S E M I N A R I A

6 listopada 2012

mgr Krzysztof Wroński
„Wpływ warunków ś¶rodowiskowych na emisję CO2 z gleb leś¶nych i ł±kowych na obszarze ś¶rodkowej Polski”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

14 lutego 2012

mgr inż. Marcin Rzepa
„Numeryczne prognozy pogody dla Polski według modelu WRF i ocena ich sprawdzalno¶ści”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

29 listopada 2011

dr Jan Degirmendľžić
„Wpływ górnotroposferycznych pr±dów strumieniowych na rozkład przestrzenny niżów barycznych nad Europ±
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

21 czerwca 2011

dr Ryszard Kozieł
„Kinematyka spiralna w niżu atmosferycznym”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

5 maja 2011

mgr Mariusz Zieliński
„Metody wyznaczania turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

9 maja 2010

mgr Joanna Jędruszkiewicz
„Scenariusze zmian klimatu Polski w latach 2021-2050 oraz 2071-2100 na podstawie regionalnych modeli klimatu”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

13 kwietnia 2010

prof. Zbigniew Sorbjan
„Struktura stabilnej warstwy granicznej”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

7 października 2009

Prof. Kostas S. Voudouris
„Groundwater vulnerability assessment”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

20 maja 2008

Seminarium Naukowe “Klimat 2008”
1. prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski, dr Żaneta Papiernik ”
„Globalne ocieplenie - mit czy niewygodna prawda?”
2. prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak ”
„Miejska wyspa ciepła”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

22 listopada 2007

dr Hari Prasad Dasari
„Simulation of Bay of Bengal Cyclone using high resolution mesoscale model - impact of horizontal resolution and nested domain”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

24 maja 2007

mgr Włodzimierz Pawlak
„Efektywne albedo powierzchni miejskich”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

17 maja 2007

mgr Piotr Piotrowski
„Obiektywna metoda klasyfikacji typów cyrkulacji atmosferycznej dla Polski”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

3 kwietnia 2007

prof. dr hab. Rajmund Przybylak
„Współczesne zmiany klimatu Arktyki”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

17 stycznia 2007

mgr. Mariusz Siedlecki
„Potential climate change impact on instability conditions in Europe”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

14 listopada 2006

dr Igor Zveryaev
„Seasonality and non-stationarity in variability of precipitation during the 20th century”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

15 maja 2006

mgr M. Siedlecki
„Wskaźniki chwiejnoś¶ci atmosfery w Europie”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

11 kwietnia 2006

Spotkanie Oddziału Łódzkiego PTGeof. w ramach kursu GRADS
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

28 marca 2006

Spotkanie Oddziału Łódzkiego PTGeof. w ramach kursu GRADS organizowanego przez projekt STATME
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

15 listopada 2004

mgr P. Piotrowski
„Obiektywna metoda klasyfikacji typów cyrkulacji”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

25 marca 2004

dr A. Bartnik
„Odpływy niskie rzek Polski”
s. 239, ul. Narutowicza 88, godz. 1400

10 grudnia 2003

Prof. K.V. Diakonov
„Procesy fizyczne w krajobrazie”
s. 127, ul. Narutowicza 88, godz. 1000

17 luty 2003

mgr Agnieszka Podstawczyńska
„Zmiennoś¶ć usłonecznienia w Łodzi w latach 1951-2000”
s. 405, ul. Lipowa 81, godz. 1300

29 stycznia 2003

mgr Michał Marosz
„Cyrkulacja atmosferyczna w Europie i nad Atlantykiem”

mgr Bartłomiej Ś¦wi±tczak
„Zmienno¶ść zanieczyszczenia powietrza w Polsce”
s. 210, ul. Lipowa 81, godz. 1300

5 czerwca 2002

dr hab. Joanna Wibig, dr Jan Degirmendľžić
„Wydarzenia klimatyczne w ostatnim roku”
s. 405, ul. Lipowa 81, godz. 1200

16 maja 2002

mgr Tomasz Charciarek
„Cechy dobowego i rocznego przebiegu całkowitej zawartości pary wodnej w atmosferze na obszarze Polski ¶Środkowej”
s. 405, ul. Lipowa 81, godz. 1200

18 kwietnia 2002

dr Jan Degirmendľžić
„27-dniowy cykl fal planetarnych w polu temperatury”
s. 405, ul. Lipowa 81, godz. 1200

28 marca 2002

dr Joanna Wibig
„Zmiany i zmienno¶ść temperatur ekstremalnych w XX wieku na obszarze Polski”
s. 405, ul. Lipowa 81, godz. 1200