po polsku in English
dr hab. Włodzimierz Pawlak, prof. UŁ
 
Katedra Meteorologii i Klimatologii
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88 (pokój 233)
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655952
Fax: +42-6655951
Email: wpawlak@uni.lodz.pl; wlodzimierz.pawlak@geo.uni.lodz.pl

     
Udział w projektach badawczych:

- Grant NCN „Międzyroczna i sezonowa zmienność strumieni netto gazów cieplarnianych (CO2, CH4, H2O) na obszarach bagiennych (Biebrzański Park Narodowy) oraz czynniki ją determinujące Nr. 2015/17/B/ST10/02187, realizowany w latach 2015-2017 (wykonawca)

- Grant NCN „Cechy dobowej i rocznej zmienności turbulencyjnej wymiany metanu między terenem zurbanizowanym a atmosferą na przykładzie Łodzi,” Nr. 2011/01/D/ST10/07419, realizowany w latach 2011-2016 (kierownik) www

- Grant NCN Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego)” Nr. 2011/01/B/ST10/07550, realizowany w latach 2011-2014 (wykonawca)

- Grant MNiSzW „Pionowy turbulencyjny strumień pary wodnej netto jako charakterystyka parowania na obszarze miejskim i paranaturalnym”
nr. N N306 717740, realizowany w latach 2011-2014 (wykonawca)

- Grant MNiSzW „Dobowa i sezonowa zmienność pionowego turbulencyjnego strumienia netto dwutlenku węgla na terenie miejskim i zamiejskim na tle zmienności podstawowych elementów meteorologicznych oraz składników bilansu energetycznego" nr. N N306 519638, realizowany
w latach 2010-2014 (kierownik)

- Grant MNiSzW „Empiryczne charakterystyki turbulencji nad warstwą dachową miasta (na przykładzie Łodzi)” nr. N N306 276935, realizowany
w latach 2008-2011 (wykonawca)

- Grant UE „STATME – Stability of the Atmosphere over Europe” 6 Program Ramowy UE w ramach akcji TOK (Transfer of Knowledge) ,
nr. kontraktu MTKD-CT-2004-014222, realizowany w latach 2005–2009 (wykonawca)

- Grant MNiSzW „Cechy dobowej i rocznej zmienności składników bilansu energetycznego terenów zurbanizowanych (na przykładzie Łodzi)”,
nr. 2P04E 041 28, realizowany w latach 2005–2007 (wykonawca)

- Grant promotorski MNiSzW „Efektywne albedo powierzchni miejskiej”, nr. 2 P04E 042 28, realizowany w latach 2005–2007 (wykonawca)

- NATO Science Programme „Large Scale Surface Atmosphere Energy Exchanges in the City Łódź, Poland” nr. 977460, realizowany w latach 2001–2003 (wykonawca - udział w pomiarach)