Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ
Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki
"Cechy dobowej i rocznej turbulencyjnej wymiany metanu
między terenem zurbanizowanym a atmosfer± na przykładzie Łodzi" 
(2011/01/D/ST10/07419, realizowany w latach 2011-2016)
 
CEL PROJEKTU ZESPÓŁ STANOWISKA METODA POMIAROWA
OBSZAR ¬RÓDŁOWY SPRZĘT POMIAROWY WYNIKI PUBLIKACJE i KONFERENCJE