Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego
 


prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak po polsku in English

Katedra Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655954
Fax: +42 6655951
Email: kfortun@uni.lodz.pl

PROJEKTY BADAWCZE

 

Kierownictwo projektów

 
Grant NCN „Międzyroczna i sezonowa zmienność strumieni netto gazów cieplarnianych (CO2, CH4, H2O) na obszarach bagiennych (Biebrzański Park Narodowy) oraz czynniki ją determinujące”, nr rej. UMO-2015/17/B/ST10/02187, realizowany w latach 2016-2019.

Grant NCN „Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego)”, nr rej. 2011/01/B/ST10/07550, realizowany w latach 2011-2014. (www)

Grant MNiSW „Empiryczne charakterystyki turbulencji nad warstwą dachową miasta (na przykładzie Łodzi)”, nr rej. N N306 276935, realizowany w latach 2008-2011.

Grant MNiSW „Cechy dobowej i rocznej zmienności składników bilansu energetycznego terenów zurbanizowanych (na przykładzie Łodzi)”, nr rej. 2P04E 041 28, realizowany w latach 2005–2007.

Grant promotorski MNiSW (doktorant: Włodzimierz Pawlak) „Efektywne albedo powierzchni miejskiej”, nr rej. 2 P04E 042 28, realizowany w latach 2005–2007.

Grant KBN  „Numeryczne modelowanie dynamicznych cech klimatu miasta (na przykładzie Łodzi)” nr rej. 6P04E 010 17, realizowany w latach 1999–2002.

 

Udział w projektach

 
Grant NCN "Charakterystyka zmienności parametrów termodynamicznych, kinematycznych oraz kompozytowych związanych z występowaniem ekstremalnych zjawisk konwekcyjnych na obszarze Europy Środkowej na przestrzeni ostatnich 40 lat ", nr rej. 2014/13/N/ST10/01708, realizowany w latach  2015-2018 – opiekun naukowy.

Grant NCN "Cechy dobowej i rocznej zmienności turbulencyjnej wymiany metanu między terenem zurbanizowanym a atmosferą na przykładzie Łodzi ", nr rej. 2011/01/D/ST10/07419, realizowany w latach  2011-2015 – wykonawca.

Grant NCN "
Opady ekstremalne w różnych skalach przestrzennych i czasowych - identyfikacja czynników sprzyjających występowaniu opadów ekstremalnych", nr rej. 2012/05/B/ST10/00945, realizowany w latach  2012-2015 – wykonawca.

Grant NCN "Pionowy turbulencyjny strumień pary wodnej netto jako charakterystyka parowania terenowego na obszarze miejskim i paranaturalnym", nr rej. 7177/B/P01/2011/40, realizowany w latach  2011-2014 – wykonawca.

Grant promotorski MNiSW (doktorant: Włodzimierz Pawlak) „Efektywne albedo powierzchni miejskiej”, nr rej. 2 P04E 042 28, realizowany w latach 2005–2007.

Grant MNiSzW / NCN "Dobowa i sezonowa zmienność pionowego turbulencyjnego strumienia netto dwutlenku węgla na terenie miejskim i zamiejskim na tle zmienności podstawowych elementów meteorologicznych oraz składników bilansu energetycznego",  nr N N306053336, okres realizacji: 2010-2013 – wykonawca.

Grant MNiSW „Scenariusze zmian klimatu dla Polski na lata 2021-2050 w oparciu o Regionalne Modele Klimatu”, nr rej. N N306 053336, realizowany w latach 2009-2012 – wykonawca.

Międzynarodowy projekt „Urban Surface Energy Balance: Land Surface Scheme Model Comparison Project” koordynowany prze King’s College London od 2008-2010 – bez dodatkowego finansowania.

Grant UE „STATME – Stability of the Atmosphere over Europe” 6 Program Ramowy UE w ramach akcji TOK (Transfer of Knowledge), nr kontraktu MTKD-CT-2004-014222, realizowany w latach 2005–2009 – wykonawca.

Grant zamawiany MNiSW „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce”, nr rej. PBZ-KBN-086/P04/2003, realizowany w latach 2004-2007 – wykonawca.

NATO Science Programme „Large_Scale Surfach_Atmosphere Energy Exchanges in the City Łódź, Poland” nr rej. 977460, realizowany w latach 2001-2003 – wykonawca.

Uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Badawczym Krajów Nadbałtyckich – VISBY (staże naukowe w Uniwersytecie w Lund, lata 2000-2001).

Grant KBN „Zróżnicowanie klimatu lokalnego Łodzi (cz. II monografii „Klimat i bioklimat Łodzi”) nr rej. 6 P04E 036 08, realizowany w latach 1995-1997 – wykonawca.

 

 

Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Tel: +42-6655954, Fax: +42 6655951