projekty:

 1. Scenariusze zmian klimatu dla Polski na lata 2021-2050 w oparciu o regionalne Modele Klimatu - 2009-2012 grant MNiSW, koordynator

Projekty zakończone:

 1. STATME - grant Marie Curie TOK-DEV . Celem grantu jest ocena czasowo-przestrzennej zmienności stabilności statycznej nad Europą i Północnym Atlantykiem i oszacowanie jej wpływu na zmienność sum opadu, częstość ekstremalnych zdarzeń opadowych, udział opadów wysokich w całkowitej sumie opadu. Grant EC 2005-2009 Koordynator
 2. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń i prognoza ich wpływu na środowisko życia człowieka) 2004-2007 grant KBN Partner - koordynator zadań:
  • 2.1 Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne w Polsce na tle globalnych i regionalnych trendów klimatycznych
  • 5.4.4. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne w Polsce środkowej
 3. Charakterystyka klimatologiczna chwiejnoœci atmosfery nad Europš - 2007-2009, grant promotorski MNiSW (mgr Mariusz Siedlecki)
 4. Zmienność i trendy zachmurzenia w środkowej Polsce - 2002-2003 grant KBN. Koordynator
 5. Temperatury ekstremalne w Polsce - 2000-2001 grant KBN. Koordynator
 6. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej nad Europą i Pólnocnym Atlantykiem na rozkład przestrzenno-czasowy anomalii termicznych i opadowych w Europie - 1996-1998 grant KBN, Koordynator

 

Prof. dr hab. Joanna Wibig

 

tel. 48-42-6655957

fax. 48-42-6655951

jwibig@geo.uni.lodz.pl

 

Katedra

Meteorologii i Klimatologii

Uniwersytetu Łódzkiego

 

adres:

Narutowicza 88

90-139 Łódź

POLSKA