po polsku in English
dr hab. Włodzimierz Pawlak
 
Department of Meteorology and Climatology
Faculty of Geographical Sciences
University of Łódź
Narutowicza 88 (room 233)
90-139 Łódź, Poland
  
Tel: +42-6655952
Fax: +42-6655951
Email: wpawlak@uni.lodz.pl; wlodzimierz.pawlak@geo.uni.lodz.pl

     
  Education
M.Sc., 1999, Earth Sciences (climatology), University of Lodz
Ph.D., 2007, Earth Sciences (climatology), University of Lodz
Habilitation, 2017, Earth Sciences (climatology), University of Łódź

Research Interests
Urban climate:
 -
urban energy balance
 - turbulent exchange of carbon dioxide between urban surface and atmosphere (eddy covariance method)
 - turbulent exchange of methane between urban surface and atmosphere (eddy covariance method)
 - scintilometry in studies on turbulence over urban areas
 - measurements and statistical analysis of the radiation characteristics of the urban climate (effective albedo of urban surface and urban canyon)
 - numerical modeling of the urban climate (numerical model of the urban energy effective albedo)

Energy, mass and momentum exchange between Earth's surface and an atmosphere:
 - greenhouse gases (carbon dioxide, water vapor, methane) and energy (sensible and latent heat) fluxes measurements above the rural surfaces (wetlands, agricultural areas, etc.)
Radon (Rn-222) as a factor of the environmental hazards:
 - measurements of the radon concentration in air and soil
 - analysis of the influence of meteorological conditions on radon concentration in relation to surface urbanization degree

Teaching
 - basics of  meteorology
 - measurement methods in meteorology and atmospheric air protection
 - modern measurement and numeric techniques in meteorology and weather forecasting
 - boundary layer dynamics
 - physics for geographers
 - meteorology field trainings
 - supervision of BSc student projects

Membership
International Association for Urban Climate (www.urban-climate.org)
Polish Geophysical Society (www.imgw.pl/internet/zz/zz_xpages/ptg/index.html)
Zainteresowania badawcze
Klimat miast:
 - pomiary bilansu energetycznego miast (metoda korelacji wirów - w ramach współpracy z prof. Sue Grimmond)
 - pomiary turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla między powierzchnią miejską a atmosferą (metoda kowariancji wirów)
 - zastosowanie scyntylometru w badaniach turbulencji nad obszarem zurbanizowanym
 - pomiary i statystyczna analiza radiacyjnych cech klimatu miast (albedo efektywne powierzchni miejskiej oraz kanionu miejskiego)
 - numeryczne modelowanie klimatu miast (model albedo efektywnego kanionu miejskiego)
2>