Kadra

prof. dr hab. Joanna Wibig


Telefon / e-mail
+4842 6655957 / zameteo@uni.lodz.pl
Numer pokoju / terminy konsultacji
p.230 / środa 12.00 – 14.00

Strona www pracownika

prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak


Telefon / e-mail
+4842 6655954 / kfortun@uni.lodz.pl
Numer pokoju / terminy konsultacji
p.235 / czwartek 11.00 – 12.00

Strona www pracownika

dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ


Telefon / e-mail
+4842 6655959 / apodstaw@uni.lodz.pl
Numer pokoju / terminy konsultacji
p.232 / wtorek 12.00 – 14.00

Strona www pracownika

dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof. UŁ


Telefon / e-mail
+4842 665 59 72/ jap@geo.uni.lodz.pl
Numer pokoju / konsultacje
308 / poniedziałek 13.00 - 14.00, środa 14.00 - 15.30

WWW

dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ


Telefon / e-mail
42 665 59 43 / edtom@uni.lodz.pl
Numer pokoju / konsultacje
232 / Wednesday 15.00 - 16.30

WWW

dr Anna Majchrowska,


Telefon / e-mail
+4842 665 59 38 / majchrow@geo.uni.lodz.pl
Numer pokoju / konsultacje
135 / Wednesday 10.00 – 12.00

dr Włodzimierz Pawlak


Telefon / e-mail
+4842 6655952 / wpawlak@uni.lodz.pl
Numer pokoju / terminy konsultacji
p.233 / środa 12.00 – 14.00

Strona www pracownika

dr Piotr Piotrowski


Telefon / e-mail
+4842 6655958 / janos33@wp.pl
Numer pokoju / terminy konsultacji
p.236 / wtorek 11.00 – 13.00 czwartek 13.00 – 14.30

dr Mariusz Siedlecki


Telefon / e-mail
+4842 6655953 / mariusz.t.siedlecki@gmail.com
Numer pokoju / terminy konsultacji
p.234 / wtorek 10.00 – 12.00


dr Arkadiusz Niewiadomski


Telefon / e-mail
+4842 665 59 33 / bozo@geo.uni.lodz.pl
Numer pokoju / terminy konsultacji
140 / Środa 10-12


dr Wojciech Tołoczko


Telefon / e-mail
+4842 665 59 36 / glebozn@uni.lodz.pl
Numer pokoju / konsultacje
141 / Tuesday 10.00 – 12.00, Wednesday 14.00 - 16.00