Z A R Z Ą D    O D D Z I A Ł U

 

Przewodniczący:

dr hab. Krzysztof Fortuniak

e-mail: kfortun@uni.lodz.pl

tel. +42-6655 954

 

 

Z-ca przewodniczącego:

dr hab. Joanna Wibig

e-mail: zameteo@uni.lodz.pl

tel. +42-6655 957

 

 

Sekretarz:

dr Agnieszka Podstawczyńska

e-mail: apodstaw@uni.lodz.pl

tel. +42-6655 959

 

 

Skarbnik:

Jerzy Neuhorn

tel. +42-6655 958