G e o g r a f i a
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Szczegółowe zasady przyjęć w roku akademickim 2018/2019 na pierwszy rok studiów reguluje

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 109 z 22 maja 2017 r.

"Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2018/2019"

(strony 26 i 39 zawierają informacje o zasadach rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 'geografia' I stopnia a strony 53 i 63 studia II stopnia).


Rekrutacja na studia I stopnia

Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się poprzez internetowy system Uniwersytetu Łódzkiego:
 o

zapisz się na studia

szczegóły aktualnych zasad rekrutacji na geografię, studia I stopnia (terminy, dokumenty, zasady kwalifikacji, limity miejsc) znajdują się na stronie rejestracji kandydatów na studia UŁ:
 o

geografia, informacje o rekrutacji na studia I stopnia

więcej informacji o kierunku gegrafia, studia I stopnia (plan studiów, sylwetka absolwenta, efekty kształcenia) znaleźć można w zakładce obok:
 o

geografia, informacje o studiach I stopnia


Rekrutacja na studia II stopnia

Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się poprzez internetowy system Uniwersytetu Łódzkiego:
 o

zapisz się na studia

szczegóły aktualnych zasad rekrutacji na geografię, studia II stopnia (terminy, dokumenty, zasady kwalifikacji, limity miejsc) znajdują się na stronie rejestracji kandydatów na studia UŁ:
 o

geografia, informacje o rekrutacji na studia II stopnia

więcej informacji o kierunku geografia, studia II stopnia (plan studiów, sylwetka absolwenta, efekty kształcenia, opisy specjalności) znaleźć można w zakładce obok:
 o

geografia, informacje o studiach II stopnia